Kontrola Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Katowicach

W dniach od 21.11.2023r. do 06.12.2023r. w Urzędzie Miejskim Orzesze Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przeprowadził kontrolę gospodarowania środkami dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na zadania zlecone - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego.
W załączniku zamieszczono wystąpienie pokontrolne oraz informację dotyczącą realizacji zaleceń pokontrolnych.

Wystąpienie pokontrolne

Realizacja zaleceń pokontrolnych

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Dyrektor Wydziału Kontroli | Data wprowadzenia: 2024-04-03 13:43:39 | Data modyfikacji: 2024-04-03 13:57:10.
Kontrola WFOŚiGW

W dniach od 15.03.2023r. do 07.04.2023r. w Urzędzie Miejskim Orzesze Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadził kontrolę na zakończenie realizacji Projektu "Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul.Batorego 1, Centralnej 309, Uczniowskiej 3 i Żorskiej 19".
W załączniku zamieszczono informację pokontrolną.

Informacja pokontrolna

Odpowiedź na informację pokontrolną

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: WFOŚiGW | Data wprowadzenia: 2023-10-24 09:17:45 | Data modyfikacji: 2023-10-24 09:26:00.
Kontrola PIP

W dniach od 08.08.2023r. do 11.08.2023r. i od 05.09.2023r. do 06.09.2023r. w Urzędzie Miejskim Orzesze Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów PIP oraz wniosków, zaleceń i decyzji orgnów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.
W załączniku zamieszczono protokół kontroli.

Protokół kontroli

Wystąpienie pokontrolne

Sposób realizacji wniosków

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Inspektor Pracy PIP | Data wprowadzenia: 2023-10-19 16:02:01 | Data modyfikacji: 2023-10-24 09:19:22.
Kontrola ZUS

W dniach od 17.07.2023r. do 21.07.2023r. w Urzędzie Miejskim Orzesze Wydział Kontroli Płatników Składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził kontrolę składek na ubezpieczenia.
W załączniku zamieszczono protokół kontroli.

Protokół kontroli

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: ZUS | Data wprowadzenia: 2023-10-19 15:57:16 | Data modyfikacji: 2023-10-24 09:19:40.
Kontrola PIP

W dniach od 08.05.2023r. do 26.05.2023r. w Urzędzie Miejskim Orzesze Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę wybranych zagadnień prawa pracy i BHP.
W załączniku zamieszczono protokół kontroli.

Protokół kontroli

Wystąpienie pokontrolne

Sposób realizacji wniosków

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Inspektor Pracy PIP | Data wprowadzenia: 2023-10-19 15:46:37 | Data modyfikacji: 2023-10-24 09:19:58.
Data wprowadzenia: 2023-10-19 15:46:37
Data modyfikacji: 2023-10-24 09:19:58
Autor: Inspektor Pracy PIP
Opublikowane przez: Marzena Nowak