Technika konsultacyjna: KONSULTACJE ON-LINE

Technika konsultacyjna: KONSULTACJE ON-LINE

 

Prezentujemy Państwu projekt planu zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawiść oraz w obrębie Gardawice(teren ograniczony linią lasu, rz. Gostynką i granicą Gminy Wyry).

Wyłożenie przedmiotowego projektu będzie trwać od 3 kwietnia 2018r. do 4 maja 2018r., uwagi można składać do 29 maja 2018r.

 ANKIETA

 

Narzędzie do wizualizacji danych przestrzennych działające w formie narzędzia on-line. Pozwala na wizualizację przestrzenną obszaru poddanego planowi, co do którego mieszkańcy mogą wysuwać propozycje zmian bądź wskazywać obszary, jakie powinny nie zmieniać funkcji.

Obszar objęty możliwością składania uwag za pośrednictwem ankiety

uwagi składane poza obszarem planu nie będą rozpatrywane

Obszar zbierania wniosków

Zgłoszenia przyjmowane do 29 maja 2018r.

Zachęcamy do korzystania :)

 

Tekst ogłoszenia wraz z załacznikami

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2018-04-03 09:30:20 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:36:57.
Data wprowadzenia: 2018-04-03 09:30:20
Data modyfikacji: 2018-05-15 09:36:57
Opublikowane przez: Joanna Różańska