Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Orzesze sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Przewodnicząca V Składu Orzekającego Anna Baran | Data wprowadzenia: 2024-04-30 17:18:39.

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Orzesze wynikającej z zaciągniętych zobowiązań

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa Przewodnicząca V Składu Orzekającego Anna Baran | Data wprowadzenia: 2024-01-16 19:12:22.

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2024 rok Miasta Orzesze

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa Przewodnicząca V Składu Orzekającego Anna Baran | Data wprowadzenia: 2024-01-16 19:05:21.

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok Miasta Orzesze

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa Przewodnicząca V Składu Orzekającego Anna Baran | Data wprowadzenia: 2023-12-13 11:05:31.

Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Orzesze projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2024-2040

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa Przewodnicząca V Składu Orzekającego Anna Baran | Data wprowadzenia: 2023-12-13 11:02:19.

Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Orzesze projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa Przewodnicząca V Składu Orzekającego Anna Baran | Data wprowadzenia: 2023-12-13 09:41:30.

Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Orzesze sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa Przewodnicząca V Składu Orzekającego Anna Baran | Data wprowadzenia: 2023-04-27 20:34:33.

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Orzesze wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa Przewodnicząca V Składu Orzekającego Anna Baran | Data wprowadzenia: 2023-01-13 20:05:11.

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2023 rok Miasta Orzesze

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa Przewodnicząca V Składu Orzekającego Anna Baran | Data wprowadzenia: 2023-01-13 20:03:51.

Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Orzesze projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2023-2040

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa Przewodnicząca V Składu Orzekającego Anna Baran | Data wprowadzenia: 2022-12-12 15:33:00 | Data modyfikacji: 2022-12-12 19:00:31.

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2023 rok Miasta Orzesze

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa Przewodnicząca V Składu Orzekającego Anna Baran | Data wprowadzenia: 2022-12-12 15:30:30 | Data modyfikacji: 2022-12-12 19:00:49.

Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Orzesze projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa Przewodnicząca V Składu Orzekającego Anna Baran | Data wprowadzenia: 2022-12-12 15:28:09 | Data modyfikacji: 2022-12-12 19:01:08.

Opinia RIO o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Orzesze informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa Przewodnicząca V Składu Orzekającego Anna Baran | Data wprowadzenia: 2022-09-01 08:58:37 | Data modyfikacji: 2022-12-12 19:14:55.

Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Orzesze sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa Przewodnicząca V Składu Orzekającego Anna Baran | Data wprowadzenia: 2022-05-24 16:45:55.

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Orzesze wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa Przewodnicząca V Składu Orzekającego Anna Baran | Data wprowadzenia: 2022-01-12 13:54:10.

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2022 rok Miasta Orzesze

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa Przewodnicząca V Składu Orzekającego Anna Baran | Data wprowadzenia: 2022-01-12 13:51:55 | Data modyfikacji: 2022-01-12 15:10:06.

Opinia RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Orzesze projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2022-2040

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa Przewodnicząca V Składu Orzekającego Anna Baran | Data wprowadzenia: 2021-12-06 15:16:46 | Data modyfikacji: 2021-12-06 15:19:55.

Opinia RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok Miasta Orzesze

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa Przewodnicząca V Składu Orzekającego Anna Baran | Data wprowadzenia: 2021-12-06 15:13:07 | Data modyfikacji: 2021-12-06 15:19:35.

Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Orzesze projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa Przewodnicząca V Składu Orzekającego Anna Baran | Data wprowadzenia: 2021-12-06 14:50:22 | Data modyfikacji: 2021-12-06 15:19:11.

Opinia RIO o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Orzesze informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa Przewodnicząca V Składu Orzekającego Anna Baran | Data wprowadzenia: 2021-08-31 18:04:57.

Opinia RIO o możliwości spłaty przez Miasto Orzesze pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 1.883.017,00 zł. na realizację zadania - "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze".

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2021-07-02 12:11:17.

Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Orzesze sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2021-04-29 16:47:49.

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Orzesze wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2021-01-07 15:42:24.

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2021 rok Miasta Orzesze

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2021-01-07 15:29:47 | Data modyfikacji: 2021-01-07 15:33:28.

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Miasta Orzesze

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2020-11-24 17:50:22.

Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Orzesze projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2021-2040

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2020-11-24 17:43:48 | Data modyfikacji: 2020-11-24 17:44:57.

Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Orzesze projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2020-11-24 17:39:51 | Data modyfikacji: 2020-11-24 17:44:36.

Opinia RIO o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Orzesze informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2020-09-03 18:48:56.

Opinia RIO o możliwości spłaty przez Miasto Orzesze pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 600.000 zł.

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2020-08-12 12:15:13 | Data modyfikacji: 2020-08-12 12:21:15.

Opinia RIO o możliwości spłaty przez Miasto Orzesze pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 5.200.000,00 zł.

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2020-06-26 07:42:53 | Data modyfikacji: 2020-06-26 07:43:15.

Opinia RIO o możliwości spłaty przez Miasto Orzesze pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w katowicach w wysokości 3.860.000, 00 zł.

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2020-05-22 10:39:08.

Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrz Miasta Orzesze sprawozdaniu z wykonania budżetu na 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2020-04-15 07:40:40 | Data modyfikacji: 2020-04-15 07:41:05.

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Orzesze, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2020-01-07 18:31:30.

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 8 601 420 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2020 rok Miasta Orzesze

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2020-01-07 18:25:42 | Data modyfikacji: 2020-01-07 18:28:37.

Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrz Miasta Orzesze projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2020-2040

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2019-12-09 16:41:40.

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 8.601.420 zł przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok Miasta Orzesze

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2019-12-09 16:38:19.

Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrz Miasta Orzesze projekcie uchwały budżetowej Miasta Orzesze na 2020 rok wraz z uzasadnieniem

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2019-12-09 16:27:04 | Data modyfikacji: 2019-12-09 16:42:23.

Opinia RIO o przedłożonej przez Burmistrz Miasta Orzesze informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2019-08-29 08:50:27.

Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Orzesze sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2019-04-23 12:49:37.

Opinia RIO o prawidowości planowanej kwoty długu Miasta Orzesze, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2019-01-09 20:53:25.

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 4.583.968 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2019 rok Miasta Orzesze

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2019-01-09 20:43:51.
Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza
Miasta Orzesze projekcie uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2019-2027

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2018-12-18 17:58:51.
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu
przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na
2019 rok Miasta Orzesze

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2018-12-18 17:55:37.
Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza
Miasta Orzesze projekcie uchwały budżetowej na
2019 rok wraz z uzasadnieniem

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2018-12-18 17:50:19 | Data modyfikacji: 2018-12-18 17:52:47.
Opinia RIO o możliwości spłaty przez Miasto
Orzesze kredytu długoterminowego w kwocie
2.312.000 zł na finansowanie planowanego deficytu
budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2018-12-12 11:35:35 | Data modyfikacji: 2018-12-18 17:52:17.
Opinia RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez
Burmistrza Miasta Orzesze informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku
 uchwała nr 122.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2018-08-28 12:24:28 | Data modyfikacji: 2018-08-28 12:25:36.
Opinia RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez
Burmistrza Miasta Orzesze sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego
 uchwała nr 77.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Data wprowadzenia: 2018-04-20 08:46:41.
Opinia RIO w sprawie opinii o prawidłowości
planowanej kwoty długu Miasta Orzesze,
wynikającej z planowanych i zaciągniętych
zobowiązań
 Uchwała nr 33.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Data wprowadzenia: 2018-01-24 11:36:30.
Opinia RIO w sprawie opinii o możliwości
sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale
budżetowej na 2018 rok Miasta Orzesze
 Uchwała nr 32.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Data wprowadzenia: 2018-01-24 11:33:10.
Opinia RIO w sprawie opinii o możliwości
sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie
uchwały budżetowej na 2018 rok Miasta Orzesze
 Uchwała nr 208.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Data wprowadzenia: 2017-12-11 09:58:57.
Opinia RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez
Burmistrza Miasta Orzesze projekcie uchwały w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej
 Uchwała nr 207.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Data wprowadzenia: 2017-12-11 09:55:26.
Opinia RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez
Burmistrza Miasta Orzesze projekcie uchwały
budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem
 Uchwała nr 206.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Data wprowadzenia: 2017-12-11 09:47:55 | Data modyfikacji: 2017-12-11 09:50:29.
Opinia RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty
przez Miasto Orzesze długoterminowego kredytu
bankowego w wysokości 3.487.400 zł na
finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
 Uchwała RIO nr 4200-IV-156-2017.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2017-10-09 11:36:23.
Opinia RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez
Burmistrza Miasta Orzesze informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku
 Opinia RIO.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2017-08-31 10:18:03 | Data modyfikacji: 2017-08-31 10:19:03.
Opinia RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez
Burmistrza Miasta Orzesze sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego
 Treść dokumentu.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2017-04-19 09:20:45 | Data modyfikacji: 2017-04-19 09:22:42.
Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej
kwoty długu Miasta Orzesze, wynikającej z
planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2017-01-12 16:55:21.
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu
przyjętego w uchwale budżetowej na 2017 rok
Miasta Orzesze

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2017-01-12 16:21:32.
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu
przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na
2017 rok Miasta Orzesze

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2016-12-13 08:24:03.
Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza
Miasta Orzesze projekcie uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2030

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2016-12-13 08:18:05.
Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza
Miasta Orzesze projekcie uchwały budżetowej na
2017 rok wraz z uzasadnieniem

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2016-12-13 08:13:56.
Opinia RIO o możliwości spłaty przez Miasto
Orzesze kredytu na finansowanie planowanego
deficytu w wysokości 1.370.000 zł.

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2016-10-20 12:36:30.
Opinia RIO o przedłożonej przez Burmistrza
Miasta Orzesze informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2016 roku

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2016-09-13 15:36:00.
Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza
Miasta Orzesze sprawozdaniu z wykonania budżetu
za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2016-04-18 09:53:16 | Data modyfikacji: 2016-04-18 10:03:29.
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu w
kwocie 4.235.300 zł, przedstawionego w uchwale
budżetowej na 2016 rok Miasta Orzesze

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2016-01-15 13:11:12.
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty
długu Miasta Orzesze, wynikającej z planowanych
i zaciągniętych zobowiązań

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2016-01-15 13:00:25.
Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza
Miasta Orzesze projekcie uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2030

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2015-12-10 15:25:14.
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu
przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na
2016 rok Miasta Orzesze

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2015-12-10 15:15:22.
Opinia RIO o przedłożonej przez Burmistrza
Miasta Orzesze projekcie uchwały budżetowej na
2016 rok wraz z uzasadnieniem

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2015-12-10 15:11:17.
Opinia RIO o przedłożonej przez Burmistrza
Miasta Orzesze informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2015 roku
 Opinia RIO o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Orzesze informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2015-04-16 15:30:30 | Data modyfikacji: 2015-08-26 15:26:09.
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty
długu Miasta Orzesze, wynikającej z planowanych
i zaciągniętych zobowiązań
 Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Orzesze, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2015-02-20 09:16:26 | Data modyfikacji: 2015-02-20 09:17:25.
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu w
kwocie 3.006.181 zł, przedstawionego w uchwale
budżetowej na 2015 rok Miasta Orzesze
 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 3.006.181 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2015 rok Miasta Orzesze.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2015-02-20 09:15:19.
Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza
Miasta Orzesze projekcie uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2030
 Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Orzesze projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2030.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2014-12-12 09:13:00 | Data modyfikacji: 2014-12-12 09:15:25.
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu
przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na
2015 rok Miasta Orzesze
 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok Miasta Orzesze.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2014-12-12 09:12:09 | Data modyfikacji: 2014-12-12 09:15:15.
Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza
Miasta Orzesze projekcie uchwały budżetowej na
2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami
informacyjnymi
 Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Orzesze projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2014-12-11 16:52:02 | Data modyfikacji: 2014-12-12 09:15:04.
Opinia RIO o możliwości spłaty przez Miasto
Orzesze długoterminowego kredytu bankowego w
wysokości 2.446.000 zł na finansowanie
planowanego deficytu
 Opinia RIO o możliwości spłaty przez Miasto Orzesze długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2 446 000 zł na finansowanie planowanego deficytu.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2014-08-29 11:48:06 | Data modyfikacji: 2014-08-29 11:49:11.
Opinia RIO o przedłożonej przez Burmistrza
Miasta Orzesze informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2014 roku
 Opinia RIO o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Orzesze informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2014-08-28 09:10:27 | Data modyfikacji: 2014-08-28 09:11:33.
Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza
Miasta Orzesze sprawozdaniu z wykonania budżetu
za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego
 Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Orzesze sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2014-04-16 12:14:34 | Data modyfikacji: 2014-04-16 12:34:01.
Opinia RIO o możliwości spłaty przez Miasto
Orzesze pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach w wysokości 280.440 zł
 Opinia RIO o możliwości spłaty przez Miasto Orzesze pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 280.440 zł.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2014-02-19 13:07:52.
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty
długu Miasta Orzesze wynikającej z planowania i
zaciągniętych zobowiązań
 Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Orzesze wynikającej z planowania i zaciągniętych zobowiązań.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2014-02-19 13:06:50.
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu w
kwocie 3.087.590 zł przedstawionego w uchwale
budżetowej na 2014 rok Miasta Orzesze
 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 3.087.590 zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2014 rok Miasta Orzesze.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa | Data wprowadzenia: 2014-02-19 13:01:18.
Data wprowadzenia: 2014-02-19 13:01:18
Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa
Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz