Konsultacje społeczne Nr 1/2019 o charakterze
ogólnogminnym z mieszkańcami Miasta Orzesze w
przedmiocie zmian Statutu Miasta Orzesze

Protokół Komisji Konsultacyjnej z dnia 28 marca 2019 z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Orzesze w przedmiocie zmian Statutu Miasta Orzesze

Zarządzenie Nr VIII/57/2019 Burmistrza Miasta Orzesze

Ankieta konsultacyjna

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Data wprowadzenia: 2019-03-15 11:31:06.
Data wprowadzenia: 2019-03-15 11:31:06
Opublikowane przez: Michał Nowak