Konsultacje społeczne Nr 1/2023 o charakterze ogólnogminnym dotyczące zmiany granic administracyjnych pomiędzy gminą o statusie miasta Orzesze z gminą Ornontowice

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych

Zarządzenie nr VIII/244/2023 Burmistrza Miasta Orzesze + Ankieta konsultacyjna + Protokół Komisji Konsultacyjnej

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Data wprowadzenia: 2023-12-05 10:22:26.
Data wprowadzenia: 2023-12-05 10:22:26
Opublikowane przez: Michał Nowak