Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2024 r. - w załączeniu Rb NDS za I kwartał

Miasto Orzesze w I kwartale 2024r.. nie udzieliło umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.

RB_NDS_Ikw_24.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2024-04-30 17:08:28.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze IV kwartał 2023 r. - w załączeniu Rb NDS za IV kwartał

Rb_NDS_IV_kw_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2024-03-07 16:42:34.

Informacja o  udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2023 r.   

Miasto Orzesze w IV kwartale 2023 r.. nie  udzieliło umorzeń  niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2024-01-30 19:00:59.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze za III kwartał 2023 r. - w załączeniu Rb NDS za III kwartał 2023 r.

Miasto Orzesze w III kwartale 2023 r. nie udzieliło umorzeń  niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.

Rb_NDS_III_kw_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2024-01-03 16:45:08.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2023 r. - w załączeniu Rb NDS za II kwartał 2023 r.


Miasto Orzesze w II kwartale 2023 r. udzieliło umorzeń  niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. w wysokości 500 zł.

Rb_NDS_II_kw_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2023-07-31 12:30:26 | Data modyfikacji: 2023-07-31 12:34:53.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze wraz z informacją o stanie mienia za 2022r.

Na podstawie art.37 ust.1 pkt.2 lit. od a) do f) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz.1634 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości :

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Orzesze wraz z informacją o stanie mienia za 2022r. –Zarządzenie nr VIII/40/2023 z dnia 29.03.2023r. oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok - Zarządzenie nr VIII/41/2023 z dnia 29.03.2023r.

2. Wynik Budżetu osiągnięty w 2022r. jest dodatni i wynosi 3 334 870,59zł.

3. Miasto Orzesze w 2022r. wykorzystało środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3 790 571,46 zł.
 
4. Miasto Orzesze na koniec 2022r. nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

5. Miasto Orzesze w 2022r. otrzymało dotacje (w tym zwroty dotacji) z budżetów poniższych jednostek samorządu terytorialnego :
- Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia     w wysokości 206 688,00zł
- Województwo Śląskie w wysokości 205,00zł
- Powiat Mikołowski w wysokości 725,00zł
- Gmina Ruda Śląska w wysokości 3 000,00zł

6. Miasto Orzesze w 2022r. udzieliło dotacje poniższym jednostkom samorządu terytorialnego:
- Gminie Łaziska Górne w kwocie 534 409,66zł
- Powiatowi Mikołowskiemu w kwocie 583 671,00zł
- Województwu Śląskiemu w kwocie 49 015,76zł
- Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 3 025 417,00zł

7. Miasto Orzesze w 2022r. nie udzieliło żadnych poręczeń i gwarancji innym podmiotom

8. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2022r. w zakresie podatków lub opłat udzielono
ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:
- Forbis Silesia Sp. z o.o. – umorzenie w wysokości ogółem 28 208,00zł z urzędu,
- Holecki Ryszard i Barbara Hotel-Restauracja Timberland – umorzenie w wysokości ogółem 8 053,00zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Kasza Wojciech – umorzenie w wysokości ogółem 6 636,00zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Słapa Mirosław - umorzenie w wysokości ogółem 4 021,00zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Kruczek Krystian - umorzenie w wysokości ogółem 3 284,80zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Jadasz Paulina - umorzenie w wysokości ogółem 2830,00zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Roesner-Kasza Beata - umorzenie w wysokości ogółem 1 176,00zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Myszor Krystian - umorzenie w wysokości ogółem 1 062,00zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Pisarek Damian - umorzenie w wysokości ogółem 1 142,05zł ze względu na ważny interes podatnika.

ZARZĄDZENIE NR VIII/40/2023 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Orzesze oraz informacji o stanie mienia Miasta Orzesza za 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR VIII/41/2023 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2023-05-31 13:36:27 | Data modyfikacji: 2023-05-31 13:37:45.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2023r. w załączeniu Rb NDS za I kwartał

Miasto Orzesze w I kwartale 2022r. udzieliło umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. w wysokości 1 704,32 zł.

Rb_NDS_I_kw_2023.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2023-04-27 20:43:25.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze IV kwartał 2022 r. - w załączeniu Rb NDS za IV kwartał

Rb_NDS_IV_kw_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2023-03-06 17:05:18.

Informacja o  udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2022 r.


Miasto Orzesze w IV kwartale 2022 r. nie udzieliło umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2023-01-23 17:20:34.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze za III kwartał 2022r. - w załączeniu Rb NDS za III kwartał.


Miasto Orzesze w III kwartale 2022r.. nie  udzieliło umorzeń  niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r.

Rb_NDS_III_kw_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2022-10-26 15:29:17.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze za II kwartał 2022 r. - w załączeniu Rb NDS za II kwartał
Miasto Orzesze w II kwartale 2022 r. nie  udzieliło umorzeń  niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.

Rb_NDS_II_kw_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2022-07-28 16:30:16.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze wraz z informacją o stanie mienia za 2021 r.

Na podstawie art.37 ust.2 pkt. a)  do f)  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz.305 z  zm.) podaje się do publicznej wiadomości :

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Orzesze wraz z informacją o stanie mienia za 2021 r. –Zarządzenie nr VIII/67/2022 z dnia 26.04.2022 r. oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok Zarządzenie nr VIII/68/2022 z dnia 26.04.2022r.

 2. Wynik Budżetu osiągnięty w 2021 r. jest dodatni i wynosi 8 446 040,85zł.

 3. Miasto Orzesze w 2021r. wykorzystało środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 5 714 695,00zł.
   
 4. Miasto Orzesze na koniec 2021r. posiadało zobowiązanie wymagalne  z tytułu nie zwrócenia w terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 4 865,00zł.

 5. Miasto Orzesze w 2021r. otrzymało  dotacje (w tym zwroty dotacji)  z budżetów poniższych jednostek samorządu terytorialnego:
  - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia     w wysokości 404 013,81zł
  - Województwo Śląskie w wysokości 1 666,20zł
  - Powiat Mikołowski w wysokości 746,04zł
  - Gmina Ruda Śląska w wysokości 3 000,00zł

 6. Miasto Orzesze w 2021r. udzieliło dotacje poniższym jednostkom samorządu terytorialnego:
  - Gminie Łaziska Górne w kwocie 499 084,80zł
  - Powiatowi Mikołowskiemu w kwocie 987 454,00zł
  - Województwu Śląskiemu w kwocie 43 479,37zł
  - Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w kwocie 3 343 323,00zł

 7. Miasto Orzesze w 2021r. nie udzieliło żadnych poręczeń i gwarancji innym podmiotom

 8. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2021r. w zakresie podatków lub opłat udzielono
  ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych  kwot i przyczyn umorzenia:
  - Bakoń Monika – umorzenie w wysokości ogółem 1 392,23zł ze względu na ważny interes podatnika,
  - Cwalina Bogdan -  umorzenie w wysokości ogółem 9 938,00zł ze względu na ważny interes podatnika,
  - Dochniak Adam – umorzenie w wysokości ogółem 585,00zł ze względu na ważny interes podatnika,
  - Guzik Krzysztof - umorzenie w wysokości ogółem 4 318,00zł ze względu na ważny interes podatnika,
  - Jarosiński Dariusz i Krystyna -  umorzenie w wysokości ogółem 1 872,00zł ze względu na ważny interes podatnika,
  - Kopiec Krzysztof i Elżbieta -  umorzenie w wysokości ogółem 3 467,47zł ze względu na ważny interes podatnika,
  - Kowalik Jadwiga -  umorzenie w wysokości ogółem 4 447,00zł ze względu na ważny interes podatnika,
  - Kuczera-Piecha Teresa -  umorzenie w wysokości ogółem 1 585,00zł ze względu na ważny interes podatnika,
  - Mrowiec Józef i Kornelia -  umorzenie w wysokości ogółem 4 335,95zł ze względu na ważny interes podatnika,
  - Myszor Krystian -  umorzenie w wysokości ogółem 1 022,00zł ze względu na ważny interes podatnika,
  - Piasecka Wioletta -umorzenie w wysokości ogółem 501,60zł ze względu na ważny interes podatnika,
  - Piasecki Arkadiusz i Wioletta -  umorzenie w wysokości ogółem 992,96zł ze względu na ważny interes podatnika,
  - Prudło Sandra -  umorzenie w wysokości ogółem 2 768,00zł ze względu na ważny interes podatnika,
  - Rajwa Irena -  umorzenie w wysokości ogółem 990,00zł ze względu na ważny interes podatnika,
  - Szczepański Andrzej -  umorzenie w wysokości ogółem 11 366,42zł ze względu na ważny interes podatnika,
  - Szczepański Andrzej i Danuta -  umorzenie w wysokości ogółem 16 437,00zł ze względu na ważny interes podatnika.
  - Żarkowski Ernest- umorzenie w wysokości ogółem 585,00zł ze względu na ważny interes podatnika.

ZARZĄDZENIE NR VIII/67/2022 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Orzesze oraz informacji o stanie mienia Miasta Orzesza za 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR VIII/68/2022 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2022-05-24 18:38:37.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze I kwartał 2022 r. - w załączeniu Rb NDS za I kwartał


Miasto Orzesze w I kwartale 2022r.. nie  udzieliło umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.

Rb_NDS_I_kw_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2022-04-28 16:49:54 | Data modyfikacji: 2022-04-28 16:52:05.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze IV kwartał 2021 r. - w załączeniu Rb NDS za IV kwartał

Rb_NDS_IV_kw_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2022-03-01 14:07:41.

Informacja o  udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2021r. Miasto Orzesze w IV kwartale 2021r.. nie  udzieliło umorzeń  niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2022-01-26 18:24:38 | Data modyfikacji: 2022-01-26 18:28:21.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze za III kwartał 2021r. - w załączeniu Rb NDS za III kwartał
Miasto Orzesze w III kwartale 2021r.. nie  udzieliło umorzeń  niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r.

Rb_NDS_III_kw_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2021-10-28 16:57:43 | Data modyfikacji: 2021-10-28 16:59:46.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze za II kwartał 2021r. - w załączeniu Rb NDS za II kwartał
Miasto Orzesze w II kwartale 2021r.. nie  udzieliło umorzeń  niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r.

Rb_NDS_II_kw_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2021-07-29 16:37:13.

 Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze wraz z informacją o stanie mienia
za 2020r.

Na podstawie art.37 ust.2 pkt. a)  do f)  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz.305 z  zm.) podaje się do publicznej wiadomości :

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Orzesze wraz z informacją o stanie mienia za 2020r. –Zarządzenie nr VIII/68/2021 z dnia 29.03.2021r. oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok Zarządzenie nr VIII/69/2021 z dnia 29.03.2021r.
2. Wynik Budżetu osiągnięty w 2020r. jest ujemny i  wynosi  -565 409,29zł.
3. Miasto Orzesze w 2020r. wykorzystało środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 11 493 757,53zł.
4. Miasto Orzesze na koniec 2020r. nie posiadało zobowiązań wymagalnych.
5. Miasto Orzesze w 2020r. otrzymało  dotacje (w tym zwroty dotacji)  z budżetów poniższych jednostek samorządu terytorialnego :
- Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia      w wysokości 180 335,19zł
- Województwo Śląskie                                 w wysokości   60 257,92zł
- Powiat Mikołowski                                      w wysokości        725,00zł
- Gmina Ruda Śląska                                     w wysokości     3 000,00zł
- Gmina Łaziska Górne                                 w wysokości        209,29zł

6. Miasto Orzesze w 2020r. udzieliło dotacje poniższym jednostkom samorządu terytorialnego:
- Gminie Mikołów                                         w kwocie      18 097,62zł
- Gminie Łaziska Górne                                w kwocie    493 236,15zł
- Gminie Żory                                                w kwocie        1 144,72zł
- Gminie Sosnowiec                                      w kwocie        2 414,33zł
- Powiatowi Mikołowskiemu                        w kwocie    976 898,00zł
- Województwu Śląskiemu                           w kwocie      39 168,00zł
- Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia     w kwocie 2 769 130,00zł

7. Miasto Orzesze w 2020r. nie udzieliło żadnych poręczeń i gwarancji innym podmiotom

8.Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2020r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych  kwot i przyczyn umorzenia:
- Czerski Jan – umorzenie w wysokości ogółem 1 741,00zł z urzędu,
- Dochniak Adam – umorzenie w wysokości ogółem 676,00zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Girgiel Sebastian – umorzenie w wysokości ogółem 5 899,00zł z urzędu,
- Holecki Ryszard -umorzenie w wysokości ogółem 27 354,00zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Jarosiński Dariusz -  umorzenie w wysokości ogółem 3 618,00zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Kopiec Krzysztof -  umorzenie w wysokości ogółem 3 383,79zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Pasieka Ilona -  umorzenie w wysokości ogółem 522,00zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Paszek Marian -  umorzenie w wysokości ogółem 667,60zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Skrzypiec Anna -  umorzenie w wysokości ogółem 1 128,00zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Szczepański Andrzej i Danuta -  umorzenie w wysokości ogółem 16 202,00zł ze względu na ważny interes podatnika.

ZARZĄDZENIE NR VIII/68/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Orzesze oraz informacji o stanie mienia Miasta Orzesza za 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR VIII/69/2021 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2021-05-31 10:29:32 | Data modyfikacji: 2021-05-31 10:35:09.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze za I kwartał 2021 r. - w załączeniu Rb NDS za I kwartał
Miasto Orzesze w I kwartale 2021 r. nie  udzieliło umorzeń  niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.

Rb_NDS_I_kw_2021.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2021-04-29 18:25:13 | Data modyfikacji: 2021-04-29 18:30:31.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze IV kwartał 2020 r.
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze za IV kwartał 2020 r. - w załączeniu Rb NDS za IV kwartał

Rb_NDS_IV_kw_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2021-02-26 13:45:11.

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2020 r.

Miasto Orzesze w IV kwartale 2020 r. nie udzieliło umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2021-01-28 16:38:36 | Data modyfikacji: 2021-01-28 16:39:28.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2020 r.
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze za III kwartał 2020 r. - w załączeniu Rb NDS za III kwartał
Miasto Orzesze w III kwartale 2020 r. nie udzieliło umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.

Rb_NDS_III_kw_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2020-10-29 10:50:10.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2020 r.
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze za II kwartał 2020r. - w załączeniu Rb NDS za II kwartał
Miasto Orzesze w II kwartale 2020 r.. nie udzieliło umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.

Rb NDS za II kwartał 2020

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2020-07-24 07:49:48 | Data modyfikacji: 2020-07-24 07:53:00.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze wraz z informacją o stanie mienia za 2019 r.

Na podstawie art.37 ust. 2 pkt. a) do f) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz.869 z zm.) podaje się do publicznej wiadomości :

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Orzesze wraz z informacją o stanie mienia za 2019r. –Zarządzenie nr VIII/70/2020 z dnia 26.03.2020r. oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok Zarządzenie nr VIII/71/2020 z dnia 26.03.2020r.

2.Wynik Budżetu osiągnięty w 2020r. jest dodatni i wynosi 3 216 424,56zł.

3.Miasto Orzesze w 2019r. wykorzystało środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 826 292,47zł.

4.Miasto Orzesze na koniec 2019r. nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

5.Miasto Orzesze w 2019r. otrzymało dotacje (w tym zwroty dotacji) z budżetów poniższych jednostek samorządu terytorialnego :
- Województwo Śląskie w wysokości 81 483,24zł
- Powiat Mikołowski w wysokości 7 677,95zł
- Gmina Mikołów w wysokości 6 948,73zł
- Gmina Tychy w wysokości 58 218,74zł

6. Miasto Orzesze w 2019r. udzieliło dotacje poniższym jednostkom samorządu terytorialnego:
- Gminie Mikołów w kwocie 39 897,60zł
- Gminie Łaziska Górne w kwocie 157 006,82zł
- Gminie Żory w kwocie 1 713,67zł
- Gminie Sosnowiec w kwocie 1 988,79zł
- Powiatowi Mikołowskiemu w kwocie 1 099 516,40zł
- Województwu Śląskiemu w kwocie 37 589,76zł
- Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w kwocie 2 685 053,00zł

7. Miasto Orzesze w 2019r. nie udzieliło żadnych poręczeń i gwarancji innym podmiotom

8.Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2019r. w zakresie podatków lub opłat udzielono
ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:
- Stefania Zacher – umorzenie w wysokości ogółem 970,00zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Jan Jacek – umorzenie w wysokości ogółem 1 894,40zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Dariusz Brząkalik – umorzenie w wysokości ogółem 2 083,00zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Grażyna Jendrysik -umorzenie w wysokości ogółem 2 706,40zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Marian Raczak - umorzenie w wysokości ogółem 4 603,80zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Andrzej i Danuta Szczepański - rozłożenie na raty.

ZARZĄDZENIE NR VIII/70/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Orzesze oraz informacji o stanie mienia Miasta Orzesza za 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR VIII/71/2020 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2019 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2020-05-30 15:57:44.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2020 r.
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze za I kwartał 2020 r. - w załączeniu Rb NDS za I kwartał
Miasto Orzesze w I kwartale 2020 r.. nie udzieliło umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. 

Rb NDS za I kwartał 2020

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2020-05-12 14:07:37 | Data modyfikacji: 2020-07-24 07:54:00.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze IV kwartał 2019 r.

Rb NDS za IV kwartał 2019

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2020-03-02 20:29:24.

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2019 r.


Miasto Orzesze w IV kwartale 2019 r. nie udzieliło umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2020-01-28 18:17:34.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2019 r.


Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze za III kwartał 2019 r. - w załączeniu Rb NDS za III kwartał


Miasto Orzesze w III kwartale 2019 r. nie udzieliło umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.

Rb_NDS_III_kw_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2019-10-25 13:31:35 | Data modyfikacji: 2019-10-25 13:34:18.
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze
oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych
należności budżetowych za II kwartał 2019 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze za II kwartał 2019 r. - w załączeniu Rb NDS za II kwartał


Miasto Orzesze w II kwartale 2019 r. nie udzieliło umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.

NDS_2_kw_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2019-07-31 13:22:29 | Data modyfikacji: 2019-07-31 13:23:39.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze wraz z informacją o stanie mienia za 2018 r.

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Orzesze wraz z informacją o stanie mienia za 2018r. –Zarządzenie nr VIII/71/2019 z dnia 26.03.2018r. oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok Zarządzenie nr VIII/72/2019 z dnia 26.03.2018r.

2. Wynik Budżetu osiągnięty w 2018r. jest dodatni i wynosi 3 247 695,14zł.

3. Miasto Orzesze w 2018r. wykorzystało środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 798 531,85zł.

4. Miasto Orzesze na koniec 2018r. nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

5. Miasto Orzesze w 2018r. otrzymało dotacje (w tym zwroty dotacji) z budżetów poniższych jednostek samorządu terytorialnego:
- Województwo Śląskie w wysokości 140 087,74zł
- Powiat Mikołowski w wysokości 6 951,58zł
- Gmina Mikołów w wysokości 2 770,82zł
- Gmina Tychy w wysokości 11 776,17zł
- Gmina Rybnik w wysokości 33,16zł
- Gmina Żory w wysokości 2,08zł

6. Miasto Orzesze w 2018r. udzieliło dotacje poniższym jednostkom samorządu terytorialnego:
- Gminie Tychy w kwocie 1 148 503,94zł
- Gminie Mikołów w kwocie 41 672,00zł
- Gminie Łaziska Górne w kwocie 135 814,53zł
- Gminie Żory w kwocie 2 206,84zł
- Gminie Sosnowiec w kwocie 1 645,20zł
- Gminie Rybnik w kwocie 328,34zł
- Powiatowi Mikołowskiemu w kwocie 639 952,51zł
- Województwu Śląskiemu w kwocie 1 173 575,28zł

7. Miasto Orzesze w 2018r. nie udzieliło żadnych poręczeń i gwarancji innym podmiotom

8. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2018r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:
- Spyra Małgorzata – umorzenie w wysokości ogółem 6 067,93zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Spyra Dorota – umorzenie w wysokości ogółem 1 005,00zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Snopek Eugeniusz – umorzenie w wysokości ogółem 1 829,30zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Pisarek Henryk -umorzenie w wysokości ogółem 728,00zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Łysakowski Mariusz - umorzenie w wysokości 3 270,00zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Czerski Jan - umorzenie w wysokości 1 192,90zł z urzędu.

ZARZĄDZENIE NR VIII/71/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Orzesze oraz informacji o stanie mienia Miasta Orzesza za 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR VIII/72/2019 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2019-05-28 12:09:46 | Data modyfikacji: 2019-05-28 12:16:51.
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze
oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych
należności budżetowych za I kwartał 2019 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze za I kwartał 2019 r. - w załączeniu Rb NDS za I kwartał


Miasto Orzesze w I kwartale 2018r. nie udzieliło umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.

NDS_1_kw_2019.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2019-05-02 16:50:33.
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze
oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych
należności budżetowych za IV kwartał 2018 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze za IV kwartał 2018 r. - w załączeniu Rb NDS za IV kwartał


Miasto Orzesze w IV kwartale 2018 r. nie udzieliło umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.

 RB_NDS_2018.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2019-03-04 15:37:56.
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze
oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych
należności budżetowych za III kwartał 2018r.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze za III kwartał 2018r. - w załączeniu Rb NDS za III kwartał


Miasto Orzesze w II kwartale 2018r. nie udzieliło umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r.

NDS_III_kw_2018.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2018-10-31 15:24:05 | Data modyfikacji: 2018-10-31 15:27:21.
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze
oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych
należności budżetowych za II kwartał 2018r.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze za II kwartał 2018r. - w załączeniu Rb NDS za II kwartał 2018r.


Miasto Orzesze w II kwartale 2018r. nie udzieliło umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa


w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r.

 Rb-NDS 2Q2018.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2018-07-26 10:44:39 | Data modyfikacji: 2018-07-26 10:46:43.
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze
wraz z informacją o stanie mienia za 2017r.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze wraz z informacją o stanie mienia
za 2017r.

Na podstawie art.37 ust.2 pkt. a) do f) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz.2077 z zm.) podaje się do publicznej wiadomości :

1.Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Orzesze wraz z informacją o stanie mienia za 2017r. – Zarządzenie nr VII/52/2018 z dnia 28.03.2018r.

2.Wynik Budżetu osiągnięty w 2017r. jest dodatni i wynosi 2 049 982,54zł.

3.Miasto Orzesze w 2018r. wykorzystało środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 293 815zł.

4.Miasto Orzesze na koniec 2017r. nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

5.Miasto Orzesze w 2017r. otrzymało dotacje (w tym zwroty dotacji) z budżetów poniższych jednostek samorządu terytorialnego :
- Województwo Śląskie w wysokości 67 063,95zł
- Powiat Mikołowski w wysokości 2 981,89zł
- Miasto Mikołów w wysokości 7 228,37zł
- Gmina Tychy w wysokości 8 603,92zł

6. Miasto Orzesze w 2017r. udzieliło dotacje poniższym jednostkom samorządu terytorialnego:
- Gminie Tychy w kwocie 1 078 786,52zł
- Gminie Mikołów w kwocie 44 057,00zł
- Gminie Łaziska Górne w kwocie 136 398,07zł
- Gminie Żory w kwocie 724,08zł
- Gminie Sosnowiec w kwocie 2 526,45zł
- Gminie Rybnik w kwocie 174,56zł
- Powiatowi Mikołowskiemu w kwocie 610 993,34zł
- Województwu Śląskiemu w kwocie 1 080 998,68zł

7. Miasto Orzesze w 2018r. nie udzieliło żadnych poręczeń i gwarancji innym podmiotom

8.Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2017r. w zakresie podatków lub opłat udzielono
ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:
- Selinger Bogumił – umorzenie w wysokości ogółem 8 832,44zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Brzyżek Janusz -umorzenie w wysokości ogółem 1 320,00zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Nowak Barbara - umorzenie w wysokości 1 006,00zł z urzędu,
- Spólnik Bożena umorzenie w wysokości 754,69zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Szala Andrzej umorzenie w wysokości 2 185,00zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Bartel Daria umorzenie w wysokości 540,00zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Miguła Tomasz- umorzenie w wysokości 539,00zł ze względu na ważny interes podatnika.

Zarzadzenie_VII_52_2018_sprawozdanie_2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2018-05-30 09:42:25.
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze
oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych
należności budżetowych za I kwartał 2018r.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze za I kwartał 2018r.


Miasto Orzesze w I kwartale 2018r. udzieliło umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa


w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. w wysokości 491,66zł.

 Rb NDS I kw.2018.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2018-04-25 12:02:07 | Data modyfikacji: 2018-04-25 12:08:27.
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze IV
kwartał 2017r.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze IV kwartał 2017r.

 RB NDS 4Q2017.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2018-04-10 12:27:28 | Data modyfikacji: 2018-04-25 12:08:42.
Informacja o udzielonych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych za IV
kwartał 2017r.

Miasto Orzesze w IV kwartale 2017r. udzieliło umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. w wysokości 5 090,94zł.

 

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2018-01-31 10:34:06.
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze
oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych
należności budżetowych za III kwartał 2017r.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze za III kwartał 2017r. - w załączeniu Rb NDS za III kwartał


Miasto Orzesze w III kwartale 2017r. nie udzieliło umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa


w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r.

 Rb NDS III kw.2017.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2017-10-31 11:03:57 | Data modyfikacji: 2017-10-31 11:06:48.
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze
oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych
należności budżetowych za II kwartał 2017r.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze za II kwartał 2017r. - w załączeniu Rb NDS za II kwartał


Miasto Orzesze w II kwartale 2017r. nie udzieliło umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa


w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r.


Sprostowanie: Miasto Orzesze w I kwartale 2017r. udzieliło umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa


w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. w wysokości 6 054,89zł.

 RB NDS IIkw.2017.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2017-07-31 10:21:03 | Data modyfikacji: 2017-07-31 10:22:12.
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze
wraz z informacją o stanie mienia za 2016r.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze wraz z informacją o stanie mienia
za 2016r.

Na podstawie art.37 ust.2 pkt. a) do f) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 poz.1870 z zm.) podaje się do publicznej wiadomości :

1.Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Orzesze wraz z informacją o stanie mienia za 2016r. –Zarządzenie nr VII/61/2017 z dnia 28.03.2017r.

2.Wynik Budżetu osiągnięty w 2017r. jest dodatni i wynosi 1 430 299,93zł.

3.Miasto Orzesze w 2016r. wykorzystało środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości
38 291,60zł.

4.Miasto Orzesze na koniec 2016r. nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

5.Miasto Orzesze w 2016r. otrzymało dotacje (w tym zwroty dotacji) z budżetów poniższych jednostek samorządu terytorialnego :
- Województwo Śląskie w wysokości 42 594,21zł
- Powiat Mikołowski w wysokości 725,00zł
- Miasto Mikołów w wysokości 7 914,30zł
- Gmina Tychy w wysokości 62 959,68zł

6. Miasto Orzesze w 2016r. udzieliło dotacje poniższym jednostkom samorządu terytorialnego:
- Gminie Tychy w kwocie 1 050 013,79 zł
- Gminie Mikołów w kwocie 36 549,00zł
- Gminie Wyry w kwocie 19 200,00zł
- Gminie Łaziska Górne w kwocie 136 519,02zł
- Powiatowi Mikołowskiemu w kwocie 835 935,49zł
- Województwu Śląskiemu w kwocie 1 025 355,36 zł

7. Miasto Orzesze w 2016r. nie udzieliło żadnych poręczeń i gwarancji innym podmiotom

8.Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2016r. w zakresie podatków lub opłat udzielono
ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:
- Marcin Godek – w tym umorzenie w wysokości ogółem 1 187zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Wiesław Studnik - w tym umorzenie w wysokości ogółem 5 118,20zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Eugeniusz i Małgorzata Lapczyk - umorzenie w wysokości 1 715zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Damian Pisarek umorzenie w wysokości 2 811zł ze względu na ważny interes podatnika,
-Jan Gorzołka, Kazimierz Gorzołka, Katarzyna Nowak umorzenie w wysokości 640zł ze względu na ważny interes podatnika.
- Daria Bartel umorzenie w wysokości 756zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Magdalena Warzecha umorzenie w wysokości 1 434zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Helena Guzik umorzenie w wysokości 2 071zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Stefania Zacher umorzenie w wysokości 660zł ze względu na ważny interes podatnika.

 Zarządzenie VII_61_2017 sprawozdanie 2016.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2017-05-24 13:51:59 | Data modyfikacji: 2017-05-24 13:57:29.
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze
oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych
należności budżetowych za I kwartał 2017r.

Miasto Orzesze w I kwartale 2017r. udzieliło umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. w wysokości 5 975,69zł.

 Rb-NDS 1Q2017.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2017-04-27 08:48:52 | Data modyfikacji: 2017-04-27 08:50:45.
Informacja o udzielonych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych za IV
kwartał 2016 r

Gmina Orzesze w IV kwartale 2016 r. nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.

RB_NDS_IV_kw_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2017-01-30 15:31:52.
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze
oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych
należności budżetowych za III kwartał 2016 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze za III kwartał 2016 r. - korekta


Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze za III kwartał 2016 r.


Miasto Orzesze w III kwartale 2016r. udzieliło umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. w wysokości 29 652,04 zł.

RB_NDS_III_kw_2016_korekta.pdf

RB_NDS_III_kw_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2016-10-28 08:09:22 | Data modyfikacji: 2016-11-08 15:31:59.
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze
oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych
należności budżetowych za II kwartał 2016 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze za II kwartał 2016 r. - w załączeniu Rb NDS za II kwartał


Miasto Orzesze w II kwartale 2016r. nie udzieliło umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.

RB_NDS_II_kw_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2016-07-25 08:44:43 | Data modyfikacji: 2016-07-25 08:48:39.
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze
wraz z informacją o stanie mienia za 2015 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze wraz z informacją o stanie mienia za 2015r.

Na podstawie art.37 ust.2 pkt. a) do f) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz.885 z zm.) podaje się do publicznej wiadomości :

1.Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Orzesze wraz z informacją o stanie mienia za 2015r. – Zarządzenie nr VII/46/2016 z dnia 24.03.2016r.

2.Wynik Budżetu osiągnięty w 2015r. jest dodatni i wynosi 2 676 936,91zł.

3.Miasto Orzesze w 2015r. wykorzystało środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości
36 561,91zł. Uzyskano również dofinansowanie z Unii Europejskiej w formie refundacji do projektu budowy placu sportowo-rekreacyjnego zrealizowanego w latach ubiegłych w wysokości 87 543,28zł.

4.Miasto Orzesze na koniec 2015r. nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

5.Miasto Orzesze w 2015r. otrzymało dotacje (w tym zwroty dotacji) z budżetów poniższych jednostek samorządu terytorialnego :
- Województwo Śląskie w wysokości 19 297,69zł
- Powiat Mikołowski w wysokości 725,00zł
- Gmina Ruda Śląska w wysokości 98,46zł
- Gmina Tychy w wysokości 19 764,15zł

6. Miasto Orzesze w 2015r. udzieliło dotacje poniższym jednostkom samorządu terytorialnego:
- Gminie Tychy w kwocie 1 276 164,00zł
- Gminie Mikołów w kwocie 22 550,00zł
- Gminie Kobiór w kwocie 50 000,00zł
- Gminie Łaziska Górne w kwocie 782,82zł
- Powiatowi Mikołowskiemu w kwocie 417 691,82zł
- Województwu Śląskiemu w kwocie 1 015 493,44zł

7. Miasto Orzesze w 2015r. nie udzieliło żadnych poręczeń i gwarancji innym podmiotom

8.Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2015r. w zakresie podatków lub opłat udzielono
ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:
- Morawski Grzegorz i Agata - umorzenie w wysokości ogółem 1 919,20zł z urzędu w związku z zakończonym postępowaniem upadłościowym,
- Danuta Szczypka umorzenie w wysokości 1 439zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Alicja Frankowicz - umorzenie w wysokości 526zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Krystyna Steinke - umorzenie w wysokości 970zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Stanisław Spendel - umorzenie w wysokości 815zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Maria Jadasz umorzenie w wysokości 669zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Blanka Kurzak umorzenie w wysokości 636zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Aldona Gorol-Pławecka umorzenie w wysokości 854zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Janusz Brzyżek umorzenie w wysokości 811zł ze względu na ważny interes podatnika
-Henryk Pisarek umorzenie w wysokości 811zł ze względu na ważny interes podatnika,
-Małgorzata Nowak umorzenie w wysokości 1 009zł ze względu na ważny interes podatnika.

Zarządzenie nr VII/46/2016

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2016-05-23 11:12:59 | Data modyfikacji: 2016-05-23 11:29:37.
Informacja o udzielonych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych za I
kwartał 2016 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze za I kwartał 2016 r. - w załączeniu Rb NDS za I kwartał 2016 r.


Miasto Orzesze w I kwartale 2016 r. nie udzieliło umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.

Rb_NDS_I_kw_2016.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Aleksandra Blacha | Data wprowadzenia: 2016-04-29 11:36:44 | Data modyfikacji: 2016-04-29 11:55:09.
Informacja o udzielonych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych za IV
kwartał 2015r.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze za IV kwartał 2015r. - w załączeniu Rb NDS za IV kwartał


Miasto Orzesze w IV kwartale 2015 r. nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r.

RB_NDS_IV_kw_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2016-01-29 10:00:42 | Data modyfikacji: 2016-03-03 16:58:47.
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze
oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych
należności budżetowych za III kwartał 2015r.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze za III kwartał 2015r. - w załączeniu Rb NDS za III

Miasto Orzesze w III kwartale 2015r. nie udzieliło umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r.

RB_NDS_III_kw_2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2015-10-29 13:31:08 | Data modyfikacji: 2015-10-29 13:40:50.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Orzesze oraz
o udzielonych umorzeniach niepodatkowych
należności budżetowych za II kwartał 2015r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Orzesze za II kwartał 2015r. - w załączeniu Rb NDS za II kwartał.


Gmina Orzesze w II kwartale 2015r. nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r.

Rb-NDS_za_1P2015.pdf

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2015-07-28 14:30:00 | Data modyfikacji: 2015-07-28 14:37:12.
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze
wraz z informacją o stanie mienia za 2014r.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze wraz z informacją o stanie mienia
za 2014r.

Na podstawie art.37 ust.2 pkt. a) do f) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz.885 z zm.) podaje się do publicznej wiadomości:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Orzesze wraz z informacją o stanie mienia za 2014r. – Zarządzenie nr VII/44/2015 z dnia 26.03.2015r.

2. Wynik Budżetu osiągnięty w 2014r. jest dodatni i wynosi 20 355,82zł.

3. Miasto Orzesze w 2014r. wykorzystało środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości
758 817,67zł.

4. Miasto Orzesze na koniec 2014r. nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

5. Miasto Orzesze w 2014r. otrzymało dotacje (w tym zwroty dotacji) z budżetów poniższych jednostek samorządu terytorialnego :
- Województwo Śląskie w wysokości 6 986,78zł
- Powiat Mikołowski w wysokości 700,00zł
- Gmina Czerwionka-Leszczyny w wysokości 8 576,16zł
- Gmina Tychy w wysokości 2 439,37zł

6. Miasto Orzesze w 2014r. udzieliło dotacje poniższym jednostkom samorządu terytorialnego:
- Gminie Tychy w kwocie 1 252 912,60zł
- Gminie Mikołów w kwocie 10 582,66zł
- Gminie Katowice w kwocie 1 577,36zł
- Gminie Łaziska Górne w kwocie 11 069,62zł
- Gminie Żory w kwocie 1 070,00zł
- Gminie Ruda Śląska w kwocie 2 476,54zł
- Gminie Zabrze w kwocie 511,92zł
- Powiatowi Mikołowskiemu w kwocie 346 895,96zł
- Województwu Śląskiemu w kwocie 986 629,72zł

7. Miasto Orzesze w 2014r. nie udzieliło żadnych poręczeń i gwarancji innym podmiotom

8. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2014r. w zakresie podatków lub opłat udzielono
ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:
- Mariusz Kosmalski - umorzenie w wysokości ogółem 3 504zł (w tym 204zł odsetek) ze względu na ważny interes podatnika,
- Krzysztof Dziedzic umorzenie w wysokości ogółem 1 267zł (w tym 39zł odsetek) ze względu na ważny interes podatnika,
- Wojciech i Barbara Tabacki - umorzenie w wysokości ogółem 1 118zł (w tym 7zł odsetek) ze względu na ważny interes podatnika,
- Henryk Mrowiec - umorzenie w wysokości ogółem 1 006zł ze względu na ważny interes podatnika,

- Henryk Muszer - umorzenie w wysokości ogółem 998zł (w tym 14zł odsetek) ze względu na ważny interes podatnika,
- Daria Bartel umorzenie w wysokości ogółem 991zł (w tym 39zł odsetek) ze względu na ważny interes podatnika,
- Stefania Zachesz umorzenie w wysokości ogółem 960zł (w tym 34zł odsetek) ze względu na ważny interes podatnika,
- Aleksandra Kaczmarzyk umorzenie w wysokości 960zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Bożena Spólnik umorzenie w wysokości ogółem 750zł (w tym 22zł odsetek) ze względu na ważny interes podatnika
- Jan Gorzołaka, Kazimierz Gorzołka, Katarzyna Nowak - umorzenie w wysokości ogółem 529zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Katarzyna Nowak- umorzenie w wysokości ogółem 440zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Danuta Sokołowska umorzenie w wysokości ogółem 685zł (w tym 33zł odsetek) ze względu na ważny interes podatnika.
- Aldona Gorol Pławecka umorzenie w wysokości ogółem 683zł (w tym 11zł odsetek) ze względu na ważny interes podatnika
- Leszek Zygmunt- umorzenie w wysokości ogółem 627zł ze względu na ważny interes podatnika,
- Małgorzata Buchta umorzenie w wysokości ogółem 617zł (w tym 9zł odsetek) ze względu na ważny interes podatnika,
- Mirosław Łysakowski umorzenie w wysokości ogółem 609zł (w tym 9zł odsetek) ze względu na ważny interes podatnika.

 

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2015-05-29 10:57:13.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Orzesze oraz
o udzielonych umorzeniach niepodatkowych
należności budżetowych za I kwartał 2015r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Orzesze za I kwartał 2015r. - w załączeniu Rb NDS za I kwartał 2015r.


Gmina Orzesze w I kwartale 2015r. udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. w wysokości 583,44zł.

 Rb-NDS za 1Q2015.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2015-05-04 11:03:22 | Data modyfikacji: 2015-05-04 11:04:26.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Orzesze za
IV kwartał 2014r. korekta nr 1
 Rb-NDS za 4Q2014 korekta 1.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2015-04-02 15:26:52 | Data modyfikacji: 2015-04-02 15:27:55.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Orzesze za
IV kwartał 2014r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Orzesze za IV kwartał 2014r. - w załączeniu Rb-NDS za IV kwartał 2014r.

 Rb-NDS za 4Q2014.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2015-03-03 10:29:26 | Data modyfikacji: 2015-03-03 10:30:48.
Informacja o udzielonych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych za IV
kwartał 2014r.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Orzesze za III kwartał 2015r. - w załączeniu Rb NDS za III


Gmina Orzesze w IV kwartale 2014r. nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2015-01-28 13:13:36 | Data modyfikacji: 2015-10-29 13:33:31.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Orzesze oraz
o udzielonych umorzeniach niepodatkowych
należności budżetowych za III kwartał 2014r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Orzesze za III kwartał 2014r. - w załączeniu Rb-NDS za III kwartał 2014r.


Gmina Orzesze w III kwartale 2014r. nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r.

 Rb-NDS za 3Q2014.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2014-10-31 08:47:14 | Data modyfikacji: 2015-01-28 13:14:45.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Orzesze oraz
o udzielonych umorzeniach niepodatkowych
należności budżetowych za II kwartał 2014r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Orzesze za II kwartał 2014r. - w załączeniu Rb NDS za II kwartał 2014r.


Gmina Orzesze w I półroczu 2014r. udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. w wysokości 1 785,00 zł.


(sprosotowanie: umorzenia udzielono w I kwartale 2014r.)

 Rb-NDS za 2Q2014.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2014-07-31 08:54:32 | Data modyfikacji: 2014-07-31 09:03:29.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Orzesze wraz
z informacją o stanie mienia za 2013r.

Na podstawie art.37 ust.2 pkt. a) do f) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz.885 z zm.) podaje się do publicznej wiadomości:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Orzesze wraz z informacją o stanie mienia za 2013r. – Zarządzenie nr 38/2014 z dnia 26.03.2014r.

2. Wynik Budżetu osiągnięty w 2013r. jest dodatni i wynosi 1 728 759,83zł.

3. Gmina Orzesze w 2013r. wykorzystała środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 166 938,67zł. Uzyskano również dofinansowanie z Unii Europejskiej w formie refundacji do projektu realizowanego w latach 2007-2009r. w wysokości 749 289,36zł.

4. Gmina Orzesze na koniec 2013r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

5. Gmina Orzesze w 2013r. otrzymała dotacje (w tym zwroty dotacji) z budżetów poniższych jednostek samorządu terytorialnego:
- Województwo Śląskie w wysokości 30 840,50zł
- Powiat Mikołowski w wysokości 800,00zł
- Gmina Wyry w wysokości 34 414,47zł
- Gmina Ornontowice w wysokości 27 154,57zł
- Gmina Czerwionka-Leszczyny w wysokości 24 020,34zł
- Gmina Mikołów w wysokości 10 149,73zł
- Gmina Łaziska Górne w wysokości 9 047,79zł
- Gmina Pszczyna w wysokości 1 626,88zł
- Gmina Tychy w wysokości 1,20zł

6. Gmina Orzesze w 2013r. udzieliła dotacje poniższym jednostkom samorządu terytorialnego:
- Gminie Tychy w kwocie 1 179 361,00zł
- Gminie Mikołów w kwocie 17 301,23zł
- Gminie Katowice w kwocie 6 930,31zł
- Gminie Łaziska Górne w kwocie 5 064,20zł
- Gminie Wyry w kwocie 5 000,00zł
- Gminie Żory w kwocie 4 429,88zł
- Gminie Zabrze w kwocie 455,31zł
- Powiatowi Mikołowskiemu w kwocie 275 927,45zł
- Województwu Śląskiemu w kwocie 921 846,44zł

7. Gmina Orzesze w 2013r. nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

8. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2013r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:
- Tabacki Wojciech i Barbara - umorzenie zaległości podatkowej w wysokości ogółem 2 930zł (w tym 7 zł odsetek) ze względu na ważny interes podatnika,
- Tabacki Wojciech- umorzenie zaległości podatkowej w wysokości ogółem 1 524zł
ze względu na ważny interes podatnika,
- Tetla Adam - umorzenie zaległości podatkowej w wysokości ogółem
865zł ( w tym 86 zł odsetek) ze względu na ważny interes podatnika,
-Pisarek Damian - umorzenie zaległości podatkowej w wysokości ogółem 751zł ze względu na ważny interes podatnika,
-Koczy Józef- umorzenie zaległości podatkowej w wysokości ogółem 596zł ze względu na ważny interes podatnika,
-Leszek Zygmunt- umorzenie zaległości podatkowej w wysokości ogółem 596zł ze względu na ważny interes podatnika.

 Zarządzenie nr 38_2014 Burmistrza Miasta Orzesze z dn. 26.03.2014r..pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Data wprowadzenia: 2014-05-26 11:46:24 | Data modyfikacji: 2014-05-26 11:55:40.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Orzesze oraz
o udzielonych umorzeniach niepodatkowych
należności budżetowych za I kwartał 2014r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Orzesze za I kwartał 2014r. - w załączeniu Rb-NDS za I kwartał 2014r.


Gmina Orzesze w I kwartale 2014r. nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r.

 Rb-NDS 1Q2014.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2014-04-25 11:17:30 | Data modyfikacji: 2014-04-25 11:22:05.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Orzesze za
IV kwartał 2013r. po korekcie.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Orzesze za IV kwartał 2013r. po korekcie - w załączeniu Rb-NDS za IV kwartał 2013r. po korekcie.

 Rb-NDS 4Q 2013 korekta1.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2014-03-28 08:33:02 | Data modyfikacji: 2014-03-28 08:35:11.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Orzesze za
IV kwartał 2013r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Orzesze za IV kwartał 2013r. - w załączeniu Rb-NDS za IV kwartał 2013r.

 Rb-NDS 4Q 2013.pdf

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2014-02-24 09:34:43 | Data modyfikacji: 2014-02-24 12:23:52.
Informacja o udzielonych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych za IV
kwartał 2013r.

Gmina Orzesze w IV kwartale 2013r. udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. w wysokości 22zł.

 

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2014-02-19 13:12:03 | Data modyfikacji: 2014-02-24 12:23:35.
Data wprowadzenia: 2014-02-19 13:12:03
Data modyfikacji: 2014-02-24 12:23:35
Autor: Iwona Burszka
Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz