Punkt konsultacyjny Programu Czyste Powietrze

 

Z punktu mogą skorzystać mieszkańcy Orzesza, po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem urzędu pod numerem telefonu 32/3248818.

 

W punkcie można uzyskać pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie, uzyskać porady merytoryczne i techniczne związane z wymianą urządzenia grzewczego, termomodernizacji budynku, jak również uzyskać informacje odnośnie warunków skorzystania z projektu.

Do złożenia wniosku w punkcie konsultacyjnym niezbędne są:

 

 • Numery PESEL własny oraz współmałżonka i wszystkich współwłaścicieli,

 • numer działki i księgi wieczystej,

 • przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę,

 • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego ( m2),

 • Rozliczenie roczne za poprzedni rok (PIT),

 • zaświadczenie wydane przez Burmistrza Miasta określające przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy - w przypadku ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania,

 • numer rachunku bankowego wnioskodawcy,

 • dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku),

 • jeżeli inwestycja została już rozpoczęta - data wystawienia pierwszej faktury

 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja),

 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności,

 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, ścian i stropów do docieplenia.

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu są dostępne na stronie www.czystepowietrze.gov.pl

 

 

 

 

 

Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze”:

 

wycofanie dotacji na kotły węglowe,

 

podwyższenie progów dochodowych.

 

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwe tylko do 31 grudnia 2021r., co oznacza, że od 1 01.2022r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła.

 

Kotły na węgiel będą jeszcze dofinansowane pod warunkiem:

 

Złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,

 

Zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,

 

Wystawienia faktury za kocioł i montaż do 31 grudnia 2021 r.

 


 

Ponadto od 1 lipca 2021 r. zwiększone zostały progi dochodowe uprawniające do podwyższonego poziomu dofinansowania.

 

Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrósł do 175 proc. najniższej emerytury, czyli do 2 189,04 zł (o ok. 229 zł wyżej niż poprzednio).

 

Dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy ustalono na poziomie 125 proc. najniższej emerytury na osobę, czyli do 1 563,60 zł (o ok. 164 zł więcej niż poprzednio).

 


 

 

 

UWAGA! Zasady te nie dotyczą wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian

 

w programie.

 


 

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-08-19 08:27:54.
Data wprowadzenia: 2021-08-19 08:27:54
Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel