Konsultacje World Cafe w projekcie „Szkoła
Świadomego Planowania”

     W dniu 25 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu- Zawiści odbyły się warsztaty „World Cafe” z mieszkańcami oraz osobami zainteresowanymi, co przyniosło wiele nowych, ciekawych pomysłów dotyczących w głównej mierze terenów rekreacji oraz wyznaczaniu ścieżek rowerowych.
     Uczestnicy zaproponowali stworzenie wspólnej koncepcji zagospodarowania kompleksu stawów w rejonie ul. Pasieki, podzielenie stawów w sposób tematyczny, by urozmaicić spędzanie wolnego czasu. Zasugerowali wyznaczenie miejsc parkingowych, również dla rowerów wraz z cała infrastrukturą towarzyszącą (wiaty, ławeczki, kosze na śmieci, stojaki dla rowerów i stacje napraw). Zaproponowano by tereny dwóch stawów (Pasieki i Barcz) oraz teren gminny (róg ul. Mikołowskiej i ul. Świętojańskiej) połączyć bezpieczną ścieżką rowerową. Otrzymaliśmy dwie propozycje: wzdłuż ul. Świętojańskiej oraz planowana w projekcie planu miejscowego droga dojazdową pod lasem – obie propozycje są warte głębszego zastanowienia.
     Zaproponowano również pozostawienie funkcji stawu Barcz w dotychczasowej formie jako stawu hodowlanego a jedynie wyposażenie otoczenia w miejsce odpoczynku i utrzymania porządku dla licznie przejeżdżających tam rowerzystów, nordic walkerów oraz spacerujących okolicznych mieszkańców.
     Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu istnieje możliwość składania uwag do projektu miejscowego planu dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawiść oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz. Gostynką i granicą Gminy Wyry) w nieprzekraczalnym terminie do 29 maja 2018r.

Wszystkim uczestnikom oraz władzom szkoły bardzo dziękujemy za zaangażowanie, energię i czas poświęcony przy konsultowaniu.

 

Z-ca Burmistrza Miasta Orzesze
Sylwia Krawczyk

 

 

 

Galeria

Warsztaty World Cafe Warsztaty warszaty World Cafe
warsztaty World Cafe Warsztaty World Cafe warsztaty World Cafe
warsztaty World Cafe warsztaty World Cafe warsztaty World Cafe
arsztaty World Cafe warsztaty World Cafe warsztaty World Cafe
warsztaty World Cafe warsztaty World Cafe warsztaty World Cafe
warsztaty World Cafe warsztaty World Cafe warsztaty World Cafe
warsztaty World Cafe warsztaty World Cafe warsztaty World Cafe
warsztaty World Cafe warsztaty World Cafe logo

 fot. Łukasz Podkowik

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2018-05-15 14:42:26 | Data modyfikacji: 2018-05-21 14:17:11.
Technika konsultacyjna: World Cafe

Zapraszamy na konsultacje


Tematem będą rozwiązania w projekcie:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawiść oraz w obrębie Gardawice(teren ograniczony linią lasu, rz. Gostynką i granicą Gminy Wyry)

Termin: 25 kwietnia 2018r.

Godzina: 10:00- 12:00

Miejsce: Szkoła Podstawowa w Orzeszu Zawiści

Szczegółowe informacje w Urzędzie Miejskim p. nr 7

 1

plakat_world_cafe1

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2018-04-03 10:28:43 | Data modyfikacji: 2018-04-20 10:07:22.
Data wprowadzenia: 2018-04-03 10:28:43
Data modyfikacji: 2018-04-20 10:07:22
Opublikowane przez: Joanna Różańska