UCHWAŁA NR 12 Miejskiej Komisji Wyborczej w Orzeszu z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r.

Treść dokumentu - wersja zeskanowana

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Miejska Komisja Wyborcza | Data wprowadzenia: 2024-04-08 09:26:07 | Data modyfikacji: 2024-04-08 09:26:37.

UCHWAŁA NR 11 Miejskiej Komisji Wyborczej w Orzeszu z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Orzesze zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Treść dokumentu - wersja przeszukiwalna

Treść dokumentu - wersja zeskanowana

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Miejska Komisja Wyborcza | Data wprowadzenia: 2024-03-18 14:26:20.

UCHWAŁA NR 10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Orzeszu z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie listy zarejestrowanych kandydatów na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Orzesze zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

Treść dokumentu - wersja przeszukiwalna

Treść dokumentu - wersja zeskanowana

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Miejska Komisja Wyborcza | Data wprowadzenia: 2024-03-18 14:22:45 | Data modyfikacji: 2024-03-18 14:23:15.

UCHWAŁA nr 9 Miejskiej Komisji Wyborczej w Orzeszu z dnia 04 marca 2024r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ORZESZE NASZ DOM w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. do usunięcia wady zgłoszenia

Treść dokumentu - wersja przeszukiwalna

Treść dokumentu - wersja zeskanowana

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Miejska Komisja Wyborcza | Data wprowadzenia: 2024-03-04 15:09:45.

UCHWAŁA nr 8 Miejskiej Komisji Wyborczej w Orzeszu z dnia 04 marca 2024r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ORZESZE NASZ DOM w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. do usunięcia wady zgłoszenia

Treść dokumentu - wersja przeszukiwalna

Treść dokumentu - wersja zeskanowana

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Miejska Komisja Wyborcza | Data wprowadzenia: 2024-03-04 15:06:17.

UCHWAŁA nr 7 Miejskiej Komisji Wyborczej w Orzeszu z dnia 02 marca 2024r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. do usunięcia wady zgłoszenia

Treść dokumentu - wersja przeszukiwalna

Treść dokumentu - wersja zeskanowana

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Miejska Komisja Wyborcza | Data wprowadzenia: 2024-03-02 19:00:14.

UCHWAŁA nr 6 Miejskiej Komisji Wyborczej w Orzeszu z dnia 02 marca 2024r. w  sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. do usunięcia wady zgłoszenia

Treść dokumentu - wersja przeszukiwalna

Treść dokumentu - wersja zeskanowana

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Miejska Komisja Wyborcza | Data wprowadzenia: 2024-03-02 18:59:50.

UCHWAŁA nr 5 Miejskiej Komisji Wyborczej w Orzeszu z dnia 02 marca 2024r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. do usunięcia wady zgłoszenia

Treść dokumentu - wersja przeszukiwalna

Treść dokumentu - wersja zeskanowana

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Miejska Komisja Wyborcza | Data wprowadzenia: 2024-03-02 18:59:20.

UCHWAŁA nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Orzeszu z dnia 01 marca 2024r. w  sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. do usunięcia wady zgłoszenia

Treść dokumentu - wersja przeszukiwalna

Treść dokumentu - wersja zeskanowana

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Miejska Komisja Wyborcza | Data wprowadzenia: 2024-03-02 18:58:54.

UCHWAŁA nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Orzeszu z dnia 01 marca 2024r. w  sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. do usunięcia wady zgłoszenia

Treść dokumentu - wersja przeszukiwalna

Treść dokumentu - wersja zeskanowana

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Miejska Komisja Wyborcza | Data wprowadzenia: 2024-03-02 18:57:04.

UCHWAŁA nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Orzeszu z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Orzeszu, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Treść dokumentu - wersja przeszukiwalna

Treść dokumentu - wersja zeskanowana

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Miejska Komisja Wyborcza | Data wprowadzenia: 2024-03-02 18:54:39 | Data modyfikacji: 2024-03-02 18:57:53.

UCHWAŁA nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Orzeszu z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Orzeszu, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Treść dokumentu - wersja przeszukiwalna

Treść dokumentu - wersja zeskanowana

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Miejska Komisja Wyborcza | Data wprowadzenia: 2024-03-02 18:46:53 | Data modyfikacji: 2024-03-02 18:58:15.

Zobacz:
 Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej . 
Data wprowadzenia: 2024-03-02 18:46:53
Data modyfikacji: 2024-03-02 18:58:15
Autor: Miejska Komisja Wyborcza
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik