Dotyczy powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja dotycząca niepowołania Obwodowych Komisji Wyborczych

Postanowienie Komisarza Wyborczego dotyczące Obwodowych Komisji Wyborczych

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej III Natalia Włoch-Kliś, Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-04-21 20:57:11 | Data modyfikacji: 2020-04-21 21:00:36.

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 17 kwietnia 2020 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-04-17 14:44:45.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 10 kwietnia 2020r. dotycząca dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej III Natalia Włoch-Kliś | Data wprowadzenia: 2020-04-10 14:10:27.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZ MIASTA ORZESZE z dnia 9 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-04-09 16:33:52 | Data modyfikacji: 2020-04-09 16:35:18.

INFORMACJA dotycząca zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Treść informacji

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2020-03-26 13:33:45 | Data modyfikacji: 2020-03-26 13:38:49.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ III z dnia 18 marca 2020 r. o zmienionej siedzibie lokalu wyborczego nr 5 w Orzeszu

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej III Natalia Włoch-Kliś | Data wprowadzenia: 2020-03-18 11:34:38.

POSTANOWIENIE Nr 12/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ III z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Orzesze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Treść postanowienia

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej III Natalia Włoch-Kliś | Data wprowadzenia: 2020-03-13 14:17:38.

POSTANOWIENIE Nr 11/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ III z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Orzesze na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Treść postanowienia

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej III Natalia Włoch-Kliś | Data wprowadzenia: 2020-03-13 14:14:47 | Data modyfikacji: 2020-03-13 14:16:15.

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w sprawie miejsca, czasu i terminu przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Treść komunikatu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Komisarz Wyborczy - Natalia Włoch-Kliś | Data wprowadzenia: 2020-03-10 09:19:37.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO o sposobie zgłaszania, przez komitety wyborcze, wyborców, kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Treść informacji

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Komisarz Wyborczy - Natalia Włoch-Kliś | Data wprowadzenia: 2020-03-02 15:37:46.

Zarządzenie nr VIII/33/2020 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-14 12:15:24.
Data wprowadzenia: 2020-02-14 12:15:24
Autor: Mirosław Blaski
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik