Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze – zamówienie z wolnej ręki III

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-15 13:26:57.

Świadczenie usług pocztowych dla miasta Orzesze w 2020r. – zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-15 13:23:18.

Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze – zamówienie z wolnej ręki II

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-12-23 12:22:34.

Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze na 2020 rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-12-20 13:05:34.

Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Mlecznej w Orzeszu – Gardawicach część III

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu II

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zminie ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-12-17 14:47:24.

„Świadczenie usług pocztowych dla miasta Orzesze w 2020r.”

Ogłoszenie o unieważnieniu

Unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zapytania i odpowiedzi do SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-18 15:11:00.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze - budowa oczyszczalni ścieków komunalnych - III.


Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałania 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT Centralny


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Wiesław Klar | Data wprowadzenia: 2019-11-14 13:08:25 | Data modyfikacji: 2019-11-14 13:10:43.

 „Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Mlecznej w Orzeszu – Gardawicach – zamówienie z wolnej ręki”

Ogłoszenie o unieważnieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-04 16:34:23.

„Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Mlecznej w Orzeszu – Gardawicach – część I”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zapytania i odpowiedzi do SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-11-04 15:34:28.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze 2019/2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-23 13:57:44 | Data modyfikacji: 2019-09-23 14:04:45.

Budowa odcinka ul. Dolnej w Orzeszu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-09-17 12:15:05.

Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Mlecznej w Orzeszu - Gardawicach- II

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie postępowania

Wyniki postępowania - unieważnienie

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-08-27 12:04:40.

„Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Mlecznej w Orzeszu - Gardawicach”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania - unieważnienie

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-08-08 14:28:32.
ZGKiM Orzesze


Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze - budowa oczyszczalni ścieków komunalnych - II.

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałania 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT Centralny

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Wiesław Klar | Data wprowadzenia: 2019-08-07 15:40:00.

„Dowóz uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020
Część I Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Orzesza
Część II Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych” - II

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-07-30 14:07:13.

„Dostawa laptopa z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego do Orzeskiego Centrum Możliwości
w Orzeszu przy ul. Świętego Wawrzyńca 13 w ramach realizacji projektu pn. „Punkt Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Orzeszu”.

Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-07-29 14:17:41 | Data modyfikacji: 2019-07-29 14:18:03.

Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Korekta informacji z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-07-18 13:51:09.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Mieście Orzesze (grudzień 2019 r. – marzec 2021)

Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (opublikowane)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (wysłane)

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji) - opublikowane

Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (wysłane)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-07-17 08:41:33.

Wyposażenie placu szkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. S. Moniuszki w Orzeszu przy
ul. Bukowina 19.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-07-04 14:28:38.

Dowóz uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020
Część I Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Orzesza
Część II Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Wyniki postępowania - unieważnienie

Informacja z otwarcia ofert

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-07-04 13:26:07.

„Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Data wprowadzenia: 2019-07-01 13:46:13.
ZGKiM Orzesze


Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze - budowa oczyszczalni ścieków komunalnych.

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałania 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT Centralny

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Wiesław Klar | Data wprowadzenia: 2019-06-21 15:02:39.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach na cele oświaty II

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na zapytania oraz zmiana SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-05-07 14:06:38.

Przebudowa ul. Miarki w Orzeszu - II

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Bartłomiej Marek | Data wprowadzenia: 2019-04-09 14:51:07.

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach na cele oświaty”

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Wyniki postępowania - unieważnienie

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ

Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-04-02 14:38:35.

Przebudowa ul. Matejki w Orzeszu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-03-22 13:03:15.

„1) Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Żorskiej w Orzeszu-Zawadzie
2) Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Słowackiego w Orzeszu-Zawadzie”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-03-21 15:33:26.

Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina II

Ogłoszenie o unieważnieniu

Unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienie do SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-03-21 15:29:05.

Przebudowa ul. Miarki w Orzeszu.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zmiana SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Beata Bańczyk - Dębowska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-03-11 13:06:44.

„Zachowanie elementów lokalnego dziedzictwa kulturowego w Orzeszu – budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury społeczno-kulturalnej”


Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-03-04 13:52:49.

Dostawa wyposażenia do Pracowni Matematycznej w SP nr 4 i w SP nr 6 oraz dostawę wyposażenia do Pracowni Przyrodniczej w SP nr 5 w Orzeszu w ramach realizacji projektu „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II”


Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny.


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. I i III i unieważnieniu cz.II

Unieważnienie postępowania dotyczy części II

Wyniki postępowania II - część II

Wyniki postępowania - część II

Wyniki postępowania część I

Wyniki postępowania - część III

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienie treści SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-02-28 12:57:49.

Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Orzeszu

Ogłoszenie o udzieleniu zanówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Treść zapytania wraz z odpowiedzią

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-01-30 13:51:04.

„Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina”


 

Ogłoszenie o unieważenieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

II Zmiana SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-01-16 14:04:25.

Budowa odcinka ul. Wiosny Ludów (za TESCO) w Orzeszu (nowa nazwa ul. Stanisława Wyspiańskiego)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ z dnia 16.01.2019r.

Zmiana informacji z dnia 16.01.2019r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-01-10 14:48:50.
ZGKiM Orzesze

Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze”


Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałania 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT Centralny


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Wiesław Klar | Data wprowadzenia: 2019-01-07 16:04:13 | Data modyfikacji: 2019-01-07 16:26:40.

Remont odcinka ul. Wiosny Ludów w Orzeszu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

V Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

IV Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

III Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

II Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-01-04 13:40:49.

Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej – boczna ul. Słowiańskiej w Orzeszu-Jaśkowicach

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2019-01-03 15:34:32.
Data wprowadzenia: 2019-01-03 15:34:32
Autor: Mirosław Blaski
Opublikowane przez: Alina Mika