O technice kunsultacyjnej

ikona


Rodzaj grupowej pracy warsztatowej, której celem jest zbadanie preferencji mieszkańców oraz zebranie propozycji możliwych rozwiązań projektowych. W spotkaniu uczestniczą zarówno mieszkańcy reprezentujący różne środowiska związane z terenem, dla którego ma być wykonany plan miejscowy/studium, jak i eksperci (planiści/projektanci, przedstawiciele administracji).


Uczestnicy pracują podzieleni na panele. Każdy z paneli dyskutuje nad określoną kwestią, a wyniki tej pracy prezentuje się na wspólnym warsztacie. Co istotne, to mieszkańcy ustalają hierarchię omawianych kwestii i prezentują własne opinie na ich temat – nie są ograniczani przez ekspertów, na równi z nimi formułują pomysły i propozycje zmian. Zgłaszane przez mieszkańców opinie i propozycje mogą być potraktowane jako wytyczne przy ostatecznym przygotowaniu planu/studium.


Formuła zastosowana w tej metodzie ma ułatwić zrozumienie perspektyw każdej ze stron (mieszkańców i ekspertów/ przedstawicieli administracji) i doprowadzić do uwzględnienia ich w procesie decyzyjnym. Metoda ta ze względu, że zakłada obecność decydentów w pracach warsztatowych jest przydatna zwłaszcza w obliczu złożonych i społecznie drażliwych tematów i decyzji.


Opis techniki w oparciu o definicję opracowaną w ramach projektu „Wzmacnianie mechanizmu partycypacji w m.st. Warszawy” współfinansowanego przez Norwegię w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz ze środków budżetu Państwa, realizowanego przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.


Źródło: http://www.szkolaplanowania.pl/techniki_konsultacji#tag_deliberative_mapping

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2017-10-27 13:46:19.
Spotkanie z mieszkańcami w ramach techniki konsultacyjnej warsztat wydobywczy
projekt Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego
 
Na wstępie wprowadzono uczestników ad. kontekstu merytorycznego spotkania.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawiść oraz w obrębie Gardawice – krótkie wprowadzenie do tematu: zakres planu – jaki teren obejmuje, moment planistyczny w którym się znajduje Miasto, z czego wynika przystąpienie do tworzenia nowego planu.

Wskazano zakres zagadnień do dyskusji w dniu dzisiejszym wraz z informacją ekspercką dotyczącą sytuacji bieżącej oraz możliwych rozwiązań:
A. obsługa komunikacyjna i rozwiązania komunikacyjne (w tym ewentualne odniesienie do obszarów problemowych takich jak np. ul. Drukarska);
B. rozwój zabudowy – wyznaczanie i przygotowywanie nowych terenów mieszkaniowych, usługowych;
C. lokalizacja funkcji lokalnego centrum, stworzenia miejsc odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców sołectwa. Trzy propozycje: Barcz, Pasieki, Świętojańska. 
Uczestnicy zostali podzileni w grupy by rozwinąć główne tematy do dyskusji, zaproponować nowe rozwiązania ("burza mózgów").
 
Galeria:
 
 
 
   
 
 
   
   
   
 
 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2017-10-27 13:51:07 | Data modyfikacji: 2017-12-19 12:29:13.
Data wprowadzenia: 2017-10-27 13:51:07
Data modyfikacji: 2017-12-19 12:29:13
Opublikowane przez: Joanna Różańska