orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Konsultacje społeczne strona główna 
Konsultacje społeczne Nr 4/2018 o charakterze
ogólnogminnym w przedmiocie zmiany granic
administracyjnych Gminy Orzesze z Gminą Łaziska
Górne, poprzez odłączenie części obszaru
należącego do Gminy Orzesze i przyłączenie go
do Gminy Łaziska Górne

Protokół Komisji Konsultacyjnej z dnia 14 stycznia 2019 z przebiegu konsultacji społecznej z mieszkańcami Miasta Orzesze w przedmiocie zmiany granic administracyjnych

Zarządzenie Nr VIII/23/2018 Burmistrza Miasta Orzesze

Ankieta konsultacyjna

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-12-20 13:06:35.
Konsultacje społeczne Nr 3/2018 o charakterze
ogólnogminnym w przedmiocie nadania nowego
Statutu Miastu Orzesze

Protokół Komisji Konsultacyjnej z dnia 25.09.2018r. z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Orzesze w przedmiocie nadania nowego Statutu Miastu Orzesze

Zarządzenie Nr VII/209/2018 Burmistrza Miasta Orzesze

Ankieta konsultacyjna

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-09-10 14:33:55.
Konsultacje społeczne Nr 2/2018 o charakterze
ogólnogminnym dotyczących przystąpienia Miasta
Orzesze do Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

Protokół Komisji Konsultacyjnej z dnia 8.05.2018 r. z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Orzesze w sprawie przystąpienia Miasta Orzesze do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Zarządzenie Nr VII/71/2018 Burmistrza Miasta Orzesze

Ankieta konsultacyjna

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-18 14:02:23.
Konsultacje społeczne Nr 1/2018 o charakterze
ogólnogminnym dotyczących programu pn.:
„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców
Gminy Orzesze”

Protokół Komisji Konsultacyjnej z dnia 20.02.2018 r. z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Orzesze dotyczących programu pn.: "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Orzesze"

Zarządzenie Nr VII/18/2018 Burmistrza Miasta Orzesze

Ankieta konsultacyjna

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-02-05 14:46:57.

Zobacz:
 Rok 2024 .  Rok 2023 .  Rok 2022 .  Rok 2019 .  Rok 2018 .  Rok 2017 .  Rok 2016 .  Rok 2015 .  Rok 2014 . 
Data wprowadzenia: 2018-02-05 14:46:57
Autor: Mirosław Blaski
Opublikowane przez: Michał Nowak
  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl