Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 roku udzielono pomocy publicznej

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. g) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(t. j. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm. ) podaje się do publicznej wiadomości:
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2019 udzielono pomocy publicznej:

I. Pomoc publiczna de minimis udzielona na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148 ze m.).

1. Anna Ciwis A. M. Studio Fryzjerskie
2. Irena Ciućko Piekarnai -Cukiernia
3. Michał Maicher Blacharstwo Mechanika Pojazdowa
4. Jan Szmajduch Piekarnia -Cafe Bar
5. Piotr Sarna Mechanika pojazdowa
6. Bogdan Siemianowski Mechanika i diagnostyka pojazdowa
7. Ewa Koziarz Piekarnia Ewa
8. Opolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu.
9 . Szymon Steur COMPLEX -BUD

II. Pomoc publiczna de minimis udzielona na podstawie Uchwały NrL/555/14 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
w ramach pomocy de minimis
1. Fabryka Materacy “JANPOL” Sp. z o. o.
2. Rafał Cyganik
3. MIROLA SPÓŁKA JAWNA

III. Pomoc publiczna de minimis udzielona na podstawie art. 67b ustawy Ordynacja podatkowa
1. Andrzej Szczepański

IV. Pomoc publiczna w rolnictwie, inna niż pomoc de minimis za 2019 rok
1. Baron Marian
2. Bojdoł Bogdan
3. Bortlik Grażyna
4. Brząkalik Marian
5. Buchalik Marek
6. Budniok Antoni
7. Cimała Eryk
8. Ciszewska Patrycja
9. Donder Małgorzata
10 Dłucik Łucjan
11. Figołuszka Bernard
12. Gorzawski Jan
13. Grzegorczyk Edward
14. Gąsior Tomasz
15. Janosz Piotr
16. Jaworski Stefan
17. Kempa Adam
18. Kocima Krzysztof
19. Kokoszka Marek
20. Kopel Florian
21. Kołodziej Stefan
22. Kret Stefan
23. Kret Marek
24. Kret Anna
25. Kret Karol
26. Krymer Ewa
27. Kurcok Marian
28. Larisz Antoni
29. Larwa Janina
30. Mrowiec Dariusz
31. Mrowiec Wojciech
32. Musioł Stefan
33. Muszer Anna
34. Myszor Renata
35. Oczadło Helena
36. Ogierman Jerzy
37. Pieter Wojciech
38. Porwolik Adam
39. Porwolik Andrzej
40. Porwolik Renata
41. Porwoł Antoni
42. Porwoł Maria
43. Pudełko Gabriela
44. Płonka Andrzej
45. Płonka Krzysztof
46. Płonka Henryk
47. Radomska Irena
48. Rajnhold Jan
49. Skrodzki Łukasz
50. Skrzypczyk Adam
51. Spendel Leon
52. Strzoda Maria
53. Szawara Józef
54. Szawara Bogusław
55. Szczepański Jarosław
56. Szier Jan
57. Szolc Krystyna
58. Szostok Teodor
59. Szostok Piotr
60. Szyszka Bogdan
61. Słupik Bernadeta
62. Słupik Regina
63. Tabacki Wojciech
64. Taut Jerzy
65. Taut Krzysztof
66. Wajda Tadeusz
67. Walasz Eugeniusz
68. Wieczorek Jerzy
69. Witek Piotr
70. Witosz Piotr
71. Wolnik Henryk
72. Świerkot Michał
73. Ścierska Alicja

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2020-05-30 15:39:42.
Data wprowadzenia: 2020-05-30 15:39:42
Autor: Iwona Burszka
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik
« powrót