Opracowanie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w Orzeszu-Jaśkowicach oraz
północno-zachodniej części miasta Orzesze

Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Jaśkowicach oraz północno-zachodniej części miasta Orzesze

 

Lp.Numer uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planuObszar (dzielnica/sołectwo, ulica)Tekst uchwały
Załącznik graficzny
Informacje dodatkowe
1. Uchwała Nr XLVII/591/22 z dnia 27 września 2022 r. Orzesze-Jaśkowice oraz północno-zachodnia część miasta Orzesze Uchwała  GML
2. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   Obwieszczenie Czas na składanie wniosków w terminie do: 20.01.2023 r.
3. Uzgadnianie i opiniowanie projektu planu      
4. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu Orzesze-Jaśkowice oraz północno-zachodnia część miasta Orzesze

Obwieszczenie

 Tekst uchwały

Rysunek planu

Tekst prognozy oddziaływania na środowisko

Rysunek prognozy oddziaływania na środowisko

Termin wyłożenia: od 5 lutego 2024 r. do 26 lutego 2024 r.

Termin dyskusji publicznej: 21 lutego 2024 r. godz. 15:00

Termin na składanie uwag: do 12 marca 2024 r.

 

 

 

Opublikowane przez: Tomasz Szier | Data wprowadzenia: 2022-12-22 14:05:34 | Data modyfikacji: 2024-02-02 13:41:58.
Data wprowadzenia: 2022-12-22 14:05:34
Data modyfikacji: 2024-02-02 13:41:58
Opublikowane przez: Tomasz Szier
« powrót