Kontrola prawidłowości prowadzenia rejestru
wyborców oraz prawidłowości wykorzystania
środków finansowych przekazanych przez
Delegaturę KBW

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Katowicach w dniu 29.11.2017r. przeprowadziło w Urzędzie Miejskim Orzesze kontrolę prawidłowości prowadzenia rejestru wyborców w gminie Orzesze oraz prawidłowości wykorzystania środków finansowych przekazanych przez delegaturę KBW w Katowicach w 2016r. i 2017r.
Protokół z kontroli został zamieszczony w załączniku.

Protokół z kontroli

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: KBW Delegatura w Katowicach | Data wprowadzenia: 2017-12-07 10:10:37 | Data modyfikacji: 2017-12-07 10:12:52.
Kontrola prawidłowości rejestracji stanu
cywilnego

W okresie od 28.09.2017r. do 10.10.2017r. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przeprowadził w Urzędzie Miejskim Orzesze kontrolę w zakresie prawidłowości rejestracji stanu cywilnego w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
Wystąpienie pokontrolne zamieszczono w załączniku.

Wystąpienie pokontrolne

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Śląski Urząd Wojewódzki | Data wprowadzenia: 2017-11-07 15:04:26 | Data modyfikacji: 2017-11-08 13:25:34.
Kontrola wykorzystania środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w dniu 12.09.2017r. przeprowadził w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 7 w Orzeszu-Gardawicach oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego Orzesze kontrolę wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Przedmiotem kontroli była umowa w sprawie przyznania środków na zadanie "Zielona Pracownia w Gimnazjium Nr 3 w Orzeszu-Gardawicach".
Protokół z kontroli został zamieszczony w załączniku.

Wyłączenia jawności dokonała Marzena Nowak - Redaktor Naczelny BIP w związku z art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1764).

Protokół z kontroli

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: WFOŚiGW w Katowicach | Data wprowadzenia: 2017-11-07 14:56:35 | Data modyfikacji: 2017-11-08 13:27:42.
Kontrola gospodarowania środkami z dotacji
udzielonej z budżetu państwa

W okresie od 05.06.2017r. do 06.07.2017r. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przeprowadził w Urzędzie Miejskim Orzesze kontrolę w zakresie gospodarowania środkami z dotacji udzielonej z budżetu państwa na zadania ustawowo zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz sposobu jej realizacji. Kontrolą objęto okres 17.02.2016-31.12.2016.
Wystąpienie pokontrolne oraz odpowiedź na zalecenia pokontrolne zamieszczono w załącznikach.

Wystąpienie pokontrolne

Odpowiedź na zalecenia pokontrolne

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Śląski Urząd Wojewódzki | Data wprowadzenia: 2017-11-07 14:46:36 | Data modyfikacji: 2017-11-08 13:27:59.
Data wprowadzenia: 2017-11-07 14:46:36
Data modyfikacji: 2017-11-08 13:27:59
Autor: Śląski Urząd Wojewódzki
Opublikowane przez: Marzena Nowak