Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w II otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2024
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2024-02-09 10:41:06.
Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2024

Ogłoszenie o konkursie


Druki

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2024-02-09 10:33:49 | Data modyfikacji: 2024-02-09 10:37:36.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w I otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2024
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2024-02-09 10:18:28.
Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2024

Ogłoszenie o konkursie


Druki

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2024-02-09 10:14:25 | Data modyfikacji: 2024-02-09 10:16:27.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w V otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2023
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-04-19 11:26:32.
Ogłoszenie V otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2023

Ogłoszenie o konkursie


Druki

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-04-19 11:19:50 | Data modyfikacji: 2023-04-19 11:23:05.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w IV otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2023
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-03-22 13:46:41.
Ogłoszenie IV otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2023

Ogłoszenie o konkursie


Druki

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-03-22 13:41:13 | Data modyfikacji: 2023-03-22 13:44:00.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w III otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2023
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-02-09 15:32:34.
Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na
zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2023

Ogłoszenie o konkursie


Druki

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-02-09 15:17:06 | Data modyfikacji: 2023-02-09 15:19:46.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w II otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2023
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-12-20 14:36:07.
Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2023

Ogłoszenie o konkursie


Druki

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-12-20 12:52:33 | Data modyfikacji: 2022-12-20 13:00:51.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w I otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2023
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-12-07 11:23:12.
Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2023

Ogłoszenie o konkursie


Druki

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-12-07 10:53:35 | Data modyfikacji: 2022-12-07 10:56:07.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w VI otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2022
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-11-17 10:06:18.
Ogłoszenie VI otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2022

Ogłoszenie o konkursie


Druki

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-11-09 12:09:01 | Data modyfikacji: 2022-11-09 12:11:31.
Unieważnienie V otwartego konkursu ofert na
zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2022

Zarządzenie Nr VIII/171/2022 Burmistrza Miasta Orzesze

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-09-14 13:46:07.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w V otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2022
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-08-24 11:36:43.
Ogłoszenie V otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2022

Ogłoszenie o konkursie


Druki

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-08-23 14:17:12 | Data modyfikacji: 2022-08-23 14:22:18.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w IV otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2022
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-05-19 08:40:45.
Ogłoszenie IV otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2022

Ogłoszenie o konkursie


Druki

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-05-18 12:30:44 | Data modyfikacji: 2022-05-18 12:34:54.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w III otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2022
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-02-16 09:01:18.
Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na
zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2022

Ogłoszenie o konkursie


Druki

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-02-16 08:47:18 | Data modyfikacji: 2022-02-16 08:49:18.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w II otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2022
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-12-22 10:47:40.
Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2022

 Ogłoszenie o konkursie


Druki

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-12-22 09:42:49 | Data modyfikacji: 2021-12-22 10:46:07.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w I otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2022
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-12-20 10:25:37.
Zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr
VIII/206/2021 w sprawie ogłoszenia I otwartego
konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze
w roku 2022

Zarządzenie Nr VIII/220/2021 Burmistrza Miasta Orzesze

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-12-16 14:42:19.
Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2022

Ogłoszenie o konkursie


Druki

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-12-06 13:13:15 | Data modyfikacji: 2021-12-06 13:20:20.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w V otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2021
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-09-14 12:32:44.
Ogłoszenie V otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2021

Ogłoszenie o konkursie

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO)

Wzór oświadczenia podmiotu ubiegającego się o dofianansowanie o doświadczeniu w realizacji zadań

Wzór oświadczenia podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie o posiadanym numerze rachunku bankowego

Wzór oświadczenia podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, że nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych oraz innych podmiotów

Wzór oświadczenia podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, że dopełni obowiązku informacyjnego w trakcie trwania umowy dotyczącego informowania o współfinansowaniu zadania i oznakowania materiałów i dokumentów ze środków Europejskiego..

Wzór zestawienia faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Agnieszka Zawistowska | Data wprowadzenia: 2021-09-06 13:50:47.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w IV otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2021
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-05-20 15:37:24.
Ogłoszenie IV otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2021

Ogłoszenie o konkursie


Druki

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-05-20 15:30:08 | Data modyfikacji: 2021-05-20 15:34:09.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w III otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2021
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-01-20 12:04:55.
Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na
zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2021

Ogłoszenie o konkursie


Druki

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-01-20 11:06:57 | Data modyfikacji: 2021-01-20 11:09:22.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w II otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2021
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-12-11 13:06:59.
Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2021

Ogłoszenie o konkursie


Druki

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-12-11 11:47:50 | Data modyfikacji: 2020-12-11 11:55:29.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w I otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2021
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-12-08 15:10:23.
Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2021

Ogłoszenie o konkursie

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO)

Wzór oświadczenia podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, że nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych oraz innych podmiotów

Wzór oświadczenia podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie o posiadanym numerze rachunku bankowego

Wzór oświadczenia podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, że dopełni obowiązku informacyjnego w trakcie trwania umowy dotyczącego informowania o współfinansowaniu zadania i oznakowania materiałów i dokumentów ze środków Miasta Orzesze

Wzór oświadczenia podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie o osobach upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych

Wzór oświadczenia podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie o reprezentacji wobec organu administracji publicznej

Wzór oświadczenia podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie o prowadzeniu nieodpłatnej/odpłatnej działalność pożytku publicznego

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-12-03 14:31:24.
Unieważnienie IV otwartego konkursu ofert na
zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2020

Zarządzenie Nr VIII/65/2020 Burmistrza Miasta Orzesze

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Agnieszka Zawistowska | Data wprowadzenia: 2020-03-23 15:11:18 | Data modyfikacji: 2020-03-23 15:11:35.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w IV otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2020
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-03-10 14:53:34.
Ogłoszenie IV otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2020

Ogłoszenie o konkursie
Druki

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-02-28 11:42:19 | Data modyfikacji: 2020-02-28 12:01:58.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w III otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2020
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-01-30 09:07:36.
Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na
zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2020

Ogłoszenie o konkursie
Druki

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-01-15 15:01:14 | Data modyfikacji: 2020-01-15 15:14:32.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w II otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2020
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-12-13 13:26:52.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w I otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2020
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-12-13 13:24:56.
Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2020

Ogłoszenie o konkursie
Druki

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-12-05 14:23:08 | Data modyfikacji: 2019-12-05 14:49:36.
Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2020

Ogłoszenie o konkursie

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO)

Wzór oświadczenia podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, że nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych oraz innych podmiotów

Wzór oświadczenia podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie o posiadanym numerze rachunku bankowego

Wzór oświadczenia podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, że dopełni obowiązku informacyjnego w trakcie trwania umowy dotyczącego informowania o współfinansowaniu zadania i oznakowania materiałów i dokumentów ze środków Miasta Orzesze

Wzór oświadczenia podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie o osobach upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych

Wzór oświadczenia podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie o reprezentacji wobec organu administracji publicznej

Wzór oświadczenia podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie o prowadzeniu nieodpłatnej/odpłatnej działalność pożytku publicznego

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-12-04 15:11:58.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w VIII otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2019
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-03-08 08:57:12 | Data modyfikacji: 2019-03-08 08:57:50.
Ogłoszenie VIII otwartego konkursu ofert na
zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2019

Ogłoszenie o konkursie

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO)

Wzór oświadczenia podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie o posiadanym numerze rachunku bankowego

Wzór oświadczenia podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, że nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych oraz innych podmiotów

Wzór oświadczenia podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, że dopełni obowiązku informacyjnego w trakcie trwania umowy dotyczącego informowania o współfinansowaniu zadania i oznakowania materiałów i dokumentów ze środków Europejskiego...

Wzór oświadczenia podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie o reprezentacji wobec organu administracji publicznej

Wzór oświadczenia podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie o osobach upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych

Wzór oświadczenia podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie o prowadzeniu nieodpłatnej/odpłatnej działalność pożytku publicznego

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-03-06 12:27:47.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w VII otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2019
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-02-13 09:59:36 | Data modyfikacji: 2019-02-13 13:06:12.
Ogłoszenie VII otwartego konkursu ofert na
zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2019

Ogłoszenie o konkursie

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

ZAŁĄCZNIK DO OFERTY - PRZEWIDYWANA KALKULACJA KOSZYTÓW

ZAŁACZNIK DO OFERTY - HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO)

Wzór Umowy podpowierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik Nr 1 do Umowy podpowierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik Nr 2 do Umowy podpowierzenia przetwarzania danych osobowych

Wzór oświadczenia podmiotu ubiegającego się o dofianansowanie o doświadczeniu w realizacji zadań

Wzór oświadczenia podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie o posiadanym numerze rachunku bankowego

Wzór oświadczenia podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, że nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych oraz innych podmiotów

Wzór oświadczenia podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, że dopełni obowiązku informacyjnego w trakcie trwania umowy dotyczącego informowania o współfinansowaniu zadania i oznakowania materiałów i dokumentów ze środków Europejskiego F

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-02-12 09:27:47 | Data modyfikacji: 2019-02-12 10:46:43.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w VI otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2019
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-02-12 09:20:10.
Ogłoszenie VI otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2019

Ogłoszenie o konkursie

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO)

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-02-08 10:04:53.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w V otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2019
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-01-29 10:57:41.
Ogłoszenie V otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2019

Ogłoszenie o konkursie

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO)

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-01-29 10:50:02.
Unieważnienie ogłoszenia III otwartego konkursu
ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku
2019

Zarządzenie Nr VIII/27/2019 Burmistrza Miasta Orzesze

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-01-29 10:17:09.
Odwołanie IV otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2019

Zarządzenie Nr VIII/14/2019 Burmistrza Miasta Orzesze

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-01-21 14:02:03 | Data modyfikacji: 2019-01-21 14:04:12.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w IV otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2019
roku

Odwołanie zaproszenia do udziału w komisji

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-01-11 11:48:04 | Data modyfikacji: 2019-01-21 14:07:23.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w III otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2019
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-01-11 11:43:25 | Data modyfikacji: 2019-01-11 11:46:04.
Ogłoszenie IV otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2019

Ogłoszenie o konkursie

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO)

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-01-08 14:18:01 | Data modyfikacji: 2019-01-08 14:20:32.
Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na
zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2019

Ogłoszenie o konkursie

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO)

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-01-07 14:19:36.
Unieważnienie ogłoszenia I otwartego konkursu
ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku
2019

Zarządzenie Nr VIII/27/2018 Burmistrza Miasta Orzesze

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-12-28 09:46:01 | Data modyfikacji: 2018-12-28 09:46:54.
Zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr
VIII/9/2018 z dnia 3 grudnia 2018r.w sprawie
ogłoszenia I otwrtego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2019

Zarządzenie Nr VIII/16/2018 Burmistrza Miasta Orzesze

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-12-12 13:36:19 | Data modyfikacji: 2018-12-12 13:37:11.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w II otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2019
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-12-06 11:15:05 | Data modyfikacji: 2018-12-06 11:26:19.
Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2019

Ogłoszenie o konkursie

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO)

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-12-06 10:21:42 | Data modyfikacji: 2018-12-06 10:43:12.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w I otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2019
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-12-04 09:17:23 | Data modyfikacji: 2018-12-04 09:19:06.
Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2019

Ogłoszenie o konkursie

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO)

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-12-04 08:46:58 | Data modyfikacji: 2018-12-04 09:00:38.
Zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr
VII/99/2018 w sprawie ogłoszenia V otwartego
konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze
w roku 2018

Zarządzenie Nr VII/107/2018 Burmistrza Miasta Orzesze

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-05-29 13:45:31.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w V otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2018
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-05-25 10:02:38.
Ogłoszenie V otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2018

Ogłoszenie o konkursie

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO)

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-05-17 09:30:50.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w IV otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2018
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-03-19 14:08:45.
Ogłoszenie IV otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2018

Ogłoszenie o konkursie

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO)

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-03-19 12:29:00.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w III otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2018
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-03-05 13:54:47.
Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na
zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2018

Ogłoszenie o konkursie

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO)

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-03-05 13:34:39.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w II otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2018
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-01-18 11:49:25.
Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2018

Ogłoszenie o konkursie

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO)

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-01-18 11:42:13.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w I otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2018
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-12-05 15:05:09.
Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2018

Ogłoszenie o konkursie

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO)

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-11-29 14:54:12.
Unieważnienie XI otwartego konkursu ofert na
zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2017

Zarządzenie nr VII/243/2017 unieważnienie ogłoszenia XI otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2017

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-11-07 12:53:49.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w XI otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2017
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-10-13 11:59:31.
Ogłoszenie XI otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Gminy Orzesze w roku 2017

Ogłoszenie o konkursie

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR ZAŁĄCZNIKA NR 1a DO UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO)

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-10-12 15:01:31 | Data modyfikacji: 2017-10-12 15:20:26.
Unieważnienie X otwartego konkursu ofert na
zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2017

Zarządzenie nr VII/212/2017 unieważnienie ogłoszenia X otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2017

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-10-09 14:17:09.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w X otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2017
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-09-15 10:59:51 | Data modyfikacji: 2017-09-15 11:01:20.
Ogłoszenie X otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Gminy Orzesze w roku 2017

Ogłoszenie o konkursie

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR ZAŁĄCZNIKA NR 1a DO UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO)

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-09-12 13:53:53 | Data modyfikacji: 2017-09-14 09:15:01.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w IX otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2017
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-04-05 13:41:54 | Data modyfikacji: 2017-04-05 13:42:55.
Ogłoszenie IX otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Gminy Orzesze w roku 2017

Ogłoszenie o konkursie

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO)

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-04-05 13:32:49.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w VIII otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2017
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-03-10 12:40:34.
Ogłoszenie VIII otwartego konkursu ofert na
zadania publiczne Gminy Orzesze w roku 2017

Ogłoszenie o konkursie

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO)

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2017-03-10 12:31:12.
Unieważnienie VII otwartego konkursu ofert na
zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2017

Zarządzenie nr VII/36/2017 unieważnienie ogłoszenia VII otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2017

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-02-23 16:33:37 | Data modyfikacji: 2017-02-23 16:36:36.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w VII otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2017
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-02-01 09:23:30 | Data modyfikacji: 2017-02-01 09:25:11.
Ogłoszenie VII otwartego konkursu ofert na
zadania publiczne Gminy Orzesze w roku 2017

Informujemy, że zarządzenie nr VII/18/2017 z dnia 31 stcznia 2017 w sprawie ogłoszenia VII otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta Orzesze w roku 2017, w wyniku pomyłki związanej z numeracją zarządzeń, otrzymuje nr VII/18A/2017. Pozostałe zapisy zarządzenie nie ulegają zmianie.

Sekretarz Miasta
Jolanta Szubert

Ogłoszenie o konkursie

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR ZAŁĄCZNIKA NR 1a DO UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO)

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-02-01 09:17:33 | Data modyfikacji: 2017-03-06 14:19:15.
Unieważnienie V otrwartego konkursu ofert na
zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2017

Zarządzenie nr VII_15_2017_unieważnienie ogłoszenia V otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze w roku 2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Agnieszka Zawistowska | Data wprowadzenia: 2017-01-27 13:20:23.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w VI otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2017
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-01-12 14:40:26 | Data modyfikacji: 2017-01-12 14:41:16.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w V otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2017
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-01-12 14:36:10 | Data modyfikacji: 2017-01-12 14:37:07.
Ogłoszenie VI otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Gminy Orzesze w roku 2017

Ogłoszenie o konkursie

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO)

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-01-12 14:28:35 | Data modyfikacji: 2017-01-12 14:32:56.
Zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr
VII/1/2017 w sprawie ogłoszenia V otwartego
konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Orzesze
w roku 2017

Zarządzenie Nr VII/4/2017 Burmistrza Miasta Orzesze

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-01-11 09:36:52 | Data modyfikacji: 2017-01-11 09:38:54.
Ogłoszenie V otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Gminy Orzesze w roku 2017

Ogłoszenie o konkursie

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ART. 14 UST. 1A I 2

WZÓR UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR ZAŁĄCZNIKA NR 1a DO UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO)

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-01-05 13:40:38 | Data modyfikacji: 2017-01-05 15:15:48.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w IV otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2017
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Agnieszka Zawistowska | Data wprowadzenia: 2016-12-13 13:50:22.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w III otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2017
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Agnieszka Zawistowska | Data wprowadzenia: 2016-12-13 13:43:22.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w II otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2017
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Agnieszka Zawistowska | Data wprowadzenia: 2016-12-13 13:35:49.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2017
roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Agnieszka Zawistowska | Data wprowadzenia: 2016-12-13 13:25:38.
Ogłoszenie IV otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Gminy Orzesze w roku 2017

Ogłoszenie o konkursie

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO)

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-12-08 12:17:51 | Data modyfikacji: 2016-12-08 12:24:29.
Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na
zadania publiczne Gminy Orzesze w roku 2017

Ogłoszenie o konkursie

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO)

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-11-30 13:02:18 | Data modyfikacji: 2016-11-30 13:08:24.
Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Gminy Orzesze w roku 2017

Ogłoszenie o konkursie

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

ZAŁĄCZNIK DO OFERTY - PRZEWIDYWANA KALKULACJA KOSZYTÓW

ZAŁACZNIK DO OFERTY - HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO)

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-11-30 12:46:53 | Data modyfikacji: 2016-11-30 12:55:50.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Gminy Orzesze w roku 2017

Ogłoszenie o konkursie

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR ZAŁĄCZNIKA NR 1a DO UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO)

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-11-30 11:47:56 | Data modyfikacji: 2016-11-30 12:43:13.
Unieważnienie III Otwartego Konkursu Ofert

Zarządzenie Nr VII/105/2016 Burmistrza Miasta Orzesze

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-06-24 10:37:30 | Data modyfikacji: 2016-06-24 10:47:45.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w III otwartym konkursie ofert w roku
2016 na realizację zadań publicznych zlecanych
przez Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w
2016 roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-06-06 10:26:28 | Data modyfikacji: 2016-06-06 10:27:07.
Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na
zadania publiczne Gminy Orzesze w roku 2016

Ogłoszenie o konkursie

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR ZAŁĄCZNIKA NR 1a DO UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO)

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-06-02 12:11:48 | Data modyfikacji: 2016-06-02 12:42:00.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w II otwartym konkursie ofert w roku
2016 na realizację zadań publicznych zlecanych
przez Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w
2016 roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-01-12 08:39:48 | Data modyfikacji: 2016-01-12 08:41:54.

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Gminy Orzesze w roku 2016

Ogłoszenie o konkursie

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO)

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-01-08 10:55:41 | Data modyfikacji: 2016-01-08 11:38:56.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w otwartym konkursie ofert w roku 2015
na realizację zadań publicznych zlecanych przez
Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym
w 2016 roku

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2015-12-18 13:20:35.
Zarządzenie zmieniające Zarządzenie w sprawie
ogłoszenia otwrtego konkursu ofert na zadania
publiczne Miasta Orzesze w roku 2016
 Zarządzenie_VII_232_2015 zmiana otwartego konkursu ofert.pdf

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2015-12-03 08:00:55.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Gminy Orzesze w roku 2016

Ogłoszenie o konkursie

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO)

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2015-11-30 11:10:26.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w II otwartym konkursie ofert w roku
2015

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Data wprowadzenia: 2015-08-06 13:59:30.
Ogłoszenie II - go otwartego konkursu ofert na
zadania publiczne Gminy Orzesze w roku 2015

Ogłoszenie o konkursie

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO)

WZÓR UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Data wprowadzenia: 2015-08-06 13:39:24.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w otwartych konkursach ofert w roku
2015

Zaproszenie do udziału w komisji

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2014-12-18 13:42:32 | Data modyfikacji: 2014-12-18 13:43:16.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania
publiczne Gminy Orzesze w roku 2015

Ogłoszenie o konkursie

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO)

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2014-12-18 12:53:52.
Ogłoszenie II - go otwartego konkursu ofert na
zadania publiczne Gminy Orzesze w roku 2014


Ogłoszenie o konkursie

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY O WSPARCIE/POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO)

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2014-06-12 10:51:26 | Data modyfikacji: 2014-06-12 10:55:26.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej w otwartych konkursach ofert

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert

Informacje ogólne
1. Na podstawie art. 15 ust. 2d Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Orzesze zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty
w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Miasto Orzesze organizacjom pozarządowym w 2014 roku.
2. Celem niniejszego zaproszenia jest utworzenie listy kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentującej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy zainteresowanych udziałem w pracach komisji konkursowej w 2014 roku.
3. Członkowie komisji konkursowej pełnią swoje funkcje społecznie.

Wymagania dotyczące kandydatów
1. W skład komisji konkursowej wchodzą reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności;
4) reprezentują organizację pozarządową lub podmiot, zgodnie z zapisami statutu lub z innymi dokumentami.

Zadania komisji konkursowej
1. Rozpatrzenie i ocena złożonych w konkursie ofert pod względem ich zgodności z wymogami, zgodnymi z kryteriami zawartymi w ogłoszeniu w II konkursie ofert w 2014 roku;
2. Przedstawienie Burmistrzowi propozycji rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert;
3. Sporządzenie protokołu z prac komisji.

Wybór kandydatów z listy do prac w komisji konkursowej
1. Zgłoszenie kandydata do udziału w komisji konkursowej nie jest jednoznaczne
z powołaniem go do składu komisji.
2. Burmistrz Miasta Orzesze powoła w drodze Zarządzenia komisję konkursową do opiniowania ofert w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych zleconych w 2014 roku przez miasto organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Termin i sposób zgłaszania kandydatów do komisji
1. Termin zgłaszania kandydatów upływa 20 czerwca 2014 roku.
2. Zgłoszenia należy dokonać na odpowiednim formularzu, podpisanym przez kandydata oraz przez członków zarządu lub osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej/podmiotu na zewnątrz. Formularz można pobrać ze strony www.orzesze.pl .
3. Wypełnione formularze z propozycjami kandydatów należy składać w Urzędzie Miejskim w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca 21 43 – 180 Orzesze w kopercie z dopiskiem: „Kandydat do komisji konkursowej w 2014 roku”.

Uwagi końcowe
1. Zastrzega się prawo do zmiany terminu składania zgłoszeń.
2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych informacji i podpisów nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu listy.

Załącznik

 zarzadzenie_86_2014.pdf

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2014-05-31 17:06:31 | Data modyfikacji: 2014-06-12 10:43:24.

Zobacz:
 Druki . 
Data wprowadzenia: 2014-05-31 17:06:31
Data modyfikacji: 2014-06-12 10:43:24
Autor: Sonia Janecka
Opublikowane przez: Sonia Janecka