Taryfa ścieki - ZGKiM

ZGKiM z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 4, 43-180
Orzesze

Informacja o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej na okres 3 lat na terenie Gminy Orzesze – ZGKiM z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 4, 43-180 Orzesze

Na podstawie art. 24b ust. 1, 24c ust.2 oraz 27a ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2020 r. poz. 2028) oraz art.104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz.735), Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zgodnie z Decyzją NR GL.RZT.70.168.2021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 04 sierpnia 2021 roku na terenie Gminy Orzesze informuje o nowej taryfie za ścieki na okres 3 lat obowiązującej od 21.08.2021r.  do 20.08.2024r.

 Decyzja i taryfa GL.RZT.70.168.2021 (1).pdf

Opublikowane przez: Hanna Kadłubek | Data wprowadzenia: 2023-01-17 14:56:38 | Data modyfikacji: 2023-01-18 08:53:21.
ZGKiM z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 4, 43-180
Orzesze

Informacja o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 29.05.2018 r. do 28.05.2021 r. na terenie Gminy Orzesze – ZGKiM z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 4, 43-180 Orzesze

Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2017 r. poz. 328 z późn.zm.), Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zgodnie z Decyzją NR GL.RET.070.7.109.2018.EK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 26 kwietnia 2018 roku na terenie Gminy Orzesze, informuje, że nowa taryfa na okres 3 letni została ogłoszona w dniu 21 maja 2018 roku na stronie podmiotowej BIP PGW Wody Polskie i zgodnie z art. 24f ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2017 r. poz. 328 z późn.zm.), wchodzi w życie od dnia 29 maja 2018 roku.
Podstawa prawna: art. 24c ust. 2 w związku z art. 24c ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz w związku z art. 27a ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

Decyzja Nr GL.RET.070.7.109.2018.EK

Taryfy dot. decyzji GL.RET.070.7.109.2018.EK

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Benedykt Kurcok | Data wprowadzenia: 2018-05-23 09:09:28 | Data modyfikacji: 2019-10-17 12:10:06.
Data wprowadzenia: 2018-05-23 09:09:28
Data modyfikacji: 2019-10-17 12:10:06
Autor: Benedykt Kurcok
ObowižEzuje od: 2018-05-29
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik