Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie węgla kamiennego ze złóż "Łaziska" i "Bolesław Śmiały"".

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2024-02-08 15:48:26 | Data modyfikacji: 2024-02-08 15:51:05.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rewitalizacji lini kolejowych nr 140/169/179/885 połączenia: Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń".

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2024-01-30 12:50:33.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 27 grudnia 2023 roku o znaku: WOOŚ.420.47.2023.AS3.21 zawiadamiające strony o przekazaniu zażaleń na postanowienie określające zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii kolejowej na odc. Katowice - granica państwa” do organu II instancji


 


Link do obwieszczenia

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2024-01-02 11:52:25.

Obwieszczenie Burzmistrza Miasta Orzesze w/s wydania decyzji przenoszącej w całości decyzję Burmistrza Miasta Orzesze znak: ROŚiRL.6220.03.2014; ROŚiRL.KW-00639/14 z dnia 13.07.2014 r. wydanej dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja złoża piasku prowadzonego na działkach ew. nr 451/42, 394/41, 392/41, 390/41 i 384/40” położonych w Orzeszu – Gardawicach dla Kopalni Piasku – Szymon Świaczny, z siedzibą w Orzeszu – Gardawicach przy ul. Modrzewiowej na rzecz firmy ADS Kruszywa sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Orzeszu, ul. Modrzewiowa 140D.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-12-20 12:08:14.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czerwionka - Leszczyny w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Wytwórni Mas Bitumicznych w Bełku przy ul. K. Miarki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-12-19 13:42:49 | Data modyfikacji: 2023-12-19 13:43:46.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 11 grudnia 2023 roku o znaku: WOOŚ.420.47.2023.AS3/AK.18 zawiadamiające strony o wniesieniu zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 28 listopada 2023 r. znak: WOOŚ.420.47.2023.AS3.15 określające zakres raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii kolejowej na odc. Katowice – granica państwa”

 

 

 

Link do obwieszczenia na stronie RDOŚ w Katowicach

 

 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-12-14 13:34:15.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 28 listopada 2023 roku o znaku: WOOŚ.420.47.2023.AS3.16 zawiadamiające strony o postanowieniu określającym zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii kolejowej na odc. Katowice - granica państwa”


 


Link do obwieszczenia na stronie RDOŚ w Katowicach


 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-11-30 13:25:53 | Data modyfikacji: 2023-11-30 13:28:28.

Informacja Burmistrza Miasta Mikołowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Instalacja do odzysku mieszanki popiołowo-żużlowej w Orzeszu"

Zawiadomienie

Informacja

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-11-22 14:28:29.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 21 listopada 2023 roku o znaku: WOOŚ.420.47.2023.AS3.14 zawiadamiające strony o wyznaczonym kręgu stron postępowania w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii kolejowej na odc. Katowice - granica państwa”

 

Link do obwieszczenia na stronie RDOŚ w Katowicach

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-11-22 14:13:19 | Data modyfikacji: 2023-11-30 13:27:26.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 15 listopada 2023 roku o znaku: WOOŚ.420.47.2023.AS3.10 zawiadamiające strony o wydanym postanowieniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii kolejowej na odc. Katowice - granica państwa”

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-11-16 15:34:07.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 14 listopada 2023 roku o znaku: WOOŚ.420.47.2023.AS3.8 zawiadamiające strony o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii kolejowej na odc. Katowice - granica państwa”


Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-11-15 11:00:31 | Data modyfikacji: 2023-11-15 11:02:42.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 października 2023 roku o znaku: WOOŚ.420.47.2023.AS3.2 zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii kolejowej na odc. Katowice - granica państwa”


Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-10-31 13:34:57 | Data modyfikacji: 2023-10-31 13:35:49.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czerwionka - Leszczyny w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Wytwórni Mas Bitumicznych w Bełku przy ul. K. Miarki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-10-31 11:57:59.

Informacja Burmistrza Miasta Mikołowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Instalacja do odzysku mieszanki popiołowo-żużlowej w Orzeszu"

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-10-12 12:41:33 | Data modyfikacji: 2023-10-12 12:42:37.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zielony ZIM – etap I Poprawa systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Mikołów”, realizowanego na terenie obecnie funkcjonującego Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie przy ul. Dzieńdziela 44 na działkach ewidencyjnych o nr: 624/115, 628/113, 625/115, 629/113, 648/104, 971/104, 972/104, 988/108, 990/108, 991/112, 997/112, 998/112, 999/112, 973/104, 989/108, 1000/115, 1001/115, 1002/114, 1709/92, 1714/95.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-10-12 12:16:46.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29.09.2023 r., znak WOOŚ.4201.6.2017.AS3.31, w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rewitalizacji lini kolejowych nr 140/169/179/885 połączenia: Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń".

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-10-03 12:13:22.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czerwionka - Leszczyny w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Wytwórni Mas Bitumicznych w Bełku przy ul. K. Miarki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-09-26 13:17:26 | Data modyfikacji: 2023-09-26 13:18:48.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 28.08.2023 r., znak WOOŚ.4201.6.2017.AS3.30, w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rewitalizacji lini kolejowych nr 140/169/179/885 połączenia: Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń".

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-09-11 11:55:04 | Data modyfikacji: 2023-09-11 11:55:53.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zielony ZIM – etap I Poprawa systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Mikołów”, realizowanego na terenie obecnie funkcjonującego Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie przy ul. Dzieńdziela 44 na działkach ewidencyjnych o nr: 624/115, 628/113, 625/115, 629/113, 648/104, 971/104, 972/104, 988/108, 990/108, 991/112, 997/112, 998/112, 999/112, 973/104, 989/108, 1000/115, 1001/115, 1002/114, 1709/92, 1714/95.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-08-16 14:52:12.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Instalacja do odzysku mieszanki popiołowo-żużlowej w Orzeszu"

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-08-11 10:39:33 | Data modyfikacji: 2023-08-11 10:40:35.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie węgla kamiennego ze złóż "Łaziska" i "Bolesław Śmiały"".

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-08-09 13:40:19 | Data modyfikacji: 2023-08-09 13:42:38.

Obwieszczenie Burmistrza Łazisk Górnych dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża piasków „Gardawice G2” w granicach projektowanego Obszaru Górniczego „Gardawice G2” zlokalizowanego w sołectwie Gardawice, miejscowość Orzesze, powiat mikołowski, województwo śląskie.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-07-17 14:37:14.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Instalacja do odzysku mieszanki popiołowo-żużlowej w Orzeszu"

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-07-05 11:51:40 | Data modyfikacji: 2023-07-05 11:52:35.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czerwionka - Leszczyny w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Wytwórni Mas Bitumicznych w Bełku przy ul. K. Miarki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-06-21 09:13:24 | Data modyfikacji: 2023-06-21 09:47:05.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zielony ZIM – etap I Poprawa systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Mikołów”, realizowanego na terenie obecnie funkcjonującego Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie przy ul. Dzieńdziela 44 na działkach ewidencyjnych o nr: 624/115, 628/113, 625/115, 629/113, 648/104, 971/104, 972/104, 988/108, 990/108, 991/112, 997/112, 998/112, 999/112, 973/104, 989/108, 1000/115, 1001/115, 1002/114, 1709/92, 1714/95.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-06-16 08:59:24 | Data modyfikacji: 2023-06-16 09:01:29.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie węgla kamiennego ze złóż "Łaziska" i "Bolesław Śmiały"".

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-05-30 11:16:26.

Obwieszczenie Burmistrza Łazisk Górnych dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża piasków „Gardawice G2” w granicach projektowanego Obszaru Górniczego „Gardawice G2” zlokalizowanego w sołectwie Gardawice, miejscowość Orzesze, powiat mikołowski, województwo śląskie.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-05-29 14:28:03.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaziska Górne w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Modernizacja wanny szklarskiej W-1 w CP Glass S.A. Oddział Huta Szkła „Orzesze” w Orzeszu” przy ul. Gliwickiej.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-05-17 12:30:08 | Data modyfikacji: 2023-05-17 12:31:14.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czerwionka - Leszczyny w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Wytwórni Mas Bitumicznych w Bełku przy ul. K. Miarki wraz z buezbędną infrastrukturą techniczną”.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-04-03 12:10:40 | Data modyfikacji: 2023-04-03 12:11:24.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ORZESZE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych pn. Bujaków, na terenie działek nr ew. 53, 54, 55, 57, 60, 63 obręb Bujaków, o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną instalacją towarzyszącą z uwzględnieniem etapowania”.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-04-03 12:09:24.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie węgla kamiennego ze złóż "Łaziska" i "Bolesław Śmiały"".

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-03-21 09:40:43 | Data modyfikacji: 2023-03-21 09:42:10.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie węgla kamiennego ze złóż "Łaziska" i "Bolesław Śmiały"".

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-03-02 13:39:41.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czerwionka - Leszczyny w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Wytwórni Mas Bitumicznych w Bełku przy ul. K. Miarki wraz z buezbędną infrastrukturą techniczną”.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-02-28 13:59:03.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czerwionka - Leszczyny w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Wytwórni Mas Bitumicznych w Bełku przy ul. K. Miarki wraz z buezbędną infrastrukturą techniczną”.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-02-15 12:02:41.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Czerwionka - Leszczyny w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Wytwórni Mas Bitumicznych w Bełku przy ul. K. Miarki wraz z buezbędną infrastrukturą techniczną”.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-02-15 12:02:32.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomienie składowiska węgla wraz z zapleczem produkcyjno - technicznym oraz handel detaliczny i hurtowy kopalinami w Czerwionce – Leszczynach na działkach o numerach ewidencyjnych: 2767/202, 3032/202, 3033/202, 3046/202, 3031/202, 2775/202, 2787/202, 2525/265”.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-02-13 14:09:32.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ORZESZE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych pn. Bujaków, na terenie działek nr ew. 53, 54, 55, 57, 60, 63 obręb Bujaków, o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną instalacją towarzyszącą z uwzględnieniem etapowania”.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-02-06 13:02:01.

Obwieszczenie Burmistrza Łazisk Górnych dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża piasków „Gardawice G2” w granicach projektowanego Obszaru Górniczego „Gardawice G2” zlokalizowanego w sołectwie Gardawice, miejscowość Orzesze, powiat mikołowski, województwo śląskie.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-02-06 11:54:54.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomienie składowiska węgla wraz z zapleczem produkcyjno - technicznym oraz handel detaliczny i hurtowy kopalinami w Czerwionce – Leszczynach na działkach o numerach ewidencyjnych: 2767/202, 3032/202, 3033/202, 3046/202, 3031/202, 2775/202, 2787/202, 2525/265”.


 


 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2023-01-09 12:13:34.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ORZESZE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych pn. Bujaków, na terenie działek nr ew. 53, 54, 55, 57, 60, 63 obręb Bujaków, o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną instalacją towarzyszącą z uwzględnieniem etapowania”.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-12-07 13:00:58 | Data modyfikacji: 2023-02-06 13:01:39.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaziska Górne w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Modernizacja wanny szklarskiej W-1 w CP Glass S.A. Oddział Huta Szkła „Orzesze” w Orzeszu” przy ul. Gliwickiej.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-11-25 10:22:38.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomienie składowiska węgla wraz z zapleczem produkcyjno - technicznym oraz handel detaliczny i hurtowy kopalinami w Czerwionce – Leszczynach na działkach o numerach ewidencyjnych: 2767/202, 3032/202, 3033/202, 3046/202, 3031/202, 2775/202, 2787/202, 2525/265”.


 


 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-11-21 14:00:53.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołowa w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą; „Budowa budynku magazynowo-produkcyjnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na działkach nr 13, 16, 17, 114/12, 115/12, 116/12, 117/12, 154/18, 155/18, 156/18, 157/18, 158/18, 223/12, 224/12, 225/12, 226/12, 227/12, 228/12, 344/15, 345/15, 437/12, 438/12, 571/19, 84/19, 92/12 obręb Gardawice; gmina Orzesze”

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-11-16 12:33:12 | Data modyfikacji: 2022-12-01 13:06:37.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągo wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300".

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-10-28 11:45:47 | Data modyfikacji: 2022-10-28 11:47:20.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołowa w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą; „Budowa budynku magazynowo-produkcyjnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na działkach nr 13, 16, 17, 114/12, 115/12, 116/12, 117/12, 154/18, 155/18, 156/18, 157/18, 158/18, 223/12, 224/12, 225/12, 226/12, 227/12, 228/12, 344/15, 345/15, 437/12, 438/12, 571/19, 84/19, 92/12 obręb Gardawice; gmina Orzesze”

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-10-12 15:03:26 | Data modyfikacji: 2022-12-01 13:06:30.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WYRY


Na podstawie art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.), w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia przez Inwestora ADS Kruszywa S.C. Joanna Wojas Dominika Siwek Szymon Świaczny z siedzibą w Orzeszu przy ul. Modrzewiowej 140D polegającego na wyeksploatowaniu złoża piasku budowlanego z działki ew. nr 450/42 poł. przy drodze DK-81 i drodze polnej w dzielnicy Gardawice m. Orzesze

 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-09-30 12:12:20.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WYRY


Na podstawie art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.), w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia przez Inwestora ADS Kruszywa S.C. Joanna Wojas Dominika Siwek Szymon Świaczny z siedzibą w Orzeszu przy ul. Modrzewiowej 140D polegającego na wyeksploatowaniu złoża piasku budowlanego z działki ew. nr 450/42 poł. przy drodze DK-81 i drodze polnej w dzielnicy Gardawice m. Orzesze

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Ewa Taut - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury | Data wprowadzenia: 2022-08-22 11:13:04.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie węgla kamiennego ze złóż "Łaziska" i "Bolesław Śmiały"".

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-08-11 14:13:33 | Data modyfikacji: 2022-08-11 14:14:26.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie węgla kamiennego ze złóż "Łaziska" i "Bolesław Śmiały"".

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-08-10 14:14:52 | Data modyfikacji: 2022-08-10 14:16:46.

