MOPS ORZESZE

Świadczenie usług w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2019 na rzecz uprawnionych mieszkańców Miasta Orzesze - współfinansowany z solidarnościowego funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych
TREŚĆ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2019-11-08 13:47:36 | Data modyfikacji: 2019-11-08 22:17:30.

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy artykułów plastycznych i papierniczych - dla 32 dzieci w wieku do 3 lat do Miejskiego Żłobka w Orzeszu przy ul. Mlecznej 44A w ramach projektu pn. „Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu” - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020

Informacja o wyborze oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Opublikowane przez: Aneta Russek | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-10-31 16:41:27.

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy zabawek - dla 32 dzieci w wieku do 3 lat do Miejskiego Żłobka w Orzeszu przy ul. Mlecznej 44A w ramach projektu pn. „Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu” - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020

Informacja o wyborze oferty

Zmiana do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-18 15:12:10.

Zapytanie ofertowe w zakresie dostaw artykułów chemicznych i higienicznych do Miejskiego Żłobka w Orzeszu przy ul. Mlecznej 44A na potrzeby 32 dzieci do lat 3 w ramach projektu pn. „Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu”, - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-08-20 14:54:36.

Zapytanie ofertowe w zakresie świadczenia usługi cateringu - przygotowanie i dostawę wyżywienia dla 32 dzieci w wieku do 3 lat do Miejskiego Żłobka w Orzeszu przy ul. Mlecznej 44A w ramach projektu pn. „Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu” - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-08-09 12:12:59.

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy mebli i wyposażenia do Miejskiego Żłobka w Orzeszu przy ul. Mlecznej 44A na potrzeby dzieci w ramach projektu pn. „Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu” - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020.

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-06-28 11:44:17 | Data modyfikacji: 2019-06-28 11:44:38.

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy wyposażenia do Pracowni Matematycznej w Szkole Podstawowej nr 4 (SP4), w Szkole Podstawowej nr 6 (SP6) oraz do Pracowni Przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 5 (SP5) w Orzeszu na potrzeby uczniów w ramach projektu pn. „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II” - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020.

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Beata Skopek | Data wprowadzenia: 2019-04-26 13:29:58.
Data wprowadzenia: 2019-04-26 13:29:58
Autor: Beata Skopek
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik