ZGKiM Orzesze - nabór na stanowisko inspektora w Zakładzie Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej
2019-10-09 15:31:55
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu ul. Wieniawskiego 4 ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora TREŚĆ OGŁOSZENIA O NABORZE  ...więcej

Nabór na stanowisko inspektora w Referacie Finansowym ds. Oświatowych
2019-07-17 11:31:05
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Na wolne stanowisko: inspektorw Referacie Finansowym ds. Oświatowych Urzędu Miejskiego Orzesze Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zastała wybrana Pani Jolanta Pomierska zam. Orz  ...więcej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunalnym
2019-07-17 08:57:10
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Na wolne stanowisko urzędniczew Wydziale Komunalnym Urzędu Miejskiego Orzesze Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zastała wybrana Pani Hanna Kadłubek zam. Orzesze Uzasadnienie:  ...więcej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunalnym
2019-06-27 10:59:18
INFORMACJA Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunalnym Urzędu Miejskiego nie wybrano kandydata do zatrudnienia, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta pracy. W związku z powyższy  ...więcej

Nabór na wolne stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Orzeszu - Gardawicach, ul. Uczniowska 1
2019-05-06 13:20:01
Burmistrz Miasta Orzesze ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej nr 7 w Orzeszu - Gardawicach, ul. Uczniowska 1  ...więcej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze z podziałem pracy: 1. w Referacie ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego - 1/2 etatu, 2. w Wydziale Rozwoju i Zamówień Publicznych 1/2 etatu
2019-04-15 07:48:55
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze:- w Referacie ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego - 1/2 etatu, - w Wydziale Rozwoju i Zamówień Publicznych 1/  ...więcej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych Urzędu Miejskiego Orzesze
2019-03-06 09:39:17
 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych Urzędu Miejskiego Orzesze Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko za  ...więcej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze. w Wydziale Komunalnym Urzędu Miejskiego Orzesze
2019-03-05 08:56:31
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunalnym Urzędu Miejskiego Orzesze Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zastała wybrana Pani Izabela Grzesiak zam. Orzesze   ...więcej

Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Orzeszu - Woszczycach
2019-02-22 09:33:30
Burmistrz Miasta Orzesze ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej nr 10 w Orzeszu - Woszczycach, ul. Norwida 2.  ...więcej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunalnym Urzędu Miejskiego Orzesze
2019-02-08 08:46:16
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Konkursowa stwierdziła, że ogółem wpłynęły 2 oferty, z czego jedna nie spełniała wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu. Z osobą spełniającą wymogi formalne przeprowadzono rozmowę kwalifika  ...więcej

Pokazano 1 - 10 z 10