Regulamin konkursu plastycznego: „Zawiść –
miejsce przyjazne mieszkańcom”
Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej o temacie:

„Zawiść – miejsce przyjazne mieszkańcom„

Wykonanie pracy plastycznej ma zachęcić dzieci do pracy twórczej oraz rozwijania plastycznych zainteresowań.

szczegóły konkursu w regulaminie poniżej.

 

 Konkurs organizowany jako element konsultacji społecznych w ramach projektu:

„Szkoła świadomego planowania przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych”,

realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 PO WER 2014-2020 zawarta w dniu 27 marca 2017 roku w Cieszynie

plakat

plakat_plastyczny_konkurs

 konkurs plastyczny - regulamin.pdf

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2017-10-10 13:22:55 | Data modyfikacji: 2017-10-10 13:40:40.
Rozstrzygnięcie konkursku plastycznego

W dniu 24 października 2017 r. nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu- Zawiści, który został ogłoszony pod hasłem:

"Zawiść - miejsce przyjazne mieszkańcom"

Ponieważ na konkurs złożono wiele przepięknych, kolorowych prac, Komisja Konkursowa miała niełatwe zadanie. Ostatecznie, po długich dyskusjach i naradach, Komisja zdecydowała się przyznać następujące miejsca:

 

I kategoria – uczniowie z klas 1, 2 i 3 szkół podstawowych

Miejsce I: Michał Dolata

Miejsce II: Wojciech Bieńkowski

Miejsce III: Łukasz Szostok


II kategoria – uczniowie z klas 4, 5, 6 i 7 szkół podstawowych

Miejsce I: Julia Kot

Miejsce II: Bartłomiej Bieńkowski

Miejsce III: Paweł Juranek

 

Wszystkim dzieciom składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za udział w Konkursie Plastycznym.

Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe 30 października br. na uroczystym apelu w szkole podstawowej nr 6 w Orzeszu - Zawiści.

 

Autorem zdjęć jest Szkoła Podstawowa nr 6

Kategoria 1 m-ce 1

Kategoria 1 m-ce 2

Kategoria 1 m-ce 3

Kategoria 2 m-ce 1

Kategoria 2 m-ce 2

Kategoria 2 m-ce 2

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:03:53 | Data modyfikacji: 2017-10-26 14:09:47.
Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:03:53
Data modyfikacji: 2017-10-26 14:09:47
Opublikowane przez: Joanna Różańska