Obwieszczenie Burmistrza Mikołowa


Na podstawie art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późń. zm.), art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 73 ust. 1, , art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późń. zm.), § 3 ust. 1 pkt 34 i 35, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839), w nawiązaniu do postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 23 czerwca 2022 roku znak: SKO.OSW/41.9/283/2022/8856/BL w sprawie wyznaczenia Burmistrza Miasta Mikołów do załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą; „Budowa budynku magazynowo-produkcyjnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na działkach nr 13, 16, 17, 114/12, 115/12, 116/12, 117/12, 154/18, 155/18, 156/18, 157/18, 158/18, 223/12, 224/12, 225/12, 226/12, 227/12, 228/12, 344/15, 345/15, 437/12, 438/12, 571/19, 84/19, 92/12 obręb Gardawice; gmina Orzesze”

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mateusz Handel | Data wprowadzenia: 2022-07-14 12:54:22.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie węgla kamiennego ze złóż "Łaziska" i "Bolesław Śmiały"".

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-07-06 11:27:14.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwóch budynków magazynowych i budynku produkcyjnego wraz z instalacjami, infrastrukturą zewnętrzną na działkach inwestycji: kanalizacją sanitarną, kanalizacją deszczową, instalacją wodociągową, instalacją elektryczną, instalacją hydrantową, oświetleniem terenu, częściowo zadaszonym placem na odpady, urządzeniami budowlanymi (zbiornik wody technologicznej i pompownia p. pożarowa) oraz zagospodarowaniem terenu, w tym budową wewnętrznego układu drogowego” w Łaziskach Górnych na działkach ewidencyjnych o nr: 1566/1, 1567/1, 1568/1, 1569/1, 1570/1, 1571/1, 1572/1, 1573/1, 1574/1, 1575/1, 1576/1, 1549/1, 1547/1, 1489/75, 1546/1, 1548/1, 1577/1, 1200/1, 1201/1, 1202/1, 1217/1, 1218/1, 1204/1, 1340/1, 1338/1, 1375/1, 1376/1, 1199/1, 1488/75, obręb: Łaziska Górne 240801_1.0026.AR_6.1566/1."

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-06-21 13:24:51 | Data modyfikacji: 2022-06-21 13:26:16.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wyry w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wyeksploatowaniu złoża piasku z działek ew. nr. 450/42 poł. przy drodze DK-81 i drodze polnej w dzielnicy Gardawice m. Orzesze"

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-06-20 08:40:18.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomienie składowiska węgla wraz z zapleczem produkcyjno - technicznym oraz handel detaliczny i hurtowy kopalinami w Czerwionce – Leszczynach na działkach o numerach ewidencyjnych: 2767/202, 3032/202, 3033/202, 3046/202, 3031/202, 2775/202, 2787/202, 2525/265”.


 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-06-07 09:21:37.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie węgla kamiennego ze złóż "Łaziska" i "Bolesław Śmiały"".

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-06-02 10:04:00.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągo wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300".

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-06-02 09:52:23.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wyeksploatowaniu złoża piasku z działek ew. nr. 339/6, 475/6, 337/6, 336/6, 209/6, 240/7 i 237/7 zlokalizowanych w obrębie starego wyrobiska po eksploatacji piasku w złożu "Gardaice K"

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-05-26 13:52:51.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągo wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300", wszczętego na wniosek Pełnomocnika firmy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-05-04 12:07:40.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wyeksploatowaniu złoża piasku z działek ew. nr. 339/6, 475/6, 337/6, 336/6, 209/6, 240/7 i 237/7 zlokalizowanych w obrębie starego wyrobiska po eksploatacji piasku w złożu "Gardaice K"

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-05-04 12:06:36.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwóch budynków magazynowych i budynku produkcyjnego wraz z instalacjami, infrastrukturą zewnętrzną na działkach inwestycji: kanalizacją sanitarną, kanalizacją deszczową, instalacją wodociągową, instalacją elektryczną, instalacją hydrantową, oświetleniem terenu, częściowo zadaszonym placem na odpady, urządzeniami budowlanymi (zbiornik wody technologicznej i pompownia p. pożarowa) oraz zagospodarowaniem terenu, w tym budową wewnętrznego układu drogowego” w Łaziskach Górnych na działkach ewidencyjnych o nr: 1566/1, 1567/1, 1568/1, 1569/1, 1570/1, 1571/1, 1572/1, 1573/1, 1574/1, 1575/1, 1576/1, 1549/1, 1547/1, 1489/75, 1546/1, 1548/1, 1577/1, 1200/1, 1201/1, 1202/1, 1217/1, 1218/1, 1204/1, 1340/1, 1338/1, 1375/1, 1376/1, 1199/1, 1488/75, obręb: Łaziska Górne 240801_1.0026.AR_6.1566/1."

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-04-29 11:06:35.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie placu składowego urobku w JSW S.A. KWK „Budryk”" realizowanego na działkach ewidencyjnych numer 456/22, 950/403, 3349/12, 3021/12, 949/403
i 455/22 przy ul. Zamkowej 10 w Ornontowicach.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-04-28 13:36:48 | Data modyfikacji: 2022-04-28 13:41:27.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie decyzji administracyjnej dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie instalacji usprawniającej obrót piaskiem w procesie odlewania prowadzonym w zakładach mechanicznych WIROMET S.A.” w Mikołowie.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-04-28 13:35:21.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągo wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300", wszczętego na wniosek Pełnomocnika firmy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-04-22 11:37:51.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zielony ZIM – etap I Poprawa systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Mikołów”, realizowanego na terenie obecnie funkcjonującego Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie przy ul. Dzieńdziela 44 na działkach ewidencyjnych o nr: 624/115, 628/113, 625/115, 629/113, 648/104, 971/104, 972/104, 988/108, 990/108, 991/112, 997/112, 998/112, 999/112, 973/104, 989/108, 1000/115, 1001/115, 1002/114, 1709/92, 1714/95.


 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-04-04 13:42:14 | Data modyfikacji: 2022-04-04 13:43:16.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wyeksploatowaniu złoża piasku z działek ew. nr. 339/6, 475/6, 337/6, 336/6, 209/6, 240/7 i 237/7 zlokalizowanych w obrębie starego wyrobiska po eksploatacji piasku w złożu "Gardaice K"

