Technika konsultacyjna: Mapa interaktywna

 

Witamy,

Wielu mieszkańców oraz osób związanych z sołectwami Orzesza: Zawiść oraz Gardawice jest świadoma zaawansowania trwających prac nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawiść oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz. Gostynką i granicą Gminy Wyry) pragniemy przedstawić postęp naszych prac w sferze konsultacyjnych.

Początkiem 2016r zwróciliśmy się z prośbą o przekazanie informacji dot. ww. terenu do wyznaczonych w ustawie instytucji, dystrybutorów mediów (wodociągowej, elektroenergetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej).

W tym roku pracowaliśmy na warsztatach z grupą dzieci klasy 6 ze szkoły podstawowej nr 6 w Orzeszu - Zawiści, z którymi przeprowadziliśmy "badania w działaniu". Wcielili się w rolę młodych ankieterów.

Z grupą dorosłych mieszkańców w ramach techniki "warsztat wydobywczy" zgłębialiśmy tematy, które były rezultatem dwóch spotkań z dziećmi (więcej informacji w zakładce tej techniki).

Teraz zwracamy się do wszystkich zainteresowanych mieszkańców, właścicieli nieruchomości i osób, które mają interes prawny do skorzystania z nowego narzędzia do składania wniosków do planu.

Narzędzie do wizualizacji danych przestrzennych działające w formie narzędzia on-line. Pozwala na wizualizację przestrzenną obszaru poddanego planowi, co do którego mieszkańcy mogą wysuwać propozycje zmian bądź wskazywać obszary, jakie powinny nie zmieniać funkcji. Dzięki informacji generowanej w narzędziu od mieszkańców można poznać obszary (w ramach terenu objętego planowaniem), które skupiają uwagę mieszkańców (identyfikacja potrzeb, problemów i wyzwań).

Obszar objęty możliwością składania wniosków za pośrednictwem Mapy Interaktywnej

Obszar zbierania wniosków

Mapa interaktywna została zamieszczona na specjalnie do tego przygotowanej platformie.

 MAPA INTERAKTYWNA - ZGŁASZANIE UWAG DO PLANU

Zgłoszenia przyjmowane do 30 listopada 2017r.

Zachęcamy do korzystania :)

 

obszar_planu

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2017-10-27 08:13:49 | Data modyfikacji: 2017-11-09 07:54:17.
Instrukcja do mapy interaktywnej

INSTRUKCJA OBSŁUGI MAPY INTERAKKTYWNEJ DO ZGŁASZANIA WNIOSKÓW DO PLANU


 1. Wchodzimy na stronę mapy interaktywnej dostępnej pod adresem:


Mapa Interaktywna


2. Wyszukujemy obszar/ działkę, co do której chemy zgłosić uwagę do planu miejscowego


3. Klikamy ikonę zgłoszenia: ikona znajdującej na pasku w prawym górnym rogu


 wygląd narzędzia


 


4. Po kliknięciu pojawia sie okienko komunikatu:


powiadomienie


5. Pojawia się formularz do uzupełniania:


ekran2


 6. Uzupełniony wniosek przesyłamy do urzędu miejskiego klikając "wyślij zgłoszenie"


wysylanie


By zrezygnować z wysłania wniosku, wystarczy kliknąć "Zrezygnuj ze zgłoszenia"


7. Po wysłaniu pojawi się okienko z komunikatem:


podziękowanie


8. Widok zgłoszenia, które dotrze na skrzynkę pocztową urzędu miejskiego:


 um


Dziękujemy za skorzystanie z narzędzia Mapa Interaktywna

wyglad narzędzia

ikona

ekran1

ekran2

ekran3

ekran4

koniec_zgłoszenia

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2017-10-27 09:23:29 | Data modyfikacji: 2017-10-27 10:33:28.
Data wprowadzenia: 2017-10-27 09:23:29
Data modyfikacji: 2017-10-27 10:33:28
Autor: Joanna Różańska
Opublikowane przez: Joanna Różańska