L.p. Podmiot wnoszący petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia petycji Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji

 

1.

 

Rada Rodziców i Samorządy Klasowe Szkoły Podstawowej w Orzeszu-Zgoniu

Petycja Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 9 w Orzeszu-Zgoniu 10.03.2023 Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji.
  Odpowiedź na piśmie

2.

Mieszkańcy domu wielorodzinnego

Petycja Zmiana uchwały nr XVI/183/20 Rady Miejskiej Orzesze 19.07.2023 Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji.
  Odpowiedź na piśmie

3.

Członkowie Partii Nowa Nadzieja 
okręgu 30 - rybnickiego
ul. Piękna 3/8
00-539 Warszawa

Petycja Niepodwyższanie podatków na rok 2024 16.11.2023 Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji.
  Odpowiedź na piśmie

4.

New Europe Foundation ul. o. Jana Siemińskiego 22 44-100 Gliwice

Petycja Utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy 28.12.2023 Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji.
  Odpowiedź na piśmie

 

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2023-03-14 13:48:32 | Data modyfikacji: 2024-02-01 16:33:43.
Data wprowadzenia: 2023-03-14 13:48:32
Data modyfikacji: 2024-02-01 16:33:43
Autor: Marzena Nowak
Opublikowane przez: Michał Nowak