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-03-24 11:15:09.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie placu składowego urobku w JSW S.A. KWK „Budryk”" realizowanego na działkach ewidencyjnych numer 456/22, 950/403, 3349/12, 3021/12, 949/403
i 455/22 przy ul. Zamkowej 10 w Ornontowicach.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-03-23 12:05:32 | Data modyfikacji: 2022-03-23 12:06:29.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie instalacji usprawniającej obrót piaskiem w procesie odlewania prowadzonym w zakładach mechanicznych WIROMET S.A.” w Mikołowie.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-03-23 12:04:14.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołowa w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo – usługowego wraz z segmentami socjalno – biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną” prowadzonego na działkach ew. nr: 345/15, 344/15, 13, 16, 17, 154/18, 155/18, 84/19, 157/19, 156/18, 571/19, 158/18, 225/12, 226/12, 227/12, 228/12, 92/12, 437/12, 438/12,115/12, 117/12, 114/12, 116/12, 224/12, 223/12 przy ul. Modrzewiowej w Orzeszu – Gardawicach.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-03-03 08:57:52.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dotyczące postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągo wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300", wszczętego na wniosek Pełnomocnika firmy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-02-08 14:19:44 | Data modyfikacji: 2022-02-14 09:13:47.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwóch budynków magazynowych i budynku produkcyjnego wraz z instalacjami, infrastrukturą zewnętrzną na działkach inwestycji: kanalizacją sanitarną, kanalizacją deszczową, instalacją wodociągową, instalacją elektryczną, instalacją hydrantową, oświetleniem terenu, częściowo zadaszonym placem na odpady, urządzeniami budowlanymi (zbiornik wody technologicznej i pompownia p. pożarowa) oraz zagospodarowaniem terenu, w tym budową wewnętrznego układu drogowego” w Łaziskach Górnych na działkach ewidencyjnych o nr: 1566/1, 1567/1, 1568/1, 1569/1, 1570/1, 1571/1, 1572/1, 1573/1, 1574/1, 1575/1, 1576/1, 1549/1, 1547/1, 1489/75, 1546/1, 1548/1, 1577/1, 1200/1, 1201/1, 1202/1, 1217/1, 1218/1, 1204/1, 1340/1, 1338/1, 1375/1, 1376/1, 1199/1, 1488/75, obręb: Łaziska Górne 240801_1.0026.AR_6.1566/1."

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-01-26 09:43:20 | Data modyfikacji: 2022-01-26 09:44:32.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągo wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300", wszczętego na wniosek Pełnomocnika firmy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-01-20 15:48:53.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo – usługowego wraz z segmentami socjalno – biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną” prowadzonego na działkach ew. nr: 345/15, 344/15, 13, 16, 17, 154/18, 155/18, 84/19, 157/19, 156/18, 571/19, 158/18, 225/12, 226/12, 227/12, 228/12, 92/12, 437/12, 438/12,115/12, 117/12, 114/12, 116/12, 224/12, 223/12 przy ul. Modrzewiowej w Orzeszu – Gardawicach.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-01-11 12:59:44.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Instalacja do odzysku mieszanki popiołowo-żużlowej w Orzeszu"

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2022-01-11 12:56:08.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wyeksploatowaniu złoża piasku z działek ew. nr. 339/6, 475/6, 337/6, 336/6, 209/6, 240/7 i 237/7 zlokalizowanych w obrębie starego wyrobiska po eksploatacji piasku w złożu "Gardaice K""

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-12-30 14:41:21.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie instalacji usprawniającej obrót piaskiem w procesie odlewania prowadzonym w zakładach mechanicznych WIROMET S.A.” w Mikołowie.


 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-12-10 10:14:31 | Data modyfikacji: 2021-12-10 11:40:52.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa zespołu hal magazynowo - produkcyjno - usługowych wraz z zapleczami biurowo - socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną na części działek nr 121/20, 315/16 i 105/17 w Mikołowie przy ul. Gliwickiej, obręb 0036 Śmiłowice"

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-11-12 10:02:33 | Data modyfikacji: 2021-11-12 10:25:11.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa zespołu hal magazynowo - produkcyjno - usługowych wraz z zapleczami biurowo - socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną na części działek nr 121/20, 315/16 i 105/17 w Mikołowie przy ul. Gliwickiej, obręb 0036 Śmiłowice"

Obwieszczenie

Postanowienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-10-25 13:50:48 | Data modyfikacji: 2021-10-25 13:52:49.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie placu składowego urobku w JSW S.A. KWK „Budryk”" realizowanego na działkach ewidencyjnych numer 456/22, 950/403, 3349/12, 3021/12, 949/403
i 455/22 przy ul. Zamkowej 10 w Ornontowicach.

 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-10-19 14:44:55.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągo wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300", wszczętego na wniosek Pełnomocnika firmy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-10-05 14:31:44 | Data modyfikacji: 2021-10-05 14:32:57.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "rozbudowie zakładu Silingen Polska Sp. z o.o. przy ul. Kościuszki 61A w Mikołowie - uruchomienie dodatkowej linii do przetwarzani a odpadów, a także polegającego na zbieraniu odpadów innych niż niebezpieczne, realizowanego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr: 1973/126 w Mikołowie"

Obwieszczenie

Decyzja

Załącznik do decyzji

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-09-20 13:40:17 | Data modyfikacji: 2021-09-20 13:42:41.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa zespołu hal magazynowo - produkcyjno - usługowych wraz z zapleczami biurowo - socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną na części działek nr 121/20, 315/16 i 105/17 w Mikołowie przy ul. Gliwickiej, obręb 0036 Śmiłowice"

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-09-16 15:17:25.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo – usługowego wraz z segmentami socjalno – biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną” prowadzonego na działkach ew. nr: 345/15, 344/15, 13, 16, 17, 154/18, 155/18, 84/19, 157/19, 156/18, 571/19, 158/18, 225/12, 226/12, 227/12, 228/12, 92/12, 437/12, 438/12,115/12, 117/12, 114/12, 116/12, 224/12, 223/12 przy ul. Modrzewiowej w Orzeszu – Gardawicach.


 

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-08-31 13:11:47 | Data modyfikacji: 2021-08-31 13:12:59.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągo wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300", wszczętego na wniosek Pełnomocnika firmy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa z 10 sierpnia 2020 r.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-08-31 13:09:24 | Data modyfikacji: 2021-08-31 13:10:36.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 6 sierpnia 2021 r., znak WOOŚ.420.29.2020.JKS56, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz - Oświęcim".

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-08-16 11:34:52 | Data modyfikacji: 2021-08-16 11:36:08.

Zawiadomienie o dopuszczeniu Towarzystwa na rzecz Ziemi z siedzibą w Oświęcimiu, jako strony  do postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa gazociągo wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300".

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach Mirosława Mierczyk-Sawicka | Data wprowadzenia: 2021-08-02 12:20:53.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Huta Szkła „Orzesze" w Orzeszu ul. Gliwicka 59, 43-180 Orzesze do produkcji szkła o wydajności powyżej 20 ton wytopu na dobę, wydanego decyzją Starosty Mikołowskiego

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Z up. Starosty Mikołowskiego Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Teresa Macioszek | Data wprowadzenia: 2021-07-27 13:03:48.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, dotyczące zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągo wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300", wszczętego na wniosek Pełnomocnika firmy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa z 10 sierpnia 2020 r.

Treść dokumentu

 

Opublikowane przez: administrator BIP administrator | Autor: Z up. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach - Anna Sopel Naczelnik Wydziału | Data wprowadzenia: 2021-07-26 12:45:11.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa zespołu hal magazynowo - produkcyjno - usługowych wraz z zapleczami biurowo - socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną na części działek nr 121/20, 315/16 i 105/17 w Mikołowie przy ul. Gliwickiej, obręb 0036 Śmiłowice"

 Obwieszczenie 7R Projekt 45.pdf

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-07-23 07:37:07 | Data modyfikacji: 2021-07-23 07:37:46.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "rozbudowie zakładu Silingen Polska Sp. z o.o. przy ul. Kościuszki 61A w Mikołowie - uruchomienie dodatkowej linii do przetwarzani a odpadów, a także polegającego na zbieraniu odpadów innych niż niebezpieczne, realizowanego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr: 1973/126 w Mikołowie"

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-07-15 13:54:57.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 2 lipca 2021 r., znak WOOŚ.442.1.2018.EJ6, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania inwestycyjnego pn.: "Optymalizacja mocy przerobowych dla technologi przerobu i przygotowywania odpadów radioaktywnych JAVYS, a.s. w miejscowości Jaslovske Bohunice".

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-07-08 14:13:12 | Data modyfikacji: 2021-07-08 14:14:14.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 5 lipca 2021 r., znak WOOŚ.4201.6.2017.AS3.13, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885 połączenia Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń".

 Rewitalizacja - PKP.pdf

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-07-08 14:09:56 | Data modyfikacji: 2021-07-08 14:10:27.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 7 czerwca 2021 r., znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.145.2019.KN.53, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1" w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze".

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-06-16 13:47:32.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa zespołu hal magazynowo - produkcyjno - usługowych wraz z zapleczami biurowo - socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną na części działek nr 121/20, 315/16 i 105/17 w Mikołowie przy ul. Gliwickiej, obręb 0036 Śmiłowice"

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-06-02 11:42:18 | Data modyfikacji: 2021-06-02 11:48:28.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 18 maja 2021 r., znak WOOŚ.420.29.2020.JKS45, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz - Oświęcim".

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-05-21 13:47:51.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 5 maja 2021 r., znak WOOŚ.420.29.2020.JKS42, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz - Oświęcim".

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-05-07 12:29:57.

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2021 r., znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.145.2019.KN.50, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1" w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze".

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-04-22 14:02:41 | Data modyfikacji: 2021-04-22 14:03:43.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20 kwietnia 2021 r., znak WOOŚ.420.29.2020.JKS40, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz - Oświęcim".

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-04-22 13:59:11 | Data modyfikacji: 2021-04-22 14:00:07.

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 4 marca 2021 r., znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.145.2019.KN.47, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1" w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze".

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-03-19 09:54:13.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "rozbudowie zakładu Silingen Polska Sp. z o.o. przy ul. Kościuszki 61A w Mikołowie - uruchomienie dodatkowej linii do przetwarzani a odpadów, realizowanego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr: 1973/126 w Mikołowie"

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2021-03-04 12:59:54.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "rozbudowie zakładu Silingen Polska Sp. z o.o. przy ul. Kościuszki 61A w Mikołowie - uruchomienie dodatkowej linii do przetwarzani a odpadów, realizowanego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr: 1973/126 w Mikołowie"

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2020-12-29 13:54:32.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołowa w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "wykonaniu hali produkcyjno - magazynowej wraz z infrastrukturą" w Orzeszu - Jaśkowicach przy ul. Fabrycznej 1.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2020-11-25 11:08:03.

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 18 listopada 2020 r., znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.145.2019.KN.41, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1" w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze".

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2020-11-24 13:58:12.

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " budowie wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki 1054/173 w Orzeszu - Zawadzie"

 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2020-10-28 13:04:22.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 22 września 2020 r., znak WOOŚ.420.28.2018.MK2.20, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania inwestycyjnego pn.: "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Łaziska 1".

 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2020-09-29 13:19:19.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 21 sierpnia 2020 r., znak WOOŚ.420.29.2020.JKS2, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz - Oświęcim".

 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2020-09-01 12:07:23.

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2020 r., znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.145.2019.KN.37, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1" w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze".

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2020-08-27 09:16:45.

Obwieszczenie nr OS-RG.7440.2.2020 z dnia 26 maja 2020 r. Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno - inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz - Oświęcim

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2020-06-18 14:52:23 | Data modyfikacji: 2020-06-18 14:54:22.

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256), zawiadamiam, że oraz art. 3 ust. 1 ustawy oraz art. 79 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283), Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że na wniosek Pana Piotra Olszewskiego ul. Leśna 34B/4, 81-549 Gdynia – pełnomocnika Firmy Emitel S.A. z siedzibą przy ul. Franciszka Klimczaka 1 w Warszawie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną oraz niezbędną infrastrukturą na terenie działki 1054/173 w Orzeszu.

Zawiadomienie

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2020-06-18 14:34:54 | Data modyfikacji: 2020-06-18 14:44:30.

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 maja 2020 r., znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.145.2019.KN.33, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1" w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze".

 obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2020-06-08 12:24:33.

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 maja 2020 r., znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.145.2019.KN.28, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1" w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze".

Zawiadomienie

Decyzja

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2020-06-08 12:16:36 | Data modyfikacji: 2020-06-08 12:23:10.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji paliw płynnych z infrastrukturą towarzyszącą" w Bełku przy ul. Głównej na parcelach 2223/437, 2193/439, 2101/437.

 obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2020-03-12 13:38:38.

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r., znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.145.2019.KN.24, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1" w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze".

 obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2020-03-12 13:31:29.

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r., znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.145.2019.KN.19, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1" w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze".

 obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2019-12-31 09:14:58.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 października 2019 r., znak WOOŚ.442.2.2016.EJ.8, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany". 

 obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2019-11-07 14:00:24.

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 25 października 2019 r., znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.145.2019.KN.15, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1" w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze".

 obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2019-11-07 13:53:55.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołowa w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "wykonaniu hali produkcyjno - magazynowej wraz z infrastrukturą" w Orzeszu - Jaśkowicach przy ul. Fabrycznej 1.

 obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2019-10-31 08:54:05.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędą infrastrukturą techniczą" w Orzeszu - Zgodniu przy ul. Turystycznej.

 decyzja

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2019-10-24 12:01:46.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołowa w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "wykonaniu hali produkcyjno - magazynowej wraz z infrastrukturą" w Orzeszu - Jaśkowicach przy ul. Fabrycznej 1.

 obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2019-10-24 11:58:37.

Postanowienie Burmistrza Miasta Mikołowa z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. utworzeniu „Mobilnej instalacji do przetwarzania odpadów wydobywczych z górnictwa węgla kamiennego, występujących w postaci skały płonnej.” położonej w Orzeszu – Gardawicach przy ul. Modrzewiowej.

 Postanowienie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2019-08-07 09:14:14.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 3 lipca 2019 r., znak WOOŚ.4235.14.2015.IŁ, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1" w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze".

 obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2019-07-12 08:46:05.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 3 czerwca 2019 r., znak WOOŚ.4235.14.2015.IŁ, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1" w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze".

 obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2019-06-07 11:08:01.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 27 marca 2019 r., znak WOOŚ.4235.14.2015.IŁ, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1" w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze".

 obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2019-04-03 09:59:51.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 4 lipca 2018 r., znak WOOŚ.4235.14.2015.IŁ, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1" w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze".

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2018-07-11 11:08:46 | Data modyfikacji: 2018-07-11 11:09:55.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 21.05.2018 r., znak WOOŚ.4201.6.2017.AS3.7, w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rewitalizacji lini kolejowych nr 140/169/179/885 połączenia: Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń".

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2018-05-25 14:15:33 | Data modyfikacji: 2018-05-25 14:19:14.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Instalacja do Przetwarzania Słonych Żużli Aluminiowych pod kątem ich dalszego wykorzystania (IPSŻAL), przewidziana do realizacji w nowym Zakładzie Produkcyjnym w Czerwionce – Leszczynach przy ul. Przemysłowej 12”.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2017-12-19 08:47:01 | Data modyfikacji: 2017-12-19 08:49:29.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Instalacja do Przetwarzania Słonych Żużli Aluminiowych pod kątem ich dalszego wykorzystania (IPSŻAL), przewidziana do realizacji w nowym Zakładzie Produkcyjnym w Czerwionce – Leszczynach przy ul. Przemysłowej 12”.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2017-11-16 11:00:22.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 18.10.2017 r., znak WOOŚ.4201.6.2017.AS2.1, w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rewitalizacji lini kolejowych nr 140/169/179/885 połączenia: Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń".

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2017-11-10 09:53:18.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 18.10.2017 r., znak DOOŚ-DŚI.4235.2.2017.AŁ.7, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1" w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze".

 zawiadomienie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2017-11-10 09:50:58.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 maja 2017 r., znak WOOŚ.4235.14.2015.IŁ, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1" w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze".

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2017-06-07 11:47:20.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 8 maja 2017 r., znak WOOŚ.4235.14.2015.IŁ, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1" w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze".

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2017-05-15 09:09:32.

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 lutego 2017 r., znak DOOŚ-DŚII.4210.1.2017.mk.2, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A-1) - Rybnik”

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2017-02-22 09:34:01.

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 14 lutego 2017 r., znak DOOŚ-DŚI.4235.2.2017.AŁ.2, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze”.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2017-02-22 09:32:03.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 12 grudnia 2016 r., znak WOOŚ.4235.14.2015.IŁ, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze”

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2017-01-19 10:24:20.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 18 listopada 2016 r., znak WOŚ.6220.4.2016, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Uporządkowaniu gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze - wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Orzeszu - Zawiść".

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-11-28 10:57:59.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 21 listopada 2016 r., znak WOOŚ.4210.5.2016.JW.13, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A-1) - Rybnik”

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-11-28 10:54:01.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 13 października 2016 r., znak WOOŚ.4235.14.2015.IŁ.40, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze”

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-10-20 11:47:05.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 26 września 2016 r., znak WOOŚ.4210.5.2016.JW.10, w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A-1) - Rybnik”

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-10-05 11:44:03.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 16 września 2016 r., znak WOOŚ.4235.14.2015.IŁ.37, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze”

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-09-22 11:50:19.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowie domów jednorodzinnych z infrastrukturą na działce o nr ewidencyjnym 70” położonej w Orzeszu - Zawadzie, przy ul. Ptasiej.

Obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-09-16 09:09:01.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 12 sierpnia 2016 r., znak WOOŚ.4235.14.2015.IŁ.35, w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze”

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-08-18 11:31:21.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 1 sierpnia 2016 r., znak WOOŚ.4210.5.2016.JW.7, w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A-1) - Rybnik”

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-08-11 11:11:35.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Wykonanie studni wierconej SW-3 oraz pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla ujęcia zlokalizowanego na terenie szkółki leśnej Królówka” położonej w Orzeszu - Woszczycach, przy ul. Batorego 26.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-08-11 10:56:43 | Data modyfikacji: 2016-08-11 11:00:04.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Modernizacja stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej” położonej w Orzeszu, przy ul. Wiosny Ludów.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-07-29 09:53:15.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowie domów jednorodzinnych z infrastrukturą na działce o nr ewidencyjnym 70” położonej w Orzeszu - Zawadzie, przy ul. Ptasiej.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-07-29 09:48:13.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 15 lipca 2016 r., znak WOOŚ.4235.14.2015.IŁ.33, w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze”

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-07-29 09:45:55.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Wykonanie studni wierconej SW-3 oraz pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla ujęcia zlokalizowanego na terenie szkółki leśnej Królówka” położonej w Orzeszu - Woszczycach, przy ul. Batorego 26.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-07-08 08:44:06.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowie domów jednorodzinnych z infrastrukturą na działce o nr ewidencyjnym 70” położonej w Orzeszu - Zawadzie, przy ul. Ptasiej.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-07-08 08:40:06.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Modernizacja stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej” położonej w Orzeszu, przy ul. Wiosny Ludów.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-07-08 08:37:22.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 21 czerwca 2016 r., znak WOOŚ.4235.14.2015.IŁ.29, w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze”

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-06-30 10:09:45.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 14 czerwca 2016 r., znak WOOŚ.4235.14.2015.IŁ.25, w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze”

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-06-20 08:45:47.

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 maja 2016 r., znak DOOŚ-OAI.4235.1.2016.AŁ.2, w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze”

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-06-20 08:44:01.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Modernizacja stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej” położonej w Orzeszu, przy ul. Wiosny Ludów.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-05-27 11:31:27.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 17 maja 2016 r., znak WOOŚ.4235.14.2015.IŁ.21, w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze”

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-05-27 11:23:46.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa oczyszczalni ścieków w dzielnicy Zawiść w Orzeszu.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-05-17 09:46:04.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 10 maja 2016 r., znak WOOŚ.4235.14.2015.IŁ.16, w sprawie dopuszczenia Pani Ewa Hajduk, w imieniu Zarządu Polskiego Klubu Ekologicznego – Koło Miejskie w Gliwicach do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnieniu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory – Suszec 1” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze”

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-05-17 09:43:21 | Data modyfikacji: 2016-05-17 09:44:35.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 28 maja 2016 r., znak WOOŚ.4235.14.2015.IŁ.13,
w sprawie złożenia przez Stowarzyszenie „Zielone Orzesze” zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach odmawiające dopuszczenia Stowarzyszenia do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnieniu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory – Suszec 1” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze”

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-05-09 13:23:45 | Data modyfikacji: 2016-05-09 13:24:53.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa oczyszczalni ścieków w dzielnicy Zawiść w Orzeszu.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-04-14 09:57:40.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 1 kwietnia 2016 r., znak WOOŚ.4235.14.2015.IŁ.9, w sprawie odmowy dopuszczenia Stowarzyszenia „Zielone Orzesze” z siedzibą w Orzeszu do uczestniczenia na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na udostępnieniu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze”

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-04-07 13:29:46.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 1 kwietnia 2016 r., znak WOOŚ.4235.14.2015.IŁ.6, w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory-Suszec 1” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze”

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-04-07 13:26:40.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Ekskluzywna spalarnia zwłok zwierzęcych o niskiej intensywności i małej zdolności produkcyjnej” położonej w Orzeszu, przy ul. Powstańców 7.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-02-23 10:47:04 | Data modyfikacji: 2016-03-10 09:41:39.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 5 lutego 2016 r., znak WOOŚ.4210.5.2016.JW.1, w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A-1) - Rybnik”

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-02-10 11:34:37 | Data modyfikacji: 2016-02-10 11:36:25.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 19 stycznia 2016 r., znak WOOŚ.4235.14.2015.IŁ.3,  w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na udostępnieniu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory – Suszec 1” w granicach projektowanego obszaru górniczego „Orzesze”.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-01-29 10:49:27 | Data modyfikacji: 2016-01-29 10:50:14.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Zwiększeniu rocznej produkcji oraz zmianie sposobu ogrzewania fermy drobiu w Orzeszu przy ulicy Przyjaźni 10”.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-01-29 10:46:31.

Protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, przeprowadzonej w dniu 12.01.2016 r. o godz. 12.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, zarządzonej przez Burmistrza Miasta Orzesze obwieszczeniem ROŚiRL.620.8.2015 ROŚiRL.KW-01340/15 z dnia 18.11.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zwiększeniu rocznej produkcji oraz zmianie sposobu ogrzewania fermy drobiu w Orzeszu przy ulicy Przyjaźni 10” realizowanego na działkach nr 552/4, 554/5, 555/1, 556/1, 557/79, 558/79 należących do fermy drobiu – Marian Wątor.

 Protokół

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2016-01-15 09:41:28.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Zwiększeniu rocznej produkcji oraz zmianie sposobu ogrzewania fermy drobiu w Orzeszu przy ulicy Przyjaźni 10”, o zmianie terminu przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, która miała odbyć się w dniu 24 listopada 2015 r. o godzinie 10:00 na dzień 12 stycznia 2016 roku o godzinie 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Orzeszu, przy ul. Św. Wawrzyńca 21.


 

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-11-20 10:02:20.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Burmistrz Miasta Orzesze informuje wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Zwiększeniu rocznej produkcji oraz zmianie sposobu ogrzewania fermy drobiu w Orzeszu przy ulicy Przyjaźni 10”, że w dniu 24.11.2015 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Orzeszu, przy ul. Św. Wawrzyńca 21 odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla w/w przedsięwzięcia.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-11-12 12:47:47.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Zwiększeniu rocznej produkcji oraz zmianie sposobu ogrzewania fermy drobiu w Orzeszu przy ulicy Przyjaźni 10”, że w dniu 23.09.2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki realizacji dla przedmiotowej inwestycji.

Obwieszczenie

Postanowienie

 

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-09-30 14:46:17 | Data modyfikacji: 2015-09-30 14:52:40.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Dokończenie budowy hali przy istniejącym tartaku” położonej w Orzeszu – Zawadzie, przy ul. Dębowej 7, że została wydana decyzja administracyjna z dnia 26.06.2015 r. nr ROŚiRL.KW-00649/15 w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-07-02 11:44:41.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Zwiększeniu rocznej produkcji oraz zmianie sposobu ogrzewania fermy drobiu w Orzeszu przy ulicy Przyjaźni 10”, że w dniu 09.06.2015 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach o uzgodnienie raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-06-10 14:49:06 | Data modyfikacji: 2015-06-10 14:50:40.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Dokończenie budowy hali przy istniejącym tartaku” położonej w Orzeszu – Zawadzie, przy ul. Dębowej 7, że zostało wydane postanowienie z dnia 27.05.2015 r. nr ROŚiRL.KW-00499/15 w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-06-03 11:27:32.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Zwiększeniu rocznej produkcji oraz zmianie sposobu ogrzewania fermy drobiu w Orzeszu przy ulicy Przyjaźni 10”, że zostało wydane postanowienie z dnia 17.04.2015 r. nr ROŚiRL.KW-00312/15 w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego, w związku z przedłożeniem przez inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-04-23 11:00:34.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Punkcie wytwarzania piasku żużlowego poprzez przetwarzanie (odzysk) mieszanek popiołowo – żużlowych z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych.” realizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 313/06, 318/106, 319/106 położonych przy ul. Majakowskiego, że została wydana decyzja dotycząca braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-04-14 09:39:41.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Dokończenie budowy hali przy istniejącym tartaku” położonej w Orzeszu – Zawadzie, przy ul. Dębowej 7.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-04-09 08:54:05.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa węzła betoniarskiego wraz z silosami w Orzeszu przy ul. Cieszyńskiej 48C na działce o numerze ewid. 1054/22”, że została wydana decyzja dotycząca braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia.


 


 

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-04-02 11:31:07 | Data modyfikacji: 2015-04-02 11:38:22.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowie punktu czerpania wody na stawach „Piasek Mały”, „Piasek Duży” wraz z remontem stawów”, na działce nr 172 położonej w Orzeszu – Woszczycach, że została wydana decyzja dotycząca braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-03-13 08:38:00 | Data modyfikacji: 2015-03-13 08:38:33.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Punkt wytwarzania piasku żużlowego poprzez przetwarzanie (odzysk) mieszanek popiołowo – żużlowych z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych.” realizowanego na działkach o nr ewidencyjnym 313/06, 318/106, 319/106 położonych przy ul. Majakowskiego, że zostało wydane postanowienie z dnia 11.02.2015 r. Nr ROŚiRL.KW-00088/15 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-02-18 08:30:35.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa węzła betoniarskiego wraz z silosami w Orzeszu przy ul. Cieszyńskiej 48C na działce o numerze ewid. 1054/22”, że zostało wydane postanowienie z dnia 11.02.2015 r. nr ROŚiRL.KW-00091/15 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-02-18 08:25:19.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowie punktu czerpania wody na stawach „Piasek Mały”, „Piasek Duży” wraz z remontem stawów”, na działce nr 172 położonej w Orzeszu – Woszczycach, że zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji dotyczącej potrzeby lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-02-18 08:18:48 | Data modyfikacji: 2015-02-18 08:21:34.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Zwiększeniu rocznej produkcji oraz zmianie sposobu ogrzewania fermy drobiu w Orzeszu przy ulicy Przyjaźni 10”, że zostało wydane postanowienie z dnia 21.01.2015 r. nr ROŚiRL.KW-00042/15 w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-01-27 08:57:21.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowie punktu czerpania wody na stawach „Piasek Mały”, „Piasek Duży” wraz z remontem stawów”, na działce nr 172 położonej w Orzeszu – Woszczycach, że zostało wydane postanowienie z dnia 21.01.2015 r. nr ROŚiRL.KW-00040/15 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-01-27 08:52:51 | Data modyfikacji: 2015-01-27 08:53:46.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowie punktu czerpania wody na stawach „Piasek Mały”, „Piasek Duży” wraz z remontem stawów”, na działce nr 172 położonej w Orzeszu – Woszczycach, że postanowieniem z dnia 19.01.2015 r. nr ROŚiRL.KW-00025/15 uznano Pana Marka Sołtysiaka działającego w imieniu Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Andrzeja Czudka, jako stronę w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2015-01-21 11:53:09.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:  „Budowie punktu czerpania wody na stawach „Piasek Mały”, „Piasek Duży” wraz z remontem stawów”, na działce nr 172 położonej w Orzeszu – Woszczycach, że zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania postanowienia dotyczącego potrzeby lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-12-30 09:01:30.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Zwiększeniu rocznej produkcji oraz zmianie sposobu ogrzewania fermy drobiu w Orzeszu przy ulicy Przyjaźni 10”, że zostało wydane postanowienie z dnia 16.12.2014 r. nr ROŚiRL.KW-01214/14 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia realizowanego na działkach nr 552/4, 554/5, 555/1, 556/1, 557/79, 558/79 należących do fermy drobiu – Marian Wątor położonych w Orzeszu – Woszczycach przy ul. Przyjaźni.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-12-19 09:44:12.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że nadal toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie punktu czerpania wody na stawach „Piasek Mały”, „Piasek Duży” wraz z remontem stawów”, na działce nr 172 położonej w Orzeszu – Woszczycach.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-11-27 10:01:19.

Burmistrz Miasta Orzesze zawiadomieniem z dnia 13.11.2014 r., nr ROŚiRL.KW-01123/14 informuje wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Zwiększeniu rocznej produkcji oraz zmianie sposobu ogrzewania fermy drobiu w Orzeszu przy ulicy Przyjaźni 10”. że zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania postanowienia dotyczącego potrzeby lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-11-19 12:09:38.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że została wydana decyzja z dnia 31.10.2014 r. Nr ROŚiRL.KW-01048/14 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji pn: „Przebudowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej w Orzeszu, przy ul. Pszczyńskiej, na działkach ew. o nr 331/95, 999/93 i 1001/94” położonych w Orzeszu – Zawiści.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-11-06 08:26:23.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Utworzeniu punktu wytwarzania piasku żużlowego poprzez przetwarzanie (odzysk) mieszanek popiołowo – żużlowych z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych.” realizowanego na działkach o nr ewidencyjnym 313/06, 318/106, 319/106 położonych przy ul. Majakowskiego.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-10-09 11:22:05.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa węzła betoniarskiego wraz z silosami w Orzeszu przy ul. Cieszyńskiej 48C, na działce o numerze ewid. 1054/22”.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-10-09 11:17:49 | Data modyfikacji: 2014-10-09 11:21:02.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że zostało wydane postanowienie administracyjne w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowane w Orzeszu, przy ul. Pszczyńskiej, na działkach ew. o nr 331/95, 999/93 i 1001/94” położonych w Orzeszu – Zawiści.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-09-19 10:50:23.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Zwiększeniu rocznej produkcji oraz zmianie sposobu ogrzewania fermy drobiu w Orzeszu przy ulicy Przyjaźni 10”.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-09-15 13:15:08.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że została wydana decyzja z dnia 25.08.2014 r. Nr ROŚiRL.KW-00790/14 ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację dla przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego wydziału produkcyjnego W-3 o wydajności wanny szklarskiej 280-400 Mg/dobę z dogrzewem elektrycznym” w zakładzie POL-AM-PACK S.A. - Oddział Huta Szkła „Orzesze”, na działkach nr 96, 106, 182/98, 184/98, 641/92 położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-08-26 09:34:38.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego wydziału produkcyjnego W-3 o wydajności wanny szklarskiej 280-400 Mg/dobę z dogrzewem elektrycznym” w zakładzie POL-AM-PACK S.A. - Oddział Huta Szkła „Orzesze”, na działkach nr 96, 106, 182/98, 184/98, 641/92 położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-07-29 10:03:14.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej w Orzeszu, przy ul. Pszczyńskiej, na działkach ew. o nr 331/95, 999/93 i 1001/94” położonych w Orzeszu – Zawiści.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-07-29 09:39:09.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że została wydana decyzja z dnia 14.07.2014 r. Nr ROŚiRL.KW-00639/14 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji pn.: „Eksploatacja złoża piasku prowadzonego na działkach ew. nr 451/42, 394/41, 392/41, 390/41 i 384/40” położonych w Orzeszu – Gardawicach.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-07-18 10:46:13.

Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach dotycząca uchylenia decyzji Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 października 2013 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Utworzenie zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego” na działce nr 221/56 położonej w Orzeszu przy ul. Myśliwskiej.

 Informacja

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-06-05 09:09:00 | Data modyfikacji: 2014-06-05 09:10:00.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że zostało wydane postanowienie z dnia 03.06.2014 r. Nr ROŚiRL.KW-00485/14 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji pn.: „Eksploatacja złoża piasku prowadzonego na działkach ew. nr 451/42, 394/41, 392/41, 390/41 i 384/40” położonych w Orzeszu – Gardawicach.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-06-05 08:58:23 | Data modyfikacji: 2014-06-05 09:02:53.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że na wniosek inwestora zostało wydane postanowienie w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego dotyczącego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „Budowa nowego wydziału produkcyjnego W-3 o wydajności wanny szklarskiej 280-400 Mg/dobę z dogrzewem elektrycznym” w zakładzie POL-AM-PACK S.A. - Oddział Huta Szkła „Orzesze”, na działkach nr 96, 106, 182/98, 184/98, 641/92 położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 2.

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-05-09 10:02:25 | Data modyfikacji: 2014-05-09 10:03:32.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że zostało umorzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)” na działce nr 527/138 położonej w Orzeszu przy ul. Szklarskiej.


 

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-04-01 11:14:17 | Data modyfikacji: 2014-04-01 11:25:11.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że na wniosek inwestora zostało wydane postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „Budowa nowego wydziału produkcyjnego W-3 o wydajności wanny szklarskiej 280-400 Mg/dobę z dogrzewem elektrycznym” w zakładzie POL-AM-PACK S.A. - Oddział Huta Szkła „Orzesze”, na działkach nr 96, 106, 182/98, 184/98, 641/92 położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 2.


 


 

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-03-28 11:50:08 | Data modyfikacji: 2014-03-28 11:56:37.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że została wydana decyzja administracyjna z dnia 12.03.2014 r. Nr ROŚiRL.KW-00206/14 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.: „Budowie punktu czerpania wody na stawach „Piasek Mały”, „Piasek Duży” wraz z remontem stawów” na działce nr 172 położonej w Orzeszu – Woszczycach.


 

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-03-14 10:09:09 | Data modyfikacji: 2014-03-14 10:10:24.

Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że na wniosek Kopalni Piasku – Szymon Świaczny, z siedzibą w Orzeszu – Gardawicach przy ul. Modrzewiowej, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Eksploatacja złoża piasku prowadzonego na działkach ew. nr 451/42, 394/41, 392/41, 390/41 i 384/40” położonych w Orzeszu – Gardawicach.


 

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel | Data wprowadzenia: 2014-03-12 09:51:13 | Data modyfikacji: 2014-03-12 09:52:27.
Data wprowadzenia: 2014-03-12 09:51:13
Data modyfikacji: 2014-03-12 09:52:27
Opublikowane przez: Arkadiusz Bargiel