Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w 2013 roku udzielono pomocy
publicznej

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2013 roku udzielono pomocy publicznej

Na podstawie art.37 ust.2 pkt. g) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(t.j. Dz.U. z 2013 poz.885 z zm.) podaje się do publicznej wiadomości :
1.Wykaz osób prawnych i fizycznych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej:

a) pomoc publiczna de minimis:

1. Salon fryzjerski „STENIA” Grobosz Izabela
2. „AVANTI” P.H.U. Alicja Glos – Krawczyk
3. Zakład fryzjerski Danuta Hura
4. „Społem” Zabrze Sp. z o.o.
5. Piekarnia ciastkarnia Tomasz Barański
6. Zakład Stolarski Wojciech Chrobok
7. Restauracja „AMARO” Anna Miguła
8. Salon fryzjerski Bogumiła Wieloch-Grzondziel
9. Meble tapicerstwo Kazimierz Sornek
10. Warsztat stolarski Lucjan Gąsior
11. F.H.U. „AUTO SPYRA” Henryk Spyra
12. IKS – 2 MUCHA WITEK SPÓŁKA JAWNA Halina Witek
13. ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE Elżbieta Hanas
14. AUTO SERVICE Grzegorz Kiecka
15. Handel Hurtowy i Detaliczny Więcek Alina
16. Stanisław Dworczyk

b) pomoc publiczna de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie:

1. Tabacki Wojciech i Barbara
2. Tabacki Wojciech

c) pomoc publiczna w rolnictwie, inna niż pomoc de minimis:

Bańczyk Stefan Kurcok Marian Skrzypczyk Adam
Bańczyk Paweł Kopel Florian Słupik Roman
Bojdoł Bogdan Larwa Janina Spendel Leon
Bortlik Henryk Lukasek Józef Stawowski Andrzej
Brząkalik Marian Larisz Antoni Strzoda Leszek
Buchalik Marek Muszer Anna Strzoda Maria
Budniok Antoni Mrowiec Dariusz Suchoń Grażyna
Ciszewska Patrycja Musioł Stefan Sprus Kazimierz
Donder Małgorzata Myszor Józef Szawara Józef
Figołuszka Bernard Myszor Renata Szczepanek Józef
Gorzawski Jan Nalepa Andrzej Szczepański Jarosław
Grzegorczyk Edward Oczadło Helena Szier Jan
Gąsior Jerzy Ogierman Jerzy Szolc Krystyna
Janosz Piotr Orawska Helena Szostok Piotr
Janosz Jan Pieter Wojciech Szostok Teodor
Jaworski Stefan Pietrowski Eugeniusz Szyszka Danuta
Karczmarczyk Stefania Płonka Andrzej Ścierski Józef
Kempa Stanisław Płonka Krzysztof Świerkot Michał
Kocima Krzysztof Porwolik Adam Wajda Tadeusz
Kokoszka Marek Porwolik Andrzej Walasz Eugeniusz
Kowalski Leszek Porwoł Antoni Wieczorek Jerzy
Kret Stefan Porwoł Maria Wita Roman
Kret Marek Sier Wincenty Witosz Piotr
Krysmalska Bernadeta Sier Jan

 

Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz | Autor: Iwona Burszka | Data wprowadzenia: 2014-05-27 08:52:11.
Data wprowadzenia: 2014-05-27 08:52:11
Autor: Iwona Burszka
Opublikowane przez: Sylwia Dobosiewicz
« powrót