Sprawozdanie za 2023 r. z realizacji Programu
Współpracy Miasta Orzesze z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w zakresie realizacji zadań publicznych
określonych ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

Sprawozdanie 2023

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2024-05-07 11:36:44.
Roczny program współpracy Miasta Orzesze z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2024 rok

Program współpracy

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2024-05-07 11:33:12.
Sprawozdanie za 2022 r. z realizacji Programu
Współpracy Miasta Orzesze z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w zakresie realizacji zadań publicznych
określonych ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

Sprawozdanie 2022

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-05-18 14:51:39.
Roczny program współpracy Miasta Orzesze z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2023 rok

Program współpracy

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-12-06 14:08:28.
Sprawozdanie za 2021 r. z realizacji Programu
Współpracy Miasta Orzesze z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w zakresie realizacji zadań publicznych
określonych ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

Sprawozdanie 2021

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-05-19 08:43:45.
Roczny program współpracy Miasta Orzesze z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2022 rok

Program współpracy

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-12-02 08:40:37.
Sprawozdanie za 2020 r. z realizacji Programu
Współpracy Miasta Orzesze z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w zakresie realizacji zadań publicznych
określonych ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

Sprawozdanie 2020.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Agnieszka Zawistowska | Data wprowadzenia: 2021-09-06 14:08:50.
Roczny program współpracy Miasta Orzesze z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2021 rok

Program współpracy

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-12-03 14:52:11.
Sprawozdanie za 2019 r. z realizacji Programu
Współpracy Miasta Orzesze z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w zakresie realizacji zadań publicznych
określonych ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

Sprawozdanie 2019.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-04-28 10:52:42.
Roczny program współpracy Miasta Orzesze z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2020 rok

Program współpracy

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-12-10 13:11:10.
III zmiana rocznego programu współpracy Miasta
Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2019 rok

III zmiana programu współpracy

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-10-30 09:47:07.
Sprawozdanie za 2018 r. z realizacji Programu
Współpracy Miasta Orzesze z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w zakresie realizacji zadań publicznych
określonych ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

Sprawozdanie 2018.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-06-12 12:50:25.
II zmiana rocznego programu współpracy Miasta
Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2019 rok

II zmiana programu współpracy

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-03-06 13:02:50.
Wzory obowiązujące od 1 marca 2019 r.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o których mowa w art. 16 ust. 1a i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariaci

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Mały grant - uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Mały grant - uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Druk oświadczeń

Wzór zestawienia faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-02-06 12:52:22.
Zmiana rocznego programu współpracy Miasta
Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2019 rok

Zmiana programu współpracy

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-01-04 09:37:13.
Roczny program współpracy Miasta Orzesze z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2019 rok

Program współpracy

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-11-22 11:42:52.
Sprawozdanie za 2017 r. z realizacji Programu
Współpracy Miasta Orzesze z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w zakresie realizacji zadań publicznych
określonych ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

Sprawozdanie 2017.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-05-09 09:31:35.
Zmiana rocznego programu współpracy Miasta
Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2018 rok

Zmiana programu współpracy

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-03-28 11:02:41.
Roczny program współpracy Miasta Orzesze z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2018 rok

Program współpracy

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ART. 14 UST. 1 I 2

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

PRZEWIDYWANA KALKULACJA KOSZTÓW

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ART. 14 UST. 1A I 2

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK BUDŻETOWY

PRZEWIDYWANA KALKULACJA KOSZTÓW

WZÓR UMOWY O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ART. 16 UST. 1 I 6

WZÓR UMOWY O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ART. 16 UST. 1A I 6

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO) ART. 18 UST. 4

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO) ART. 18 UST. 5

WZÓR OŚWIADCZENIA PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O DOFINANSOWANIE, ŻE NIE ZALEGA Z PŁATNOŚCIAMI NA RZECZ PODMIOTÓW PUBLICZNOPRAWNYCH ORAZ INNYCH PODMIOTÓW

WZÓR OŚWIADCZENIA PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O DOFINANSOWANIE O POSIADANYM NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO

MAŁY GRANT - WZÓR UPROSZCZONEJ OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

MAŁY GRANT - WZÓR UPROSZCZONEGO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-12-08 08:10:54.
II Zmiana rocznego programu współpracy Miasta
Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2017 rok

II Zmiana programu współpracy

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-10-09 14:40:53.
Zmiana rocznego programu współpracy Miasta
Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2017 rok

Zmiana programu współpracy

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-10-09 14:32:16.
Roczny program współpracy Miasta Orzesze z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2017 rok

Program współpracy

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ART. 14 UST. 1 I 2

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

PRZEWIDYWANA KALKULACJA KOSZTÓW

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ART. 14 UST. 1A I 2

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK BUDŻETOWY

PRZEWIDYWANA KALKULACJA KOSZTÓW

WZÓR UMOWY O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ART. 16 UST. 1 I 6

WZÓR UMOWY O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ART. 16 UST. 1A I 6

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO) ART. 18 UST. 4

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO) ART. 18 UST. 5

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-12-01 11:21:54 | Data modyfikacji: 2016-12-01 11:57:51.
Roczny program współpracy Gminy Orzesze z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2016 rok

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ART. 14 UST. 1 I 2 - obowiązuje od 3 września 2016r.

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - obowiązuje od 3 września 2016r.

PRZEWIDYWANA KALKULACJA KOSZTÓW - obowiązuje od 3 września 2016r.

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ART. 14 UST. 1A I 2 - obowiązuje od 3 września 2016r.

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK BUDŻETOWY - obowiązuje od 3 września 2016r.

PRZEWIDYWANA KALKULACJA KOSZTÓW - obowiązuje od 3 września 2016r.

WZÓR UMOWY O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ART. 16 UST. 1 I 6 - obowiązuje od 3 września 2016r.

WZÓR UMOWY O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ART. 16 UST. 1A I 6 - obowiązuje od 3 września 2016r.

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO) ART. 18 UST. 4 - obowiązuje od 3 września 2016r.

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO) ART. 18 UST. 5 - obowiązuje od 3 września 2016r.

Roczny Program Współpracy

WZÓR UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO)

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - MAŁY GRANT

UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - MAŁY GRANT

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2015-11-30 10:00:31.
Roczny program współpracy Gminy Orzesze z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2015 rok

Roczny Program Współpracy

WZÓR UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO)

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2014-12-18 13:05:51 | Data modyfikacji: 2014-12-18 13:33:46.
Roczny program współpracy Gminy Orzesze z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2014 rok

 

Uchwała Nr XXXIX/424/13
Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 21 listopada 2013 r.

w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.) w związku z art.5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn.zm.) po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3.

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Przyjąć roczny program współpracy Gminy Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn.zm.) na 2014 rok w zakresie realizacji zadań publicznych określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawionym w załączniku stanowiącym integralną część uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach

 

 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/424/13
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 21 listopada 2013 r.

Roczny program współpracy Gminy Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok

I. Postanowienia ogólne
1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:
a) ustawie - rozumie się przez to Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn.zm.);
b) organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
c) programie - rozumie się przez to Roczny program współpracy Gminy Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn.zm.) na 2014 rok;
d) konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Orzesze, ogłaszany przez Burmistrza Miasta Orzesza na podstawie ustawy;
e) dotacji – należy przez to rozumieć dotacje w rozumieniu art.2 pkt 1 ustawy.
II. Cel główny i cele szczegółowe programu
2. Celem głównym programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy.
3. Celami szczegółowymi są:
a) zwiększenie aktywności mieszkańców dla pełniejszego zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej;
b) stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;
c) umacnianie w świadomości lokalnej poczucia odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycję;
d) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców, szczególnie w zakresie samopomocy.
III. Zasady współpracy
Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami odbywa się na następujących zasadach:
a) pomocniczości;
b) suwerenności stron;
c) partnerstwa;
d) efektywności;
e) uczciwej konkurencji;
f) jawności.
IV. Zakres przedmiotowy
Obszar współpracy Gminy Orzesze i organizacji obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art.4 ust.1 ustawy, a w szczególności w zakresie:
1. Działalności charytatywnej.
2. Ochrony i promocji zdrowia.
3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
4. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
5. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
6. Turystyka i krajoznawstwo.
V. Formy współpracy
Współpraca pomiędzy gminą a organizacjami może być prowadzona poprzez formę:
a) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;
b) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
c) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
d) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art.4, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego;
e) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;
f) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;
g) użyczenie lub wynajem lokalu na działalność statutową.
VI. Priorytetowe zadania publiczne
1. Realizacja zadania z zakresu działalności charytatywnej obejmuje:
a) organizowanie pomocy rzeczowej i żywnościowej dla osób biednych, bezdomnych, bezrobotnych, rodzin wielodzietnych;
b) kształtowanie w społeczeństwie postaw na rzecz samopomocy i pomocy ludziom dotkniętym ubóstwem i głodem.
2. Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia obejmuje:
a) prowadzenie działań edukacyjnych obejmujących problematykę ochrony zdrowia;
b) prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia.
3. Realizacja zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego obejmuje:
a) wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
b) wspieranie przedsięwzięć artystycznych oraz prezentacja osiągnięć kulturalnych w mieście, kraju i za granicą;
c) wydawanie publikacji informacyjno–edukacyjnych;
d) promocję gminy.
4. Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu obejmuje:
a) wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach;
b) wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, umożliwiające powszechny dostęp i uczestnictwo mieszkańców Gminy Orzesze w różnorodnych formach aktywności fizycznej poprzez organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych ogólnie dostępnych, w szczególności zawodów sportowych, turniejów, festynów.
5. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym obejmuje:
a) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych oraz działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia;
b) pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom.
6. Realizacja zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa obejmuje:
a) upowszechnianie turystyki i propagowanie krajoznawstwa przez organizowanie imprez o tematyce turystycznej i krajoznawczej o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.
VII. Okres realizacji programu
Niniejszy program realizowany będzie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.
VIII. Sposób realizacji programu
1. Wspieranie realizacji zadań publicznych.
2. Konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.
3. Organizowanie i współorganizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, których uczestnikami są przedstawiciele organizacji i samorządu.
4. Promowanie działalności sektora pozarządowego.
IX. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu planuje się na kwotę 252 000 zł.
X. Sposób oceny realizacji programu
1. Burmistrz Gminy Orzesze dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania zleconego organizacjom na zasadach określonych w ustawie.
2. Miernikami efektywności Programu Współpracy Gminy Orzesze z organizacjami pozarządowymi w 2014r. będą uzyskane informacje dotyczące w szczególności:
1) Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych.
2) Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.
3) Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego.
4) Liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy.
5) Liczba beneficjentów zrealizowanych zadań.
6) Wysokość środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców.
7) Liczba projektów aktów normatywnych konsultowanych przez organizacje.
3. Burmistrz Miasta złoży Radzie Miejskiej w Orzeszu sprawozdanie z realizacji Programu za 2014r. do 30 kwietnia 2015r.
4. Sprawozdanie z realizacji Programu za 2014r. zostanie opublikowane w BIP-ie.
XI. Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji
1. Prace nad przygotowaniem Programu zainicjowane zostają wnioskami Komisji Rady Miejskiej oraz wnioskami przedstawicieli organizacji pozarządowych.
2. Projekt Programu był przedmiotem konsultacji z organizacjami. Sposób konsultacji określony został w Uchwale Nr XLV/407/10 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z Radą pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz.873 ze zmianami) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W dniu 06.11.2013r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 143/13 Burmistrza Miasta Orzesze projekt Programu został zamieszczony na stronie internetowej www.orzesze.pl. w zakładce „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi” na okres 14 dni. W określonym terminie do przeprowadzenia konsultacji projektu Programu nie wpłynęły żadne opinie/wpłynęły opinie ze strony organizacji.
3. Program został przedłożony pod obrady właściwych Komisji Rady Miejskiej.
4. Zatwierdzony przez Komisje projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014r. został skierowany do Rady Miejskiej w Orzeszu.
5. Umieszczenie uchwalonego przez Radę Miejską Programu na stronie internetowej www.orzesze.pl. oraz BIP-ie.
XII. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach.
2. Burmistrz Miasta Orzesze każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powołuje w drodze Zarządzenia komisję konkursową do oceny złożonych ofert.
3. Komisja konkursowa pracuje w składzie:
- przedstawiciele Urzędu Gminy Orzesze;
- osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty w art.3 ust.3 biorące udział w konkursie.
4. Powołując się na art.15 ust.2da. ustawy Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3.
5. Zasady działania komisji konkursowych:
- komisja pracuje w składzie osobowym powołanym Zarządzeniem Burmistrza;
- komisja realizuje swoje działania jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej składu;
- w pracach komisji nie mogą brać udziału reprezentanci podmiotów wnioskujących o dotacje lub pozostający z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność;
- każdy członek komisji przed rozpoczęciem jej działalności zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia w sprawie o bezstronności;
- za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży.
6. Zadania komisji konkursowej:
- rozpatrzenie i ocena złożonych w konkursie ofert pod względem ich zgodności z kryteriami zawartymi w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert;
- przy rozpatrywaniu ofert stosować zapisy art.15 ust.1 ustawy;
- przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami;
- sporządzenie protokołu z prac komisji.
7. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwot przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz Miasta Orzesze.
8. Do członków komisji konkursowych biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.267) dotyczące wyłączenia pracownika.
9. Obsługę administracyjno-techniczną sprawuje Referat ds. Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego.

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2014-03-07 11:29:54 | Data modyfikacji: 2014-03-10 08:47:59.
Data wprowadzenia: 2014-03-07 11:29:54
Data modyfikacji: 2014-03-10 08:47:59
Autor: Sonia Janecka
Opublikowane przez: Marzena Nowak