orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Plany miejscowe- geoTIFF-y strona główna 

Zobacz:
   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczycach w rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej Uchwała nrL/628/22 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 15 grudnia 2022 r.- nieobowiązujący
   Zawada Etap I Uchwała nr XXXII/382/21 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 31 maja 2021 r.
   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Gardawicach w rejonie ulic: Centralnej, Modrzewiowej i Damrota Uchwała nr XXXIII/387/21 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 29 czerwca 2021 r.
   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w rejonie ulic: Gliwicka, Mikołowska oraz linią lasu - północna część miasta Uchwała nr XXXIX/487/22 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 27 stycznia 2022 r.
   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Zazdrości ograniczony ulicami: Żorską, Przyjaźni, granicą lasu i ul. Lipową Uchwała nr XLI/515/22 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 17 marca 2022 r.
    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczycach w rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej
   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwie Zawada. Etap Ia
   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla terenu osadników pyłu Elektrowni "Łaziska"
   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwie Zawada. Etap Ib
   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Jaśkowicach oraz północno-zachodniej części miasta Orzesze
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl