Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Miasta Orzesze dla terenu osadników pyłu
Elektrowni „Łaziska”

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Orzesze dla terenu osadników pyłu Elektrowni „Łaziska”

 

Lp. Numer uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu

Obszar (dzielnica/sołectwo, ulica)

Tekst uchwały
Załącznik graficzny
Informacje dodatkowe
1. Uchwała Nr XLII/538/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. Teren osadników pyłu Elektrowni "Łaziska" Uchwała GML 
2. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego    Obwieszczenie Czas na składanie wniosków w terminie do: 30.09.2022 r.
3. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu  

Obwieszczenie

Tekst uchwały

Rysunek planu

Tekst prognozy oddziaływania na środowisko

Rysunek prognozy oddziaływania na środowisko 

 Termin wyłożenia: od 29 maja 2023 r. do 20 czerwca 2023 r.

Termin dyskuski publicznej: 1 czerwca 2023 r. godz. 15:00

Termin na składanie uwag: do 5 lipca 2023 r.

 

Opublikowane przez: Klaudia Głodek | Data wprowadzenia: 2022-08-29 10:16:50 | Data modyfikacji: 2023-05-29 11:01:09.
Data wprowadzenia: 2022-08-29 10:16:50
Data modyfikacji: 2023-05-29 11:01:09
Opublikowane przez: Klaudia Głodek
« powrót