Pismo PKW dotyczące wyborów zaplanowanych na 10 maja 2020 r.

Treść pisma

Treść uchwały nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku
Treść komunikatu

Dotyczy powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
Informacja dotycząca niepowołania Obwodowych Komisji Wyborczych
Postanowienie Komisarza Wyborczego dotyczące Obwodowych Komisji Wyborczych

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 17 kwietnia 2020 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.
Treść informacji

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Treść obwieszczenia

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 10 kwietnia 2020r. dotycząca dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.
Treść informacji

OBWIESZCZENIE BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z dnia 9 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Treść obwieszczenia

INFORMACJA dotycząca zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Treść informacji
Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ III z dnia 18 marca 2020 r. o zmienionej siedzibie lokalu wyborczego nr 5 w Orzeszu
Treść informacji

POSTANOWIENIE Nr 12/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ III z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Orzesze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Treść postanowienia

POSTANOWIENIE Nr 11/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ III z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Orzesze na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Treść postanowienia

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w sprawie miejsca, czasu i terminu przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Treść komunikatu

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO o sposobie zgłaszania, przez komitety wyborcze, wyborców, kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Treść informacji
Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r
Treść informacji

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami
ZAŁĄCZNIKI:
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Treść informacji

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Treść informacji

Zarządzenie nr VIII/33/2020 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Treść zarządzenia

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Treść postanowienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Państwowa Komisja Wyborcza | Data wprowadzenia: 2020-02-07 09:05:26 | Data modyfikacji: 2020-05-11 14:32:30.

Zobacz:
 Państwowa Komisja Wyborcza .  Informacje Urzędu .  Informacje dla wyborców niepełnosprawnych . 
Data wprowadzenia: 2020-02-07 09:05:26
Data modyfikacji: 2020-05-11 14:32:30
Autor: Państwowa Komisja Wyborcza
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik