Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w Orzeszu - Woszczycach w
rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w trakcie opracowania

 

 

L.p. Nr Uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia
Obszar (dzielnica/sołectwo,ulica) Tekst uchwały
Załącznik graficzny
Informacje dodatkowe

 

1.

 
Uchwała
Nr XVII/196/20
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia
27.02.2020 r.
 

Przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu - Woszczycach w rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej

 

Uchwała
 

 

2.

 

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 
 
Ogłoszenie ukazało się
02.07.2021 r.
(BIP, Dziennik Zachodni,
tablice ogłoszeń w mieście i urzędzie)

 

 

Ogłoszenie


Czas na składanie wniosków w terminie do:

26.07.2021 r.

3.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczycach w rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej

 

Obwieszczenie

Rysunek Planu

Tekst Planu

Uzasadnienie

Prognoza oddziaływania na środowisko (rysunek)

rys. 1

rys. 2

rys. 3

Prognoza oddziaływania na środowisko (tekst)

Oświadczenie autora prognozy

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu przedmiotowego planu w terminach
08.08.2022 r. do 31.08.2022 r.
 
Uwagi do projektu planu można skałada w nieprzekraczalnym terminie do 14.09.2022 r.

4.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczycach w rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej w zakresie terenu A16.MN/U (działka nr 593/66)

działka nr 593/66

Obwieszczenie

Uchwała

Uzasadnienie

Rysunek planu

Prognoza oddziaływania na środowisko

Oświadczenie autora prognozy

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu przedmiotowego planu w terminach
17.10.2022 r. do 07.11.2022 r.
 
Uwagi do projektu planu można skałada w nieprzekraczalnym terminie do 22.11.2022 r.

5.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczycach w rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej

 

Obwieszczenie

 Tekst uchwały

Uzasadnienie

Rysunek planu

Prognoza tekst

Prognoza rysunek 1

Prognoza rysunek 2

Prognoza rysunek 3

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu przedmiotowego planu w terminach
05.06.2023 r. do 26.06.2023 r.
 
Uwagi do projektu planu można skałada w nieprzekraczalnym terminie do 10.07.2023 r.

6.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Woszczycach w rejonie ulic: Centralnej, Przyjaźni i Żorskiej

 

Obwieszczenie

Tekst uchwały wraz z uzasadnieniem

Rysunek planu

Prognoza tekst

 Prognoza rysunek 1

Prognoza rysunek 2

Prognoza rysunek 3

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu przedmiotowego planu w terminach
14.08.2023 r. do 06.09.2023 r.
 
Uwagi do projektu planu można skałada w nieprzekraczalnym terminie do 21.09.2023 r.

 

 

Opublikowane przez: Klaudia Głodek | Data wprowadzenia: 2021-10-25 09:05:07 | Data modyfikacji: 2023-08-14 15:00:19.
Data wprowadzenia: 2021-10-25 09:05:07
Data modyfikacji: 2023-08-14 15:00:19
Opublikowane przez: Klaudia Głodek
« powrót