Kontrola świadczenia usług publicznych w formie
elektronicznej

W okresie od 26.06.2015r. do 23.07.2015r. Najwyzsza Izba Kontroli - Delegatura w Katowicach przeprowadziła kontrolę świadczenia przez Urząd Miejski Orzesze usług publicznych w formie elektronicznej.
Wystąpienie pokontrolne oraz odpowiedź Burmistrza zamieszczono w załącznikach.

Wystąpienie pokontrolne

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Najwyższa Izba Kontroli | Data wprowadzenia: 2015-11-10 09:40:08 | Data modyfikacji: 2015-11-10 09:42:03.
Kontrola podatkowa

Dnia 23.02.2015r. w Urzędzie Miejskim Orzesze, Dział Kontroli Podatkowej Urzędu Skarbowego w Mikołowie rozpoczął kontrolę w zakresie rzetelności deklarowania podstawy opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług (VAT). Kontrolą objęto okres 01-02/2010, 04-08/2010. Kontrola dotyczyła zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług (art.282c par.1 pkt 1 lit.a OP).
Protokół kontroli podatkowej został zamieszczony w załączniku.

Wyłączenia jawności dokonała Marzena Nowak - Redaktor Naczelny BIP w związku z art.5 ust.2 (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.782 z późniejszymi zmianami) ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej i jej ponownym wykorzystywaniu.

Protokół kontroli podatkowej

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie | Data wprowadzenia: 2015-06-02 10:41:37 | Data modyfikacji: 2015-06-02 10:46:36.
Kontrola budowy targowiska

W dniu 18.03.2015r. został sporządzony raport z czynności kontrolnych budowy targowiska zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Lista kontrolna do raportu z czynności kontrolnych została zamieszczona w załączniku.

Lista kontrolna

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego | Data wprowadzenia: 2015-04-16 14:43:03 | Data modyfikacji: 2015-04-16 14:49:57.
Data wprowadzenia: 2015-04-16 14:43:03
Data modyfikacji: 2015-04-16 14:49:57
Autor: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ObowižEzuje od: 2015-03-18
Opublikowane przez: Marzena Nowak