orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Woda strona główna 
PWiK Czerwionka-Leszczyny - taryfa woda

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje, ze na mocy art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537) w dniu 20 września 2023 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została decyzja zatwierdzająca taryfę z wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin Czerwionka-Leszczyny i Orzesze.

Ponadto informuje, że zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

W związku z powyższym taryfa wejdzie w życie w dniu 28 września 2023 r.

Decyzja GL.RZT.70.78.2023

 

Opublikowane przez: Mariola Szczekała | Data wprowadzenia: 2023-10-02 14:37:00.
RPWiK Tychy - taryfa woda


Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje, że na mocy art.24e ustawy z dnia 07 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028) w dniu 14 grudnia 2022r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie ogłoszona została decyzja zatwierdzająca taryfę z wniosku RPWiK  w Tychach S.A. z siedzibą w Tychach (43-100), przy ul. Sadowej 4 za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Orzesze na okres 3 lat.


Ponadto informuję, że zgodnie z art.24f ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


W związku z powyższym taryfa wejdzie w życie w dniu 22 grudnia 2022 r.

Decyzja GL.RZT.70.59.2022 i taryfa

 

Opublikowane przez: Hanna Kadłubek | Data wprowadzenia: 2022-12-23 11:36:07 | Data modyfikacji: 2022-12-23 11:55:05.
PWiK Czerwionka-Leszczyny - taryfa woda

 


Informacja o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązującej od 14.08.2021r. do 13.08.2024r. na terenie Gminy Orzesze - PWiK Czerwionka Leszczyny z siedzibą przy ul. Nowy Dwór20, 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY.


Na podstawie art.24e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2020r. poz.2028 z późn.zm.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o., zgodnie z Decyzją GL.RZT.70.157.2021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 26.07.2021r. na terenie Gminy Orzesze, informuje, że nowa taryfa na okres 3 letni została ogłoszona w dniu 06.08.2021r. na stronie podmiotowej BIP PGW Wody Polskie i zgodnie z art. 24f ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2020r. poz.2028 z późn.zm.), wchodzi w życie od dnia 14.08.2021r.


Podstawa prawna: art.24c ust.2 w związku z art.24c ust.1 pkt1 i pkt2 oraz w związku z art.27a ust.1 i ust.3 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2020r. poz.2028 z późn.zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz 735).


Decyzja GL.RZT.70.157.2021.pdf

Taryfy dot. decyzji GL.RZT.70.157.2021.pdf

Nowe Taryfy dot. Decyzji GL.RZT.70.157.2021.pdf

Sprostowanie Decyzji GL.RZT.70.157.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Hanna Kadłubek | Data wprowadzenia: 2021-08-13 09:00:45 | Data modyfikacji: 2021-08-13 09:16:37.
RPWiK Tychy - taryfa woda

Informacja o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązującej od 13.08.2021r. do 12.08.2024r. na terenie Gminy Orzesze - RPWiK w Tychach S.A. z siedzibą przy ul. Sadowej4, 43-100 TYCHY


Na podstawie art.24e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2020r. poz.2028 z późn.zm.) Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcykna, zgodnie z Decyzją GL.RZT.70.140.2021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 26.07.2021r. na terenie Gminy Orzesze, informuje, że nowa taryfa na okres 3 letni została ogłoszona w dniu 05.08.2021r. na stronie podmiotowej BIP PGW Wody Polskie i zgodnie z art. 24f ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2020r. poz.2028 z późn.zm.), wchodzi w życie od dnia 13.08.2021r.


Podstawa prawna: art.24c ust.2 w związku z art.24c ust.1 pkt1 i pkt2 oraz w związku z art.27a ust.1 i ust.3 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2020r. poz.2028 z późn.zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz 735).

Decyzja GL.RZT.70.140.2021.pdf

Taryfy dot. decyzji GL.RZT.70.140.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Hanna Kadłubek | Data wprowadzenia: 2021-08-13 08:52:47.
RPWiK w Tychach S.A. z siedzibą przy ul. Sadowej
4, 43-100 Tychy

Informacja o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 17.10.2019 r. na okres 3 lat na terenie Gminy Orzesze – RPWiK w Tychach S.A. z siedzibą przy ul. Sadowej 4, 43-100 Tychy
Na podstawie art. 24c ust. 2, art. 24c ust. 1 pkt 1 i pkt 2, art. 27a ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 27a ust. 2 w związku z art. 24j ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1437) oraz w związku z art. 240 ust. 3 pkt 27 i art. 244 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. Z 2018 r., poz. 2268), po rozpatrzeniu wniosku Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. z siedzibą w 43-100 Tychach, ul. Sadowa 4, prowadzącego działalność na terenie gminy Orzesze, w sprawie o skrócenie okresu obowiązywania taryfy zatwierdzonej decyzją z dnia 25 kwietnia 2018 r. Nr GL.RET.070.7.80.2018 (sygn. sprawy GL.RET.070.3.119.2018) oraz o zatwierdzenie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Orzesze na okres 3 lat, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, decyzją, znak sprawy: GL.RZT.070.2.21.2019:
1. zatwierdził ustaloną przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. z siedzibą w 43-100 Tychach, ul. Sadowa 4 taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Orzesze, stanowiącą załącznik do decyzji
2. orzekł o skróceniu czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zatwierdzonej decyzją z dnia 25 kwietnia 2018 r. Nr GL.RET.070.7.80.2018 (sygn. Sprawy GL.RET.070.3.119.2018) na okres 3 lat.

Decyzja GL.RZT.070.2.21.2019

Taryfy obowiązujące od 17.10.2019r.

 

Opublikowane przez: Sylwia Swadźba | Autor: Mariola Szczekała | Data wprowadzenia: 2019-10-17 12:21:47 | Data modyfikacji: 2019-10-17 12:40:42.
RPWiK w Tychach S.A. z siedzibą przy ul. Sadowej
4, 43-100 Tychy

Informacja o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 29.05.2018 r. do 28.05.2021 r. na terenie Gminy Orzesze – RPWiK w Tychach S.A. z siedzibą przy ul. Sadowej 4, 43-100 Tychy - NIEAKTUALNE OD 17.10.2019r.

Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2017 r. poz. 328 z późn.zm.), Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna, zgodnie z Decyzją NR GL.RET.070.7.80.2018.EK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 25 kwietnia 2018 roku na terenie Gminy Orzesze, informuje, że nowa taryfa na okres 3 letni została ogłoszona w dniu 21 maja 2018 roku na stronie podmiotowej BIP PGW Wody Polskie i zgodnie z art. 24f ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2017 r. poz. 328 z późn.zm.), wchodzi w życie od dnia 29 maja 2018 roku.
Podstawa prawna: art. 24c ust. 2 w związku z art. 24c ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz w związku z art. 27a ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

Decyzja NR GL.RET.070.7.80.2018.EK

Taryfy dot. decyzji NR GL.RET.070.7.80.2018.EK

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Benedykt Kurcok | Data wprowadzenia: 2018-05-23 08:50:43 | Data modyfikacji: 2019-10-17 12:21:25.
PWiK sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowy Dwór
20, 44-230 Czerwionka- Leszczyny

Informacja o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 23.05.2018 r. do 22.05.2021r. na terenie Gminy Orzesze – PWiK sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowy Dwór 20, 44-230 Czerwionka- Leszczyny

Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2017 r. poz. 328 z późn.zm.), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., zgodnie z Decyzją NR GL.RET.070.7.26.2018.EK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 23 kwietnia 2018 roku na terenie Gminy Orzesze, informuje, że nowa taryfa na okres 3 letni została ogłoszona w dniu 15 maja 2018 roku na stronie podmiotowej BIP PGW Wody Polskie i zgodnie z art. 24f ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2017 r. poz. 328 z późn.zm.), wchodzi w życie od dnia 23maja 2018 roku.
Podstawa prawna: art. 24c ust. 2 w związku z art. 24c ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz w związku z art. 27a ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

Decyzja GL.RET.070.7.26.2018.EK

Taryfy dot. decyzji GL.RET.070.7.26.2018.EK

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Benedykt Kurcok | Data wprowadzenia: 2018-05-23 08:21:12 | Data modyfikacji: 2019-10-17 12:08:25.
Data wprowadzenia: 2018-05-23 08:21:12
Data modyfikacji: 2019-10-17 12:08:25
Autor: Benedykt Kurcok
ObowižEzuje od: 2018-05-23
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik
  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl