Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Orzesze

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Miasta Orzesze

zatwierdzone uchwałą NR XLIX/666/23 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 30 marca 2023 r.

Adres usługi WMS/WFS

Pobierz podpisany zbiór danych APP SUIKZP

 

GEOPORTAL

 

 

Opublikowane przez: Klaudia Głodek | Autor: Jan Mach | Data wprowadzenia: 2014-02-20 14:05:33 | Data modyfikacji: 2023-05-09 14:28:18.
Data wprowadzenia: 2014-02-20 14:05:33
Data modyfikacji: 2023-05-09 14:28:18
Autor: Jan Mach
ObowižEzuje od: 2011-11-17
Opublikowane przez: Klaudia Głodek