Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu
Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych
na 2023 r. - V otwarty konkurs ofert

Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2023 r. - V otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-05-18 14:17:13.
Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu
Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych
na 2023 r. - IV otwarty konkurs ofert

Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2023 r. - IV otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-04-18 12:13:50 | Data modyfikacji: 2023-04-18 12:14:32.
Informacja II o przyznaniu dotacji celowej z
budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań
publicznych na 2023 r. - III otwarty konkurs ofert

Informacja II o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2023 r. - III otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-03-29 09:26:27.
Informacja I o przyznaniu dotacji celowej z
budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań
publicznych na 2023 r. - III otwarty konkurs ofert

Informacja I o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2023 r. - III otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-03-22 11:31:15.
Informacja II o przyznaniu dotacji celowej z
budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań
publicznych na 2023 r. - II otwarty konkurs ofert

Informacja II o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2023 r. - II otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-02-03 11:16:55.
Informacja I o przyznaniu dotacji celowej z
budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań
publicznych na 2023 r. - II otwarty konkurs ofert

Informacja I o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2023 r. - II otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-01-24 12:00:17.
Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu
Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych
na 2023 r. - I otwarty konkurs ofert

Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2023 r. - I otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-12-29 09:21:15.
Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu
Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych
na 2022 r. - VI otwarty konkurs ofert

Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2022 r. - VI otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-12-06 12:49:42.
Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu
Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych
na 2022 r. - IV otwarty konkurs ofert

Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2022 r. - IV otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Agnieszka Zawistowska | Data wprowadzenia: 2022-06-17 11:25:25.
Informacja II o przyznaniu dotacji celowej z
budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań
publicznych na 2022 r. - III otwarty konkurs ofert

Informacja II o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2022 r. - III otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-03-16 14:00:51.
Informacja I o przyznaniu dotacji celowej z
budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań
publicznych na 2022 r. - III otwarty konkurs ofert

Informacja I o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2022 r. - III otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-03-11 13:52:49.
Informacja II o przyznaniu dotacji celowej z
budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań
publicznych na 2022 r. - II otwarty konkurs ofert

Informacja II o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2022 r. - II otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-02-09 11:58:32.
Informacja I o przyznaniu dotacji celowej z
budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań
publicznych na 2022 r. - II otwarty konkurs ofert

Informacja I o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2022 r. - II otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-02-03 10:43:32.
Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu
Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych
na 2022 r. - I otwarty konkurs ofert

Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2022 r. - I otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-01-10 14:29:59.
Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu
Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych
na 2021 r. - V otwarty konkurs ofert

Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2021 r. - V otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-09-29 11:45:55.
Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu
Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych
na 2021 r. - IV otwarty konkurs ofert

Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2021 r. - IV otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-06-21 13:43:36.
Informacja II o przyznaniu dotacji celowej z
budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań
publicznych na 2021 r. - III otwarty konkurs ofert

Informacja II o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2021 r. - III otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-02-18 09:46:17.
Informacja I o przyznaniu dotacji celowej z
budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań
publicznych na 2021 r. - III otwarty konkurs ofert

Informacja I o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2021 r. - III otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-02-15 08:55:28.
Informacja II o przyznaniu dotacji celowej z
budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań
publicznych na 2021 r. - II otwarty konkurs ofert

Informacja II o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2021 r. - II otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-01-21 15:42:11.
Informacja I o przyznaniu dotacji celowej z
budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań
publicznych na 2021 r. - II otwarty konkurs ofert

Informacja I o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2021 r. - II otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-01-15 11:57:18.
Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu
Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych
na 2021 r. - I otwarty konkurs ofert

Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2021 r. - I otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-12-29 14:47:47.
Informacja II o przyznaniu dotacji celowej z
budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań
publicznych na 2020 r. - III otwarty konkurs ofert

Informacja II o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2020 r. - III otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-02-17 13:05:21.
Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu
Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych
na 2020 r. - III otwarty konkurs ofert

Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2020 r. - III otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-02-11 12:57:25 | Data modyfikacji: 2020-02-11 13:00:44.
Informacja II o przyznaniu dotacji celowej z
budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań
publicznych na 2020 r. - II otwarty konkurs ofert

Informacja II o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2020 r. - II otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-01-21 15:25:40.
Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu
Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych
na 2020 r. - II otwarty konkurs ofert

Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2020 r. - II otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-01-14 13:48:03.
Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu
Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych
na 2020 r. - I otwarty konkurs ofert

Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2020 r. - I otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-12-31 10:37:21.
Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu
Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych
na 2019 r. - VIII otwarty konkurs ofert

Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2019 r. - VIII otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-03-28 15:20:53.
Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu
Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych
na 2019 r. - VII otwarty konkurs ofert

Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2019 r. - VII otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-03-27 15:11:48.
Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu
Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych
na 2019 r. - VI otwarty konkurs ofert

Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2019 r. - VI otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-03-21 16:13:43.
Informacja II o przyznaniu dotacji celowej z
budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań
publicznych na 2019 r. - V otwarty konkurs ofert

Informacja II o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2019 r. - V otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-02-27 15:25:43.
Informacja I o przyznaniu dotacji celowej z
budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań
publicznych na 2019 r. - V otwarty konkurs ofert

Informacja I o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2019 r. - V otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-02-22 11:37:28.
Informacja II o przyznaniu dotacji celowej z
budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań
publicznych na 2019 r. - II otwarty konkurs ofert

Informacja II o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2019 r. - II otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-01-17 09:04:38.
Informacja I o przyznaniu dotacji celowej z
budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań
publicznych na 2019 r. - II otwarty konkurs ofert

Informacja I o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2019 r. - II otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-01-14 08:10:17.
Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu
Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych
na 2018 r. - V otwarty konkurs ofert

Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2018 r. - V otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-06-14 11:27:20.
Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu
Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych
na 2018 r. - IV otwarty konkurs ofert

Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2018 r. - IV otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-04-11 14:42:16.
Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu
Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych
na 2018 r. - III otwarty konkurs ofert

Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2018 r. - III otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-03-28 10:56:03.
Informacja II o przyznaniu dotacji celowej z
budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań
publicznych na 2018 r. - II otwarty konkurs ofert

Informacja II o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2018 r. - II otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-02-21 12:45:42.
Informacja I o przyznaniu dotacji celowej z
budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań
publicznych na 2018 r. - II otwarty konkurs ofert

Informacja I o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2018 r. - II otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-02-14 15:28:23.
Informacja II o przyznaniu dotacji celowej z
budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań
publicznych na 2018 r. - I otwarty konkurs ofert

Informacja II o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2018 r. - I otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-01-15 10:16:26.
Informacja I o przyznaniu dotacji celowej z
budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań
publicznych na 2018 r. - I otwarty konkurs ofert

Informacja I o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2018 r. - I otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-01-08 09:52:14.
Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu
Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych
na 2017 r. - IX otwarty konkurs ofert

Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2017 r. - IX otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-04-27 14:47:21 | Data modyfikacji: 2017-04-27 14:51:17.
Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu
Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych
na 2017 r. - VIII otwarty konkurs ofert

Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2017 r. - VIII otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-04-04 13:39:54.
Informacja II o przyznaniu dotacji celowej z
Budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie zadań publicznych
Miasta Orzesze, których realizacja odbędzie się
w 2017r.- VI otwarty konkurs ofert

Informacja II o przyznaniu dotacji celowej z Budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2017r. .....

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-02-14 09:16:28 | Data modyfikacji: 2017-02-14 09:20:34.
Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu
Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych
na 2017 r. - VI otwarty konkurs ofert

Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2017 r. - VI otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-02-07 08:50:59 | Data modyfikacji: 2017-02-07 08:52:20.
Informacja II o przyznaniu dotacji celowej z
Budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie zadań publicznych
Miasta Orzesze, których realizacja odbędzie się
w 2017r.

Informacja II o przyznaniu dotacji celowej z Budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2017r. .....

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-01-03 14:16:44 | Data modyfikacji: 2017-01-03 14:25:41.
Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu
Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych
na 2017 r. - IV otwarty konkurs ofert

Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2017 r. - IV otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-12-30 12:24:55 | Data modyfikacji: 2016-12-30 12:26:27.
Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu
Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych
na 2017 r. - I otwarty konkurs ofert

Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2017 r. - I otwarty konkurs ofert

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-12-29 14:04:59 | Data modyfikacji: 2016-12-29 14:06:33.
Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu
Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych
na 2017 r. - III otwarty konkurs ofert

Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2017 r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-12-29 11:03:54.
Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu
Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych
na 2017 r. - II otwarty konkurs ofert

Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2017 r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-12-29 10:42:53.
Informacja II o przyznaniu dotacji celowej z
Budżetu Gminy Orzesze na wykonanie przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie zadań publicznych
Gminy Orzesze, których realizacja odbędzie się
w 2016 r.

Informacja II o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2016 r...odt

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-02-09 14:25:22 | Data modyfikacji: 2016-02-09 14:28:17.
Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu
Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych
na 2016 r.

Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2016 r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-02-04 16:29:03 | Data modyfikacji: 2016-02-04 16:42:03.
Informacja II o przyznaniu dotacji celowej z
Budżetu Gminy Orzesze na wykonanie przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie zadań publicznych
Gminy Orzesze, których realizacja odbędzie się
w 2016 r.
 Informacja II o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2016 r..odt

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2015-12-31 09:53:44.
Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu
Miasta Orzesze na wykonanie przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych
na 2016 r.
 Informacja I BIP.odt

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2015-12-29 11:54:11.
Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu
Gminy Orzesze na wykonanie przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych
na 2015 r.

Orzesze, 01.09.2015 r.

RWZK.524.2.2015
RWZK.ZD-00099/15


Informacja o przyznaniu dotacji celowej z Budżetu Gminy Orzesze na wykonanie
przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych Gminy Orzesze, których realizacja odbędzie się w 2015 r.


Urząd Miejski w Orzeszu informuje, że został rozstrzygnięty II otwarty konkurs ofert składanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych gminy Orzesze na 2015 r. przeprowadzony na podstawie Zarządzenia Nr VII/137/2015 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 06.08.2015 r. w sprawie: ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Orzesze w roku 2015
w obszarach:

I. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:


Informujemy, że na realizację zadania wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymogi formalne określone w II Otwartym Konkursie Ofert. Na realizację zadania Burmistrz Miasta przyznał kwotę 10 000 zł.

a) wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach:


1. Miejski Klub Sportowy „SOKÓŁ” Orzesze 43-180 Orzesze, ul. Bukowina 6 reprezentowany przez prezesa Monikę Jaroszewską - Janiak oraz V-ce Prezesa Dawida Mokry na wsparcie realizacji zadania „Wspieranie piłki nożnej jako formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach” – 10 000 zł.

II. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:


Informujemy, że na realizację zadania wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymogi formalne określone w II Otwartym Konkursie Ofert. Na realizację zadania Burmistrz Miasta przyznał kwotę – 15 000 zł.


a) zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz prowadzenia działań promujących zdrowie i edukacji z zakresu zdrowego stylu życia;


1. Miejski Klub Sportowy „SOKÓŁ” Orzesze 43-180 Orzesze, ul. Bukowina 6 reprezentowany przez prezesa Monikę Jaroszewską – Janiak oraz V-ce Prezesa Dawida Mokry na wsparcie realizacji zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
oraz prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia”
- 15 000 zł.

 

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2015-09-01 12:56:54 | Data modyfikacji: 2015-09-01 13:07:49.
Informacja II o przyznaniu dotacji celowej z
Budżetu Gminy Orzesze na wykonanie przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie zadań publicznych
Gminy Orzesze, których realizacja odbędzie się
w 2015 r.

Informacja II o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2015 r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2015-01-30 10:49:53 | Data modyfikacji: 2015-01-30 10:58:44.
Informacja I o przyznaniu dotacji celowej z
Budżetu Gminy Orzesze na wykonanie przez
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie zadań publicznych
Gminy Orzesze, których realizacja odbędzie się
w 2015 r.

Informacja I o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zadań publicznych na 2015 r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2015-01-23 10:22:29 | Data modyfikacji: 2015-01-30 10:58:37.
Informacja o przyznaniu dotacji celowej z Budżetu
Gminy Orzesze na wykonanie przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty zadań
publicznych, których realizacja odbędzie się w
2014 r.

Orzesze, 02.07.2014 r.

RWZK.524.1.2014
RWZK.ZD-00069/14


Informacja o przyznaniu dotacji celowej z Budżetu Gminy Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych Gminy Orzesze, których realizacja odbędzie się w 2014 r.


        Urząd Miejski w Orzeszu informuje, że został rozstrzygnięty II otwarty konkurs ofert składanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na realizację zadań publicznych gminy Orzesze na 2014 r. przeprowadzony na podstawie Zarządzenia Nr 86/2014 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30.05.2014 r. w sprawie: ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Orzesze w roku 2014 w obszarach:

I. Ochrona i promocja zdrowia:

Informujemy, że na realizację zadania wpłynęły 3 oferty, które spełniły wymogi formalne określone w II Otwartym Konkursie Ofert. Na realizację zadania Burmistrz Miasta przyznał następujące kwoty:


1. Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mikołowskiego w Mikołowie 43-190 Mikołów ul. Krawczyka 16 reprezentowane przez Przewodniczącą Annę Bliska i z-cę Przewodniczącej Jadwigę Matyja na wsparcie realizacji zadania „Przez sprawność do aktywności” - 1 000 zł.
2. Fundacja - Aktywni Orzesze, ul. Waryńskiego 16 A reprezentowana przez Prezesa Tomasza Mrowiec na wsparcie realizacji zadania „Zapobiegania nadwagi i otyłości u dzieci ” – 1 000 zł.
3. Stowarzyszenie im. F. Stuska w Orzeszu, ul. Fabryczna 1 reprezentowane przez Prezesa Eugeniusza Szala oraz Wiceprezesa Łucję Hajduk na wsparcie realizacji zadania „Profilaktyka prozdrowotna poprzez rodzinne wyjazdy rowerowe” – 500 zł.

II. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Informujemy, że na realizację zadania wpłynęły 2 oferty, które spełniły wymogi formalne określone w II Otwartym Konkursie Ofert. Na realizację zadania Burmistrz Miasta przyznał następujące kwoty:

1. Stowarzyszenie Teatralne „Dom z Jaśkowic” w Orzeszu, ul. Fabryczna 2 reprezentowane przez Dyrektora Barbarę Wojnarowską oraz Dyrektora Artystycznego Piotra Tenczyk na wsparcie realizacji zadania „Przygotowanie i realizacja spektaklu teatralnego pt. „Bogusławski” – 1 000 zł.
2. Stowarzyszenie im. F. Stuska w Orzeszu, ul. Fabryczna 1 reprezentowane przez Prezesa Eugeniusza Szala oraz Wiceprezesa Łucję Hajduk na wsparcie realizacji zadania „Monografii Kościoła pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Orzeszu Jaśkowicach I etap” -
1 500 zł.

III. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

Informujemy, że na realizację zadania wpłynęło 11 ofert, które spełniły wymogi formalne określone w II Otwartym Konkursie Ofert. Na realizację zadania Burmistrz Miasta przyznał następujące kwoty:

a) wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych
na wszelkich poziomach;

1. LKS Woszczyce Orzesze, ul. Długosza 60 reprezentowany przez Prezesa Łukasza Sznapka na wsparcie realizacji zadania „Wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach” - 6 000 zł.
2. Stowarzyszenie Sportu, Kultury, Turystyki „Alternatywa” w Orzeszu, ul. Partyzantów 4 reprezentowana przez Prezesa Adama Kurpasa oraz Wiceprezesa Marię Krawczyk na wsparcie realizacji zadania „Organizacja Amatorskich rozgrywek piłki halowej 2014/15 – runda I” – 700 zł.
3. Uczniowski Klub Tenisa Stołowego „SOKÓŁ” Orzesze, ul. Bukowa 12 reprezentowany przez Prezesa Mariana Spendel oraz V-ce Prezesa Marka Tkocz na wsparcie realizacji zadania „Wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach”- 6 000 zł.
4. Miejski Klub Sportowy „SOKÓŁ” Orzesze 43-180 Orzesze, ul. Bukowina 6 reprezentowany przez prezesa Damiana Kancelistę oraz V-ce Prezesa Józefa Kancelistę na wsparcie realizacji zadania „Wspieranie piłki nożnej jako formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach” - 16 800 zł.
5. Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin Orzesze, ul. Dobra 6 reprezentowany przez Prezesa Jana Maturskiego oraz Wiceprezesa Tomasza Maturskiego na wsparcie realizacji zadania „Wspieranie i Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” –
1 000 zł.
6. LZS Gardawice, 43-186 Orzesze, ul. Katowicka 112 reprezentowany przez Prezesa Pawła Muszer oraz Skarbnika Krzysztofa Kurasz na wsparcie realizacji zadania „Wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach”- 10 500 zł.

b) wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, umożliwiające powszechny dostęp i uczestnictwo mieszkańców Gminy Orzesze w różnorodnych formach aktywności fizycznej poprzez organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych ogólnie dostępnych, w szczególności zawodów sportowych, turniejów, festynów.

1. Fundacja Aktywni Orzesze, ul. Waryńskiego 16 A reprezentowana przez Prezesa Tomasza Mrowiec na wsparcie realizacji zadania „VI Otwarte Mistrzostwa Orzesza Cross Country 2014 o Puchar Burmistrza Miasta Orzesze” - 2 000 zł.
2. Fundacja Aktywni Orzesze, ul. Waryńskiego 16 A reprezentowana przez Prezesa Tomasza Mrowiec na wsparcie realizacji zadania „Orzeski Bieg Uliczny” - 4 000 zł.

IV. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

Informujemy, że na realizację zadania wpłynęło 15 ofert, z których 3 nie spełniły wymogów formalnych określonych w II Otwartym Konkursie Ofert. Na realizację zadania Burmistrz Miasta przyznał następujące kwoty:

a) zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz prowadzenia działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia

1. Uczniowski Klub Tenisa Stołowego SOKÓŁ Orzesze 43-180 Orzesze ul. Żorska 101 reprezentowany przez Prezesa Mariana Spendel oraz Wiceprezesa Marka Tkocz na wsparcie realizacji zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia”- 8 000 zł.
2. Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne „Piwnica” 43-188 Orzesze ul.Długosza 51 reprezentowane przez Prezesa Dominikę Siwek oraz Sekretarza Zarządu Katarzynę Buchta na wsparcie realizacji zadania „Życie pełne życia” – 3 000 zł.
3. Ludowy Klub Sportowy LKS Woszczyce Orzesze, ul. Długosza 60 reprezentowany przez Prezesa Łukasza Sznapka o na wsparcie realizacji zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia” – 3 040 zł.
4. Siatkarski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „SMUKS Orzesze” reprezentowany przez Prezesa Janusza Zdeb oraz Wiceprezesa Roberta Kaczanowskiego na realizację zadania „Przeciwdziałanie Uzależnieniom i patologiom wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w rozgrywkach siatkówki dziewcząt i chłopców” – 10 460 zł.
5. Stowarzyszenie „Dorośli - Dzieciom" Orzesze, ul. Żorska 101 reprezentowane przez Prezesa Roberta Kaczanowskiego oraz Sekretarza Ronalda Malcher na wsparcie realizacji zadania „Program promocji zdrowia i zdrowego trybu życia oraz przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym ze szczególnym naciskiem na walkę z otyłością wśród dzieci i młodzieży poprzez zagospodarowanie ich wolnego czasu” – 1 500 zł.
6. Stowarzyszenie Razem – Łatwiej Orzesze, ul Akacjowa 48 reprezentowany przez Prezesa Alinę Mzyk oraz Sekretarza Grażynę Bortlik na wsparcie realizacji zadania „Nudy nie lubimy i w wakacje się bawimy” - 2 000 zł.
7. LZS Gardawice, 43-186 Orzesze, ul. Katowicka 112 reprezentowany przez Prezesa Pawła Muszer oraz Skarbnika Krzysztofa Kurasz na wsparcie realizacji zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia„ – 7 000 zł.
8. Miejski Klub Sportowy „SOKÓŁ” Orzesze 43-180 Orzesze, ul. Bukowina 6 reprezentowany przez prezesa Damiana Kancelistę oraz V-ce Prezesa Józefa Kancelistę na wsparcie realizacji zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia” - 20 000 zł.
9. Uczniowski Klub Tenisa Stołowego „SOKÓŁ” Orzesze, ul. Bukowa 12 reprezentowany przez Prezesa Mariana Spendel oraz Wiceprezesa Marka Tkocz na wsparcie realizacji zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz prowadzenie działań promujących zdrowie i edukację z zakresu zdrowego stylu życia”- 500 zł.

b). pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom

1. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT"- Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 38 reprezentowany przez Prezesa Tadeusza Rosę oraz Skarbnika – Eugeniusza Jadasz na wsparcie realizacji zadania : Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom: Organizowanie i prowadzenie działalności psychospołecznej, psychoedukacyjnej, rehabilitacyjnej, prozdrowotnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków oraz udzielenie pomocy osobom współuzależnionym, w tym rodzinom, przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Powrót” w Mikołowie” – 1 000 zł.

V. Turystyka i krajoznawstwo

Informujemy, że na realizację zadania wpłynęły 2 oferty, które spełniły wymogi formalne określone w II Otwartym Konkursie Ofert.

Na realizację zadania Burmistrz Miasta przyznał następujące kwoty:

1. Stowarzyszenie im. F. Stuska w Orzeszu, ul. Fabryczna 1 reprezentowane przez Prezesa Eugeniusza Szala oraz Wiceprezesa Łucję Hajduk na wsparcie realizacji zadania „Ciekawe zakątki naszego kraj” – 2 000 zł.

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2014-07-02 15:11:01 | Data modyfikacji: 2014-07-08 20:17:15.
Informacja o przyznaniu dotacji celowej z Budżetu
Gminy Orzesze na wykonanie przez organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie zadań publicznych Gminy Orzesze,
których realizacja odbędzie się w 2014 r.

Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Orzesze na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2014-06-26 16:39:16 | Data modyfikacji: 2014-07-08 20:13:47.
Data wprowadzenia: 2014-06-26 16:39:16
Data modyfikacji: 2014-07-08 20:13:47
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik