Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w Orzeszu - Zawadzie. Etap I

 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w trakcie opracowania

 

L.p. Nr Uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia
Obszar (dzielnica/sołectwo,ulica) Tekst uchwały
Załącznik graficzny
Informacje dodatkowe

 

1.

 
Uchwała
Nr XLIX/652/18
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia
27.09.2018 r.
 

Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwie Zawada. Etap I

 

Uchwała 

Przewidywany termin zakończenie
prac projektowych: 

 

2.

 

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 
 
Ogłoszenie ukazało się
15.03.2019 r.
(BIP, Dziennik Zachodni,
tablice ogłoszeń w mieście i urzędzie)

 

 

 

Ogłoszenie


Czas na składanie wniosków w terminie do:

31 maja 2019 r.

 3.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwie Zawada. Etap I

Ogłoszenie ukazało się w dniu 12.03.2021 r.

(BIP, Dziennik Zachodni, tablice ogłoszeń w mieście i w siedzibie urzędu)

Obwieszczenie

Rysunek Planu

Tekst Planu

Prognoza oddziaływania na środowisko (rysunek)

rys. 1

rys. 2

rys. 3

Prognoza oddziaływania na środowisko (tekst)

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu przedmiotowego planu w terminach
22.03.2021 r. do 12.04.2021 r.
 
Dyskusja publiczna  w dniu 08.04.2021 r., o godz.: 15.00
 
Uwagi do projektu planu możan skałada w nieprzekraczalnym terminie do 26.04.2021 r.

4.

Uchwalenie planu dla części obszaru

Miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwie Zawada. Etap I

Uchwała nr XXXII/382/21 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 31 maja 2021 r.

 
Obowiązuje od 12 lipca 2021r.

5.

Opracowanie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwie Zawada. Etap Ia dla obszarów objętych uchwałą nr XLIX/652/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27.09.2018 r., wyłączonych z opracowania i nie objętych uchwałą nr XXXII/382/21 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 31 maja 2021 r.

6.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwie Zawada. Etap Ia

Ogłoszenie ukazało się w dniu 18.11.2022 r.

(BIP, Dziennik Zachodni, tablice ogłoszeń w mieście i w siedzibie urzędu)

Obwieszczenie

Tekst uchwały

Uzasadnienie uchwały

Rysunek planu 1

Rysynek planu 2

Rysynek planu 3

Rysynek planu 4

Rysynek planu 5

Legenda

Prognoza oddziaływania na środowisko (tekst)

Oświadczenie autora prognozy

Prognoza oddziaływania na środowisko (rysunek)

Rysunek 1

Rysunek 2
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu przedmiotowego planu w terminach
25.11.2022 r. do 16.12.2022 r.
 
Dyskusja publiczna  w dniu 14.12.2022 r., o godz.: 15.00
 
Uwagi do projektu planu możan skałada w nieprzekraczalnym terminie do 30.12.2022 r.

7.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwie Zawada. Etap Ia

Ogłoszenie ukazało się w dniu 02.02.2023 r.

(BIP, Dziennik Zachodni, tablice ogłoszeń w mieście i w siedzibie urzędu)

Obwieszczenie

Tekst uchwały

Uzasadnienie uchwały

Rysunek planu 1

Rysunek planu 2 

Rysunek planu 3

Rysunek planu 4

Rysunek planu 5

Legenda

Prognoza oddziaływania na środowisko (tekst)

Oświadczenie autora prognozy

Prognoza oddziaływania na środowisko (rysunek 1)

Prognoza oddziaływania na środowisko (rysunek 2)

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu przedmiotowego planu w terminach
12.06.2023 r. do 03.07.2023 r.
 
Dyskusja publiczna  w dniu 28.6.2023 r., o godz.: 15.00
 
Uwagi do projektu planu możan skałada w nieprzekraczalnym terminie do 18.07.2023 r.

8.

Uchwalenie planu

 

9.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu sołectwie Zawada. Etap Ib

Część działek nr 448/186 oraz 449/186

Obwieszczenie

 Tekst uchwały

Uzasadnienie

Rysunek planu

Tekst prognozy

Prognoza oświadczenie autora prognozy

Prognoza rysunek nr 1

Prognoza rysunek nr 2

 Termin wyłożenia: od 12 lutego 2024 r. do 04 marca 2024 r.

Termin dyskuski publicznej: 27 lutego 2024 r. godz. 15:00

Termin na składanie uwag: do 19 marca 2024 r.

 

 

Opublikowane przez: Klaudia Głodek | Data wprowadzenia: 2019-07-18 13:25:38 | Data modyfikacji: 2024-02-12 08:45:31.
Data wprowadzenia: 2019-07-18 13:25:38
Data modyfikacji: 2024-02-12 08:45:31
Opublikowane przez: Klaudia Głodek
« powrót