Kontrola funkcjonowania gminnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Mieście
Orzesze

W okresie od 13.09.2021r. do 17.09.2021r. Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w Urzędzie Miejskim Orzesze kontrolę w zakresie funkcjonowania gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Mieście Orzesze. Kontrolą objęto okres 01.01.2020-31.12.2020.
Zalecenia pokontrolne oraz odpowiedź na zalecenia pokontrolne zamieszczono w załącznikach.

Zalecenia pokontrolne

Odpowiedź na zalecenia pokontrolne

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Wojewoda Śląski | Data wprowadzenia: 2022-05-11 14:05:22 | Data modyfikacji: 2022-05-11 14:07:17.
Kontrola prawidłowości wydatkowania środków z
dotacji udzielonej z budżetu państwa na
realizację zadań wynikających z ustaw

W dniach od 07.07.2021r. do 27.07.2021r. w Urzędzie Miejskim Orzesze przeprowadzono kontrolę w zakresieprawidłowości wydatkowania środków z dotacji udzielonej z budżetu państwa  na realizację zadań wynikających z ustaw - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, zmianie imienia i nazwiska, ustawy o powszechnym obowiązku obrony.
W załączniku zamieszczono wystąpienie pokontrolne.

Wystąpienie pokontrolne

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Dyrektor Wydziału Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego | Data wprowadzenia: 2021-09-17 13:34:01 | Data modyfikacji: 2021-09-17 13:36:23.
Data wprowadzenia: 2021-09-17 13:34:01
Data modyfikacji: 2021-09-17 13:36:23
Autor: Dyrektor Wydziału Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Opublikowane przez: Marzena Nowak