Karta zadania - Aktualizacja Studium
L.p

Nr Uchwały

o przystąpieniu do sporządzenia

Tekst uchwały
Załącznik graficzny
Informacje dodatkowe
1.

Uchwała Nr XXVI/307/20

z dnia 26 listopada 2020 r.

Przystąpienie do sporządzania aktualizacji “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta miasta Orzesze”

Przewidywany termin zakończenie prac projektowych

Czerwiec 2021r.

2. Przystąpienie do sporządzania aktualizacji “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta miasta Orzesze” 

Ogłoszenie ukazało się

4 grudnia 2020 r.

 Ogłoszenie


Czas na składanie wniosków w terminie od 4 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r.

 
3.

Zawiadomieie instytucji

o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji studium 

7 grudnia 2020 r.
4.

Komisja urbanistyczno - architektoniczna

17 maja 2022 r. Projekt zaopiniowany pozytywnie
5.

Opiniowanie i uzgadniania projektu aktualizacji studium

maj 2022 r. - wrzesień 2022 r.
6.

Wyłożenie projektu aktualizacji studium (...) do publicznego wglądu

Ogłoszenie ukazało sie

23 września 2022 r.

Tekst ogłoszenia

Uchwała

Wykaz zmian część tekstowa

Wykaz zmian część graficzna

Załącznik graficzny nr 1

Tekst jednolity kierunki

Tekst jednolity tabele kierunków

Załącznik graficzny nr 2

Załącznik graficzny nr 3

Prognoza oddziaływania na środowisko rysunek

Prognoza oddziaływania na środowisko tekst

Termin wyłozenia:

od 3 października 2022 r. do 24 października 2022 r.

Dyskusja publiczna:

19 października 2022 r.

Czas na sładania uwag:

15 listopada 2022 r.

 7.

Podjęcie uchwały Nr XLIX/606/22 w sprawie w sprawie aktualizacji „Studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze” - stwierdzenie nieważności uchwały rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego nr IFIII.4131.1.83.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

8.

Podjęcie uchwały Nr LIII/666/23 w sprawie aktualizacji„Studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze”

9.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/307/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze

Tekst uchwały wraz z załącznikiem graficznym

Termin składania wniosków: do 10 lipca 2023 r.

10.

Opiniowanie i uzgadnianie projektu “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta miasta Orzesze”- etap II

   
11.

Wyłożenie projektu aktualizacji studium (...) do publicznego wglądu- etap II

Obwieszczenie

Uchwała

Wykaz zmian część graficzna

Zmiany część graficzna

Tekst jednolity uwarunkowania

Tekst jednolity kierunki

Tekst jednolity tabele kierunków

Rysunek ujednolicony kierunki

Prognoza tekst

Prognoza rysunek

Plik GML

Termin wyłożenia: od 5 lutego 2024 r. do 26 lutego 2024 r.

Termin dyskusji publicznej: 14 lutego 2024 r. godz. 15:00

Termin na składanie uwag: do 19 marca 2024 r.

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2015-01-21 11:55:41 | Data modyfikacji: 2024-02-05 15:13:43.
Data wprowadzenia: 2015-01-21 11:55:41
Data modyfikacji: 2024-02-05 15:13:43
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik