L.p. Podmiot wnoszący petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia petycji Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji

 

1.

 

Członkowie Partii KORWIN okręgu 30 - rybnickiego
ul. Piękna 3/8
00-539 Warszawa

Petycja Niepodwyższanie podatków na rok 2023 21.11.2022 Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji.
  Odpowiedź na piśmie

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2022-11-24 11:24:03 | Data modyfikacji: 2022-12-21 09:52:30.
L.p. Podmiot wnoszący petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia petycji Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji

 

1.

 

Krzysztof Adler ul. Sawickiej 10A, 43-180 Orzesze Petycja Petycja w sprawie ustanowienia strefy zamieszkania na ul. Sawickiej w Orzeszu-Zawadzie 18.05.2022 Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji.
  Odpowiedź na piśmie

 

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mariola Szczekała | Data wprowadzenia: 2022-06-23 11:47:13 | Data modyfikacji: 2022-10-03 15:00:48.
L.p. Podmiot wnoszący petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia petycji Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji

 

1.

 

Stowarzyszenie Miłośników Miasta Orzesze Petycja Petycja w sprawie kategorycznego sprzeciwu wobec planów potencjalnej realizacji budowy linii kolejowej nr 170 31.03.2022 Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji.
  Odpowiedź na piśmie

 

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2022-04-06 15:19:48 | Data modyfikacji: 2022-06-28 12:51:00.
L.p. Podmiot wnoszący petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia petycji Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji

 

1.

 

Mieszkańcy dzielnicy Zawiść Petycja Petycja w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej 09.03.2022 Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji.
  Odpowiedź na piśmie

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Marek Bem | Data wprowadzenia: 2022-03-11 12:26:25 | Data modyfikacji: 2022-05-20 13:09:06.
L.p. Podmiot wnoszący petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia petycji Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji

 

1.

 

Mieszkańcy ul. Zacisze, Jarzębinowa, Rubinowa, Spokojna Petycja Petycja w sprawie remontu odcinka drogi wraz z doświetleniem przy ul. Zacisze w Orzeszu 11.02.2022 Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji.
  Odpowiedź na piśmie

 

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Data wprowadzenia: 2022-02-24 10:46:51 | Data modyfikacji: 2022-02-24 10:55:16.
Data wprowadzenia: 2022-02-24 10:46:51
Data modyfikacji: 2022-02-24 10:55:16
Opublikowane przez: Michał Nowak