Zapytanie ofertowe

Budowa centrum przesiadkowego w Mieście Orzesze - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. zadania w specjalności inżynieryjnej drogowej

Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla poddziałania: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT


Informacja o wyborze oferty

Formularz propozycji cenowej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-11-18 15:58:05.

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sprzętu interaktywno-edukacyjnego do prowadzenia zajęć specjalistycznych w ramach projektu pn. „Orzeskie przedszkolaki – nowy oddział przedszkolny w Gminie Orzesze”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiegona na lata 2014 - 2020.

Informacja o wyborze oferty

 ZAPYTANIE_OFERTOWE_Z_ZAŁĄCZNIKAMI.zip

Opublikowane przez: Aneta Russek | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-11-18 11:09:40 | Data modyfikacji: 2021-11-18 11:14:27.

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy SPRZĘTÓW INTERAKTYWNO-EDUKACYJNYCH do zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami w ramach Projektu pn. „Słoneczne Orzesze – zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020

Zmiana terminu składania ofert

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Aneta Russek | Autor: Aneta Russek | Data wprowadzenia: 2021-10-27 15:19:26 | Data modyfikacji: 2021-11-09 14:27:53.

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy WYPOSAŻENIA do zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami w ramach Projektu pn. „Słoneczne Orzesze – zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020.

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i załącznik

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Aneta Russek | Data wprowadzenia: 2021-10-11 23:19:52.

Zapytanie ofertowe dotyczące zadania:Kompleksowa kampania edukacyjna skierowana do mieszkańców Miasta Orzesze,  zwiększająca świadomość w zakresie segregacji odpadów i promowania proekologicznych postaw i zachowań. Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 -  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Tomasz Szier | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-09-29 14:34:59 | Data modyfikacji: 2021-11-04 09:30:06.

Zapytanie ofertowe w zakresie zorganizowania jednodniowej wycieczki do  Wieliczki dla uczniów klas 5-8 z SP nr 2, SP nr 3, SP nr 6 w Orzeszu,  do Wrocławia dla uczniów klas 5-8 z SP nr 7 i SP nr 10 w Orzeszu , do Ojcowa dla uczniów klas 5-8 z SP nr 4 w Orzeszu, do Tarnowskich Gór dla uczniów klas 5-8 ze SP nr 5 w Orzeszu  oraz do Chęcin dla uczniów klas 5-8 z SP nr 8 w Orzeszu w ramach realizacji projektu „Młodzi interaktywni Orzeszanie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 – 2020.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Aneta Russek | Autor: Beata Skopek | Data wprowadzenia: 2021-08-19 16:32:40.

Zapytanie ofertowe w zakresie zorganizowania jednodniowej wycieczki do  Krakowa dla uczniów klas 5-8 Szkoły Podstawowej nr 1 w Orzeszu oraz do Wrocławia dla uczniów klas 5-8 Szkoły Podstawowej nr 9 w Orzeszu  w ramach realizacji projektu „Młodzi interaktywni Orzeszanie II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 – 2020.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Aneta Russek | Autor: Beata Skopek | Data wprowadzenia: 2021-08-19 16:27:08.

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac remontowych z przystosowaniem pomieszczenia gospodarczego na gabinet logopedy (Przedszkole nr 3 w Orzeszu), przystosowaniem pomieszczeń na gabinet logopedy (Przedszkole nr 6 w Orzeszu), przystosowaniem sali lekcyjnej na salę do integracji sensorycznej (SP nr 8 z Oddziałem Przedszkolnym w Orzeszu) oraz przystosowaniem pomieszczeń gospodarczych na gabinet logopedy oraz sali do zajęć sensorycznych (SP nr 10 z Oddziałem Przedszkolnym w Orzeszu)  w ramach realizacji Projektu pn. „Słoneczne Orzesze – zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami w orzeskich przedszkolach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020.

Zapytanie ofertowe

Załączniki i przedmiary

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i załącznik

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Aneta Russek | Autor: Aneta Russek | Data wprowadzenia: 2021-06-17 16:40:39 | Data modyfikacji: 2021-06-17 16:45:26.

Zapytanie ofertowe w zakresie zorganizowania jednodniowej wycieczki do  Wieliczki dla uczniów klas 8 SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 6, SP nr 8, SP nr 10 w Orzeszu  w ramach realizacji projektu „Młodzi interaktywni Orzeszanie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 – 2020

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i załącznik

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Beata Skopek | Data wprowadzenia: 2021-06-04 10:34:24 | Data modyfikacji: 2021-06-04 10:48:16.

Zapytanie ofertowe w zakresie zorganizowania jednodniowej wycieczki do Ogrodzieńca dla uczniów klasy 8 Szkoły Podstawowej nr 1 w Orzeszu oraz do Wieliczki  dla uczniów klasy 8 Szkoły Podstawowej nr 9  w Orzeszu  w ramach realizacji projektu „Młodzi interaktywni Orzeszanie II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 – 2020

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i załącznik

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Beata Skopek | Data wprowadzenia: 2021-06-04 10:32:49 | Data modyfikacji: 2021-06-04 10:41:08.

Zapytanie ofertowe dotyczące zadania: "Budowa placu do Street workout"

Na wniosek jednego z oferentów zamieszczamy zdjęcia zestawu zabawowego przeznaczonego do rozbiórki.

Informacja o wyborze oferty

Zdjęcia zestawu zabawowego przeznaczonego do rozbiórki

Formularz propozycji cenowej

Dokumentacja Projektowa

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Marek Bem | Data wprowadzenia: 2021-06-02 13:49:29 | Data modyfikacji: 2021-06-09 12:53:24.
Data wprowadzenia: 2021-06-02 13:49:29
Data modyfikacji: 2021-06-09 12:53:24
Autor: Marek Bem
Opublikowane przez: Michał Nowak