Lp. Podmiot wnoszący petycję Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia petycji Zasięgane opinie Informacje o sposobie załatwienia petycji
1. Wyłączenie jawności w zwiazku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 1-2017 Sprzeciw dla budowy instalacji do przetwarzania słonych żużli aluminiowych na terenie Czerwionki-Leszczyn 22.09.2017r. Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4242.17.2017.AM.4
z dnia 4 lipca 2017 r.
Odpowiedź z dnia 21.12.2017r.odp1-2017
2. Wyłączenie jawności w zwiazku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach  2-2017 Sprzeciw dla budowy instalacji do przetwarzania słonych żużli aluminiowych na terenie Czerwionki-Leszczyn 25.09.2017r. Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4242.17.2017.AM.4
z dnia 4 lipca 2017 r.
Odpowiedź z dnia 21.12.2017r.odp1-2017
3. Wyłączenie jawności w zwiazku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 3-2017 Utwardzenie ulicy Orzeszkowej  11.09.2017r. Zgodnie z art.10 ust.2 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia uzupełnienia petycji
 Pismen z dnia 26.09.2017 r. wezwano do uzupełnienia petycji Odpowiedź z dnia 25.10.2017r.odp1-2017

 

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Data wprowadzenia: 2017-10-03 09:50:25 | Data modyfikacji: 2018-09-21 09:30:23.
Data wprowadzenia: 2017-10-03 09:50:25
Data modyfikacji: 2018-09-21 09:30:23
Opublikowane przez: Michał Nowak