orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Wykaz ewidencji strona główna 
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy Orzesze na lata 2020-2024

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Orzesze na lata 2020-2024.pdf

 

Opublikowane przez: Hanna Kadłubek | Data wprowadzenia: 2021-09-22 13:58:14 | Data modyfikacji: 2021-09-23 08:45:27.

Zobacz:
 Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowe odprowadzenie ścieków .  Ewidencje niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego . 
Data wprowadzenia: 2021-09-22 13:58:14
Data modyfikacji: 2021-09-23 08:45:27
Opublikowane przez: Hanna Kadłubek
  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl