orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Przeprowadzone kontrole strona główna 
Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach

W dniu 16.09.2022r. w Urzędzie Miejskim Orzesze oraz Urzędzie Stanu Cywilnego w Orzeszu przeprowadzono kontrolę przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
W załącznikach zamieszczono protokół kontroli oraz wystąpienie pokontrolne.

Protokół kontroli

Wystąpienie pokontrolne

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach | Data wprowadzenia: 2023-02-13 11:07:26 | Data modyfikacji: 2023-02-13 11:11:24.
Kontrola zadania realizowanego w ramach programu
wieloletniego "Senior+"

W dniach od 27.09.2022r. do 03.10.2022r. w Urzędzie Miejskim Orzesze oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzeszu przeprowadzono kontrolę wykorzystania środków dla zadania zrealizowanego w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 .
W załączniku zamieszczono wystąpienie pokontrolne.

Wystąpienie pokontrolne

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Wojewoda Śląski | Data wprowadzenia: 2023-02-13 10:47:24 | Data modyfikacji: 2023-02-13 11:15:49.

Zobacz:
 Rok 2024 .  Rok 2023 .  Rok 2022 .  Rok 2021 .  Rok 2020 .  Rok 2019 .  Rok 2018 .  Rok 2017 .  Rok 2016 .  Rok 2015 .  Rok 2014 . 
Data wprowadzenia: 2023-02-13 10:47:24
Data modyfikacji: 2023-02-13 11:15:49
Autor: Wojewoda Śląski
Opublikowane przez: Marzena Nowak
  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl