Kontrola finansowa inwestycji „Rozbudowa Szkoły
Podstawowej Nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach na cele
oświaty”


W dniach od 06.10.2020r. do 19.11.2020r. została przeprowadzona kontrola problemowa przez pracowników Urzędu: Panią Karinę Tomczyk zatrudnioną na samodzielnym stanowisku ds. audytu wewnętrznego oraz Panią Sylwię Chrapek zatrudnioną na samodzielnym stanowisku ds. kontroli wewnętrznej. Protokół z przeprowadzonej kontroli został zamieszczony w załączniku, natomiast z załącznikami do protokołu kontroli można zapoznać się w Urzędzie Miejskim Orzesze.

Protokół z kontroli

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Karina Tomczyk, Sylwia Chrapek | Data wprowadzenia: 2020-12-01 12:16:32.

Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie gospodarki finansowej Miasta Orzesze  za okres od  1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2020 r.

Sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych

Wystąpienie pokontrolne

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Data wprowadzenia: 2020-08-07 11:06:43.

W dniach 24 - 31 stycznia przeprowadzono kontrolę w zakresie:


Prawidłowość postępowań meldunkowych prowadzonych w oparciu o ustawę z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz prawidłowość przechowywania dokumentów publicznych i ich blankietów

Sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych

Wystąpienie pokontrolne

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Data wprowadzenia: 2020-08-07 11:01:13.
Kontrola prowadzenia rejestru wyborców i
sporządzania spisów wyborców

W dniu 22.04.2020r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej przeprowadził kontrolę w Mieście Orzesze dotyczącą prowadzenia rejestru wyborców i sporządzania spisów wyborców.


Protokół z kontroli został zamieszczony w załączniku.

Protokół z kontroli

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Dyrektor Delegatury KBW w Bielsku Białej | Data wprowadzenia: 2020-05-14 09:34:16 | Data modyfikacji: 2020-05-14 09:37:14.
Data wprowadzenia: 2020-05-14 09:34:16
Data modyfikacji: 2020-05-14 09:37:14
Autor: Dyrektor Delegatury KBW w Bielsku Białej
Opublikowane przez: Marzena Nowak