1. Nazewnictwo: ulic, alei, mostów, placów, osiedli, parków, bulwarów i skwerów

  2. Rozgraniczenie nieruchomości

  3. Ustalenie numeru porządkowego

  4. Wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy lub numeru porządkowego

 

Opublikowane przez: Tomasz Szier | Data wprowadzenia: 2014-02-18 10:32:03 | Data modyfikacji: 2021-11-15 13:58:55.
Data wprowadzenia: 2014-02-18 10:32:03
Data modyfikacji: 2021-11-15 13:58:55
Opublikowane przez: Tomasz Szier