orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Plany miejscowe strona główna 
REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ORZESZE

Adres usługi WMS/WFS 

Pobierz podpisany zbiór danych APP MPZP

REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ORZESZE

 

L.p.

 Data  uchwalenia

                                    

Obszar(dzielnica/sołectwo,ulica)

Nr i data Dziennika Urzędowego Tekst uchwały
Załącznik graficzny
1.
Uchwała Nr X/91/99 Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 27 lipca 1999r.
Zmiana planu ogólnego zagospodarowania  przestrzennego miasta Orzesze

obowiązuje od 8 października 1999r.
Dz.Urz. Woj. śląskiego nr 41, poz. 1131
z dnia 24 września 1999r.

Tekst Uchwały

Załącznik graficzny

GEOPORTAL

2.
Uchwała
Nr XLV/344/06
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 12 września 2006 r.
Miejscowy plan zagospodarowania dla terenu Huty Szkła "Orzesze"

obowiązuje od 17 grudnia 2006r.
Dz.Urz. Woj. śląskiego nr 131 poz. 3786
z dnia 16 listopada 2006r.

Tekst Uchwały

Załącznik graficzny

GEOPORTAL

3.
Uchwała
Nr XIV/79/07
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 7 listopada 2007r.
Miejscowy plan zagospodarowania dla terenu położonego w północnej części miasta Orzesze (centrum)

obowiązuje od 1 lutego 2008r.

Dz.Urz. Woj. śląskiego nr 216, poz. 4689
z dnia 31 grudnia 2007r.

Tekst Uchwały

Załącznik graficzny

GEOPORTAL

4.
Uchwała
Nr XLII/377/10
Rady Miejskiej Orzesze z dnia 01.06.2010r.

Miejscowy plan zagospodarowania Miasta Orzesze – dzielnica Zawiść

obowiązuje od 17 września 2010r.

Dz.Urz. Woj. śląskiego nr 154, poz. 2520
z dnia 16 sierpnia 2010r.

Tekst Uchwały

Załącznik graficzny

GEOPORTAL

5.
Uchwała
Nr XLII/376/10
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 01.06.2010r.
Miejscowy plan zagospodarowania Miasta Orzesze – część sołectwa Woszczyce

obowiązuje od 17 września 2010r.
Dz.Urz. Woj. śląskiego nr 154, poz. 2519
z dnia 16 sierpnia 2010r.


Tekst Uchwały

Załącznik graficzny

GEOPORTAL

6.
Uchwała
Nr XIV/111/11
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 27 października 2011r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w rejonie: ul.Grzegorczyka,ul. Leśnej, zachodnia linia lasu,ul. Pocztowej,ul.Podgórskiej oraz ul. Gliwickiej

obowiązuje od 21 styczeń 2012r.

Dz.Urz. Woj. śląskiego
nr 320, poz. 5575
z dnia 20.12.2011r.

Tekst Uchwały

Załącznik graficzny

GEOPORTAL

7. Uchwała Nr XXI/227/12 Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 26 kwietnia 2012r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu - Woszczycach w rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej

obowiązuje od 12 lipca 2012r.
Dz.Urz. Woj. śląskiego poz. 2342 z dnia 11.06.2012r.

Tekst Uchwały

Załącznik graficzny

GEOPORTAL

8.
Uchwała
Nr XXIII/258/12 
Rady Miejskiej Orzesze z dnia 28 czerwca 2012r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu - Gardawicach w rejonie ulic: Centralnej, Modrzewiowej i Damrota

obowiązuje od 3 września 2012r.

Dz.Urz.Woj. śląskiego poz. 3148 z dnia 02.08.2012r. 

Tekst Uchwały

Załącznik graficzny

GEOPORTAL

 

 

9.

Uchwała
Nr XXXIII/360/13
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 25 kwietnia 2013r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Jaśkowicach oraz północno-zachodniej części miasta Orzesze

obowiązuje od 21 maja 2013r.

Dz.Urz.Woj. śląskiego poz. 3663 z dnia 06.05.2013r.

Tekst Uchwały

Załącznik graficzny

GEOPORTAL

 

 

10.

Uchwała
Nr XXXVII/402/13
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 26 września 2013r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Zgoń

obowiązuje od  19 października 2013r.

Częściowo zmieniony w 2020 r.

(poz. nr 29)

Dz.Urz.Woj.śląskiego

poz. 5979 z dnia 04.10.2013r.

Tekst uchwały

Załącznik graficzny

GEOPORTAL

 

 

11.

Uchwała Nr XLIV/480/14
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 24 kwietnia 2014r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu - Gardawicach
oraz w Orzeszu - Zazdrości ograniczonego: ul.Centralną (DK81), ul.Przyjaźni, ul.Żorską oraz sołectwem Zawiść

obowiązuje od 19 maja 2014r.

 Dz.Urz.Woj. śląskiego poz.2613 z dnia 02.05.2014r.

Tekst Uchwały

Załącznik graficzny

GEOPORTAL

 

 

12.

Uchwała Nr V/34/15
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 19 lutego 2015r.

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w rejonie ograniczonym ul. Gliwicką, granicą Gminy Ornontowice, północną linią lasu, ul. Św. Wawrzyńca, wschodnią linią lasu, ul. Wiosny Ludów oraz ul. Matejki oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Orzesze

obowiązuje od 16 marca 2015r.

Dz.Urz.Woj.śląskiego z 2015r. poz. 1080 z dn. 27.02.2015r.

Tekst Uchwały

Załącznik graficzny

 

 

13.

Uchwała nr XXIX/327/17 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 19 stycznia 2017r

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka; etap II: sołectwo Królówka

obowiązuje od 26.02.2017r.

Dz. Urz.Woj. Śląskiego z 2017r. poz. 521 z dn.24.01.2017r.

 

 Tekst uchwały

Załącznik graficzny

GEOPORTAL

 

14.

Uchwała Nr XXXIX/468/17 Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 23 listopada 2017r

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka; etap III: sołectwo Woszczyce

obowiązuje od 08.01.2018r.

 Dz.Urz.Woj.Śląskiego z 2017r poz.6553 z dn. 05.12.201r.

Tekst uchwały i Załacznik graficzny

GEOPORTAL

 

15.

Uchwała nr XLVIII/629/18  Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 2 sierpnia 2018 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany obszarowe). Etap I: teren usług oświaty 

obowiązuje od 23.08.2018r.

Dz.Urz.woj. Śląskiego z 2018r. poz.5011 z dn. 08.08.2018r.

Tekst uchały

Załacznik graficzny

GEOPORTAL

 

 

16.

Uchwała nr L/664/18
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 18 października 2018r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada (Urbasówka)

obowiązuje od 26.11.2018r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze z dn. 23.11.2018r. dot. § 6 ust. 1 pkt 4 oraz;- § 18 pkt 3 - w zakresie słów „od 8,00 m do 12,50 m”.

 

Tekst uchały

Załacznik graficzny

GEOPORTAL

 

 

 

17.

Uchwała Nr LI/671/18
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 15 listopada 2018r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w obrębie Gardawice (zmiany obszarowe)

obowiązuje od 28.12.2018r.

 

 Tekst uchwały

załącznik graficzny

GEOPORTAL

 

 

18.

Uchwała nr IV/28/19
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 24 stycznia 2019r.

MPZP dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawiść oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz. Gostynką i granicą Gminy Wyry)

obowiązuje od 04.03.2019 r.

Rozstrzygnięciem nadzorczym NR IFIII.4131.1.12.2019 z dn. 01.03.2019 r. Wojewoda Śląski stwierdził nieważność zapisów w/w uchwały w części zawartej w:

- § 12 pkt 3;
- § 12 pkt 10.
 
 
 

Tekst uchwały

załącznik graficzny

GEOPORTAL

 

 

 

19.

Uchwała nr IV/29/19
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 24 stycznia
2019 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany obszarowe).

Etap II

obowiązuje od 12.03.2019r.

Tekst uchwały

załącznik graficzny

 GEOPORTAL

 

 

20.

Uchwała nr XIV/144/19
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 28 listopada
2019 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Mościska i części sołectwa Gardawice

obowiązuje od 10.01.2020 r.

Dz.Urz.Woj.Śląskiego z 2019 poz.8593 Ogłoszony: 10.12.2019 

Tekst uchwały

załacznik graficzny

GEOPORTAL

 

21.

Uchwała nr XVI/177/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 30 stycznia 2020r

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Zazdrości ograniczonego ulicami Żorską, Przyjaźni, granicą lasu i ul. Lipową - droga powiatowa

obowiązuje od 7 marca 2020 r.

Dz.Urz.Woj. Śląskiego z 2020 r. poz.1174 Ogłoszony: 06.02.2020 

 Tekst uchwały wraz z załacznikiem graficznym

GEOPORTAL

 

22.

Uchwała nr XXI/255/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 9 lipca 2020r

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze - centrum.
Etap I

obowiązuje od 27 lipca 2020 r.

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020 r. poz. 5616Ogłoszony: 13.07.2020

Tekst uchwały wraz z załacznikiem graficznym

GEOPORTAL 

 

 

23.

Uchwała nr XXII/258/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 6 sierpnia 2020r

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zgoń

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

obowiązuje od 12 września 2020 r.

DZ. URZ. WOJ. SLA 2020.6038Ogłoszony: 12.08.2020

Tekst uchwały wraz z załacznikiem graficznym 

GEOPORTAL

 

24.

Uchwała nr XXXII/382/21 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 31 maja 2021 r.

Miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwie Zawada. Etap I

obowiązuje od 12 lipca 2021r.

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.4112 Ogłoszony: 11.06.2021 

 Tekst uchwały wraz z załacznikiem graficznym

GEOPORTAL

 

25.

Uchwała nr XXXIII/387/21 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 29 czerwca 2021 r.

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Gardawicach w rejonie ulic: Centralnej, Modrzewiowej i Damrota

obowiązuje od 6 sierpnia 2021r.

DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.4760 Ogłoszony: 06.07.2021

 Tekst uchwały wraz z załacznikiem graficznym

GEOPORTAL

 

26.

Uchwała nr XXXIX/487/22 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 27 stycznia 2022 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w rejonie ulic: Gliwicka, Mikołowska oraz linią lasu – północna część miasta

obowiązuje od 7 marca 2022 r.

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.782 Ogłoszony: 04.02.2022

Tekst uchwały wraz z załacznikiem graficznym

GEOPORTAL

 

27.

Uchwała nr
XLI/515/22 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 17 marca 2022 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Zazdrości ograniczonego ulicami Żorską, Przyjaźni, granicą lasu i ul. Lipową – etap 2

obowiązuje od 29 kwietnia 2022 r.

DZ. URZ. WOJ. SLA 2022.1935 Ogłoszony: 29.03.2022

Tekst uchwały wraz z załacznikiem graficznym

GEOPORTAL

28.

Uchwała nr LVII/704/23 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27 lipca 2023 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu dla terenu osadników pyłu Elektrowni "Łaziska"

obowiązuje od 7 września 2023 r.

DZ. URZ. WOJ. SLA 2023.6133 Ogłoszony: 07.08.2023

Tekst uchwały wraz z załącznikiem graficznym

GEOPORTAL

29. Uchwała nr LVII/705/23 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27 lipca 2023 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
położonego w Orzeszu sołectwie Zawada. Etap Ia

obowiązuje od 7 września 2023 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.42.2023 Wojewody Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr LVII/705/23 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwie Zawada. Etap Ia

DZ. URZ. WOJ. SLA 2023.6134 Ogłoszony: 07.08.2023

Tekst uchwały wraz z załącznikiem graficznym

GEOPORTAL

 

 

REJESTR NIEOBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ORZESZE

 

Lp Data uchwalenia Obszar(dzielnica/sołectwo,ulica) Okres obowiązywania Nr i data Dziennika Urzędowego Tekst uchwały
Załącznik graficzny
 1.
Uchwała
Nr XLIV/286/98
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 18 czerwca 1998r.
Zmiana planu ogólnego zagospodarowania  przestrzennego miasta Orzesze od 5 października 1998 r. do 7 września 2023 r. Dz.Urz. Woj. Katowickiego nr 28, poz. 314 z dnia 21 września 1998r.

 

Tekst Uchwały

Załącznik graficzny

GEOPORTAL

 

2.
Uchwała
Nr XLIII/325/2002 Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 29 maja 2002r.
Zmiana planu ogólnego zagospodarowania  przestrzennego miasta Orzesze

od 3 sierpnia 2002r.
do 29 kwietnia 2022 r.
Dz.Urz. Woj. śląskiego nr 51, poz. 1709
z dnia 19 lipca 2002r.

Tekst Uchwały

Załącznik graficzny

3.
Uchwała
Nr XLVII/347/2002 Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 27 września 2002r.
 
Zmiana planu ogólnego zagospodarowania  przestrzennego miasta Orzesze od 17 grudnia 2002r. do 27 lipca 2020 r. Dz.Urz. Woj. śląskiego nr 81 , poz. 2905
z dnia 2 grudnia 2002r.

Tekst Uchwały

Załącznik graficzny

4.
Uchwała
Nr VIII/56/2003
Rady Miejskiej Orzesze z dnia 30 maja 2003r.
 
Zmiana planu ogólnego zagospodarowania  przestrzennego miasta Orzesze od 23 lipca 2003r. do 27 lipca 2020 r.  Dz.Urz. Woj. śląskiego nr 57, poz. 1806
z dnia 8 lipca 2003r.

Tekst Uchwały

Załącznik graficzny

5.
Uchwała
Nr VIII/57/2003
Rady Miejskiej Orzesze z dnia 30 maja 2003r.
 
Zmiana planu ogólnego zagospodarowania  przestrzennego miasta Orzesze od 23 lipca 2003r. do 29 kwietnia 2022 r.
Dz.Urz. Woj. śląskiego nr 57, poz. 1807
z dnia 8 lipca 2003r.

Tekst Uchwały

Załącznik graficzny

6. Uchwała Nr XXVII/206/05
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 21 stycznia 2005r.

Miejscowy plan zagospodarowania
dla terenu położonego
w Orzeszu - Zazdrości (cmentarz)

od 25 marca 2005r.
do 18 maja 2014r.
Dz.Urz. Woj. śląskiego
nr 20, poz. 656 z dnia 24 lutego 2005r.
Tekst Uchwały

Załącznik graficzny
7.

Uchwała
Nr XLII/377/10
Rady Miejskiej Orzesze z dnia 01.06.2010r.

Miejscowy plan zagospodarowania Miasta Orzesze – dzielnica Zawiść

 

zmieniony w części

od 17 września 2010r.

do 3 marca 2019 r.

Dz.Urz. Woj. śląskiego nr 154, poz. 2520z dnia 16 sierpnia 2010r. 
 8.

Uchwała nr XVIII/203/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 21 kwietnia 2020r

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zgoń

 

uchylony przed wejściem w życie Dz.Urz.Woj. Śląskiego z 2020 r. poz. 3450Ogłoszony: 29.04.2020  
 9. Uchwała nr XVIII/204/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 21 kwietnia 2020r   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze - centrum.
Etap I
uchylony przed wejściem w życie    Dz.Urz.Woj. Śląskiego z 2020 r. poz.3451 Ogłoszony: 29.04.2020 
10. Uchwała nr XIX/228/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 28 maja 2020 r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze - centrum.
Etap I

od 19 czerwca 2020 r. do 1 lipca 2020 r.

Dz.Urz.Woj. Śląskiego z 2020 r. poz. 4458 Ogłoszony: 04.06.2020
11. Uchwała Nr VIII/55/03 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 30 maja 2003r. Miejscowy plan zagospodarowania dla śródmieścia Miasta Orzesze

od 23 lipca 2003 r. do 7 marca 2022 r.

Dz.Urz. Woj. śląskiego Nr 57, poz. 1805
z dnia 8 lipca 2003r.

 

Tekst Uchwały

Załącznik graficzny

GEOPORTAL

 

 

Opublikowane przez: Klaudia Głodek | Autor: Jan Mach | Data wprowadzenia: 2014-02-20 13:58:23 | Data modyfikacji: 2023-11-27 10:36:13.

Zobacz:
 Obowiązujące plany miejscowe .  Plany w trakcie opracowania .  Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego .  Zakończone projekty . 
Data wprowadzenia: 2014-02-20 13:58:23
Data modyfikacji: 2023-11-27 10:36:13
Autor: Jan Mach
ObowižEzuje od: 1998-06-18
Opublikowane przez: Klaudia Głodek
  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl