Zgodnie z par.6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych.

W celu ułatwienia użytkownikom korzystania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Orzesze poniżej zamieszczono słownik skrótów używanych na sronie BIP.

 

SŁOWNIK SKRÓTÓW:

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
Dz.U. - Dziennik Ustaw
Dz.Urz. - Dziennik Urządowy
ePUAP - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
PeUP - Platforma Elektronicznych Usług Publicznych
RIO - Regionalna Izba Obrachunkowa
RM - Rada Miejska
SEKAP - System Elektronicznej Komunikacji Administarcji Publicznej
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
ŚUW - Śląski Urząd Wojewódzki
UM - Urząd Miejski

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-03-14 13:14:21 | Data modyfikacji: 2014-03-14 13:26:58.
Data wprowadzenia: 2014-03-14 13:14:21
Data modyfikacji: 2014-03-14 13:26:58
Autor: Marzena Nowak
Opublikowane przez: Marzena Nowak