Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że Rada Miejska Orzesze nie podjęła uchwały w sprawie Gminnego programu rewitalizacji a tym samym nie wyznaczyła obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji oraz nie podjęła uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

 

Opublikowane przez: Tomasz Szier | Data wprowadzenia: 2021-12-09 13:59:36 | Data modyfikacji: 2021-12-09 14:05:59.
Data wprowadzenia: 2021-12-09 13:59:36
Data modyfikacji: 2021-12-09 14:05:59
Opublikowane przez: Tomasz Szier