Kontrola prawidłowości realizacji projektu
realizowanego w ramach RPO

W okresie od 19.12.2019r. do 23.12.2019r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego przeprowadził kontrolę prawidłowości realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Kontrolą objęto okres od 1 czerwca 2019r. do 1 grudnia 2019r.

W załącznikach zamieszczono:
- informację pokontrolną,
- dpowiedź Burmistrza na informację pokontrolną.

Wyłączenia jawności dokonała Marzena Nowak - Redaktor Naczelny BIP w związku z art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1429).

Informacja pokontrolna

Odpowiedź na informację pokontrolną

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2020-03-05 14:41:27 | Data modyfikacji: 2020-03-05 14:49:21.
Kontrola profilaktyki uzależnień od alkoholu i
narkotyków

Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura NIK w Katowicach przeprowadziła kontrolę profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2016r. do zakończenia kontroli.

W załącznikach zamieszczono:
- wystąpienie pokontrolne,
- dpowiedź Burmistrza na wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Dyrektor Delegatury NIK w Katowicach | Data wprowadzenia: 2020-03-05 13:59:07 | Data modyfikacji: 2020-03-05 14:30:22.
Kontrola oczyszczalni ścieków "Śródmieście" w
Orzeszu

W okresie od 20.02.2019r. do 28.02.2019r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  w Katowicach przeprowadził kontrolę przestrzegania warunków dotyczących wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach zintegrowanych oraz decyzjach wydanych na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne.

Protokół z kontroli został zamieszczony w załączniku.

Protokół kontroli

Zarządzenie pokontrolne

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2019-06-27 11:15:41.
Kontrola podatkowa

W okresie od 18.01.2019r. do 20.02.2019r. w Urzędzie Miejskim Orzesze, Referat Kontroli Podatkowej Urzędu Skarbowego w Mikołowie przeprowadził kontrolę prawidłowości rozliczeń podatku oraz aktualność danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym.


Protokół kontroli podatkowej został zamieszczony w załączniku.

Protokół kontroli podatkowej

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Urząd Skarbowy w Mikołowie | Data wprowadzenia: 2019-06-27 10:54:51 | Data modyfikacji: 2019-06-27 11:01:12.
Data wprowadzenia: 2019-06-27 10:54:51
Data modyfikacji: 2019-06-27 11:01:12
Autor: Urząd Skarbowy w Mikołowie
Opublikowane przez: Marzena Nowak