Protokół konsultacji Nr 14/2018 w sprawie zmiany
Uchwały Nr LI/677/18 z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie rocznego programu współpracy Miasta
Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2019 rok oraz określenia
kryteriów obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych na terenie Miasta Orzesze,
określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz
przyznania liczby punktów dla poszczególnych
kryteriów

Protokół konsultacji z dnia 13.12.2018r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-12-13 11:02:30 | Data modyfikacji: 2018-12-13 11:03:21.
Konsultacje Nr 14/2018 w sprawie zmiany Uchwały
Nr LI/677/18 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie
rocznego programu współpracy Miasta Orzesze z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2019 rok oraz określenia
kryteriów obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych na terenie Miasta Orzesze,
określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz
przyznania liczby punktów dla poszczególnych
kryteriów

Zarządzenie Nr VIII/11/2018 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/677/18 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku p

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Orzesze, określenia dokumentów niez

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-12-06 11:57:40 | Data modyfikacji: 2018-12-06 12:01:58.
Protokół konsultacji Nr 13/2018 w sprawie
przedstawienia projektu uchwały budżetowej
Miasta Orzesze na rok 2019

Protokół konsultacji z dnia 4.12.2018r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-12-04 10:06:52 | Data modyfikacji: 2018-12-04 10:07:33.
Konsultacje Nr 13/2018 w sprawie przedstawienia
projektu uchwały budżetowej Miasta Orzesze na
rok 2019

Zarządzenie Nr VIII/1/2018 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Miasta Orzesze na rok 2019

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-11-27 08:23:21 | Data modyfikacji: 2018-11-27 08:30:32.
Protokół konsultacji Nr 12/2018 w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie Miasta Orzesze od 1
stycznia 2019r., przyjęcia Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta
Orzesze na lata 2019-2023, rocznego programu
współpracy Miasta Orzesze z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi
w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Protokół konsultacji z dnia 14.11.2018r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Agnieszka Zawistowska | Data wprowadzenia: 2018-11-14 11:07:56.
Konsultacje Nr 12/2018 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na
terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2019r.,
przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Miasta Orzesze na lata
2019-2023, rocznego programu współpracy Miasta
Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2019 rok

Zarządzenie Nr VII/259/2018 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2019r.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Orzesze na lata 2019-2023

Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-11-07 09:11:53 | Data modyfikacji: 2018-11-07 09:15:14.
Protokół konsultacji Nr 11/2018 w sprawie
obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych

Protokół konsultacji z dnia 18.10.2018r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-10-18 13:40:26 | Data modyfikacji: 2018-10-18 13:41:27.
Protokół konsultacji Nr 10/2018 w sprawie
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie
wprowadzenia świadczenia pieniężnego
"Dofinansowanie żłobkowe" dla rodzin z dziećmi
w wieku do lat 3

Protokół konsultacji z dnia 16.10.2018r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-10-16 10:33:07 | Data modyfikacji: 2018-10-16 10:36:31.
Konsultacje Nr 11/2018 w sprawie obywatelskich
inicjatyw uchwałodawczych

Zarządzenie Nr VII/240/2018 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-10-10 13:39:38 | Data modyfikacji: 2018-10-10 13:41:09.
Protokół konsultacji Nr 9/2018 z zmiany uchwały
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
dla operatorów i przewoźników, których
właścicielem lub zarządzającym jest Miasto
Orzesze, warunków i zasad korzystania z tych
przystanków

Protokół konsultacji z dnia 10.10.2018r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-10-10 10:02:04 | Data modyfikacji: 2018-10-10 10:06:20.
Konsultacje Nr 10/2018 w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia
świadczenia pieniężnego "Dofinansowanie
żłobkowe" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3

Zarządzenie Nr VII/238/2018 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Dofinansowanie żłobkowe" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-10-09 08:28:38 | Data modyfikacji: 2018-10-09 08:35:40.
Konsultacje Nr 9/2018 o zmianie uchwały w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych dla
operatorów i przewoźników, których
właścicielem lub zarządzającym jest Miasto
Orzesze, warunków i zasad korzystania z tych
przystanków

Zarządzenie Nr VII/227/2018 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Orzesze, warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-10-03 10:28:10 | Data modyfikacji: 2018-10-03 10:30:27.
Protokół konsultacji Nr 8/2018 w sprawie
uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów
pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników
przyrody – dębu szypułkowego oraz wiązu
górskiego z terenu Gminy Orzesze

Protokół konsultacji z dnia 25.09.2018r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-09-25 14:59:54 | Data modyfikacji: 2018-09-25 15:02:02.
Konsultacje Nr 8/2018 w sprawie uzgodnienia
przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i
konserwacyjnych pomników przyrody – dębu
szypułkowego oraz wiązu górskiego z terenu
Gminy Orzesze

Zarządzenie Nr VII/214/2018 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody – dębu szypułkowego oraz wiązu górskiego z terenu Gminy Orzesze

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-09-17 10:46:19 | Data modyfikacji: 2018-09-17 10:48:18.
Protokół konsultacji Nr 7/2018 w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli
określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania dodatków za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw nauczycieli, a także
wysokość nagród

Protokół konsultacji z dnia 14.09.2018r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-09-14 10:13:58 | Data modyfikacji: 2018-09-14 10:14:51.
Konsultacje Nr 7/2018 w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
dodatków za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw nauczycieli, a także wysokość
nagród

Zarządzenie Nr VII/205/2018 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-09-04 14:10:09 | Data modyfikacji: 2018-09-04 14:13:11.
Protokół konsultacji Nr 6/2018 w sprawie
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta
Orzesze; zasad usytuowania na terenie Miasta
Orzesze miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych; zmiana uchwały w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu
Miasta Orzesze dla niepublicznych przedszkoli oraz
niepublicznych innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i
fizyczne na terenie Miasta Orzesze oraz trybu
przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania; zmiana uchwały w
sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego
"Dofinansowanie żłobkowe" dla rodzin z dziećmi
w wieku do lat 3

Protokół konsultacji z dnia 31.07.2018r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-07-31 14:24:02 | Data modyfikacji: 2018-07-31 14:25:16.
Konsultacje Nr 6/2018 w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Miasta Orzesze; zasad
usytuowania na terenie Miasta Orzesze miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
zmiana uchwały w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta
Orzesze dla niepublicznych przedszkoli oraz
niepublicznych innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i
fizyczne na terenie Miasta Orzesze oraz trybu
przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania; zmiana uchwały w
sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego
"Dofinansowanie żłobkowe" dla rodzin z dziećmi
w wieku do lat 3

Zarządzenie Nr VII/163/2018 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Orzesze miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Zmiana uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Orzesze dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Orze

Zmiana uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Dofinansowanie żłobkowe" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-07-24 08:33:26 | Data modyfikacji: 2018-07-24 08:44:12.
Protokół konsultacji Nr 5/2018 w sprawie
wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Miasta Orzesze

Protokół konsultacji z dnia 20.06.2018r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-07-24 08:15:26 | Data modyfikacji: 2018-07-24 08:16:41.
Konsultacje Nr 5/2018 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Orzesze

Zarządzenie Nr VII/127/2018 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-06-13 09:16:17 | Data modyfikacji: 2018-06-13 09:18:08.
Protokół konsultacji Nr 4/2018 dotyczących
zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta Orzesze
na stałe obwody głosowania oraz zmiany uchwały
w sprawie podziału Miasta Orzesze na okręgi
wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej Orzesze

Protokół konsultacji z dnia 23.05.2018r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-05-23 15:22:28.
Konsultacje Nr 4/2018 dotyczące zmiany uchwały w
sprawie podziału Miasta Orzesze na stałe obwody
głosowania oraz zmiany uchwały w sprawie
podziału Miasta Orzesze na okręgi wyborcze w
wyborach do Rady Miejskiej Orzesze

Zarządzenie Nr VII/98/2018 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Miasta Orzesze na stałe obwody głosowania

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Miasta Orzesze na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej Orzesze

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-05-15 14:16:46 | Data modyfikacji: 2018-05-15 14:19:05.
Protokół konsultacji Nr 3/2018 w sprawie
likwidacji Filii nr 4 Huta Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 23
oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Orzeszu, przyjęcia statutu Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu,
utworzenia Miejskiego Żłobka w Orzeszu oraz
nadania jego statutu, zmiany Uchwały Nr
XLII/581/18 z dnia 1 marca 2018r. w sprawie
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto
Orzesze, a nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty
Nauczyciela, szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wprowadzenia zmian do tekstu jednolitego Uchwały
nr XL/539/17 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 14
grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta Orzesze, wyrażenia zgody na zawarcie
porozumień dotyczących kierowania osób do
uczestnictwa w zajęciach realizowanych w Centrum
Integracji Społecznej w Mikołowie

Protokół konsultacji z dnia 04.05.2018r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-05-04 10:45:51 | Data modyfikacji: 2018-05-04 10:51:23.
Konsultacje Nr 3/2018 w sprawie likwidacji Filii
nr 4 Huta Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 23 oraz zmiany
statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu,
przyjęcia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Orzeszu, utworzenia Miejskiego
Żłobka w Orzeszu oraz nadania jego statutu,
zmiany Uchwały Nr XLII/581/18 z dnia 1 marca
2018r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół
prowadzonych przez Miasto Orzesze, a nie
wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela,
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadzenia
zmian do tekstu jednolitego Uchwały nr XL/539/17
Rady Miejskiej Orzesze z dnia 14 grudnia 2017 r. w
sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze,
wyrażenia zgody na zawarcie porozumień
dotyczących kierowania osób do uczestnictwa w
zajęciach realizowanych w Centrum Integracji
Społecznej w Mikołowie.

Zarządzenie Nr VII/73/2018 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie likwidacji Filii nr 4 Huta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 23 oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka w Orzeszu oraz nadania jego statutu

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/581/18 z dnia 1 marca 2018r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Orzesze, a nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości...

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do tekstu jednolitego Uchwały nr XL/539/17 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących kierowania osób douczestnictwa w zajęciach realizowanych w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Data wprowadzenia: 2018-04-24 09:18:49 | Data modyfikacji: 2018-04-24 09:24:01.
Protokół Konsultacji Nr 2/2018 w sprawie
podziału Miasta Orzesze na stałe obwody
głosowania, zmiany Uchwały Rady Miejskiej
Orzesze nr XXIII/253/12 z dnia 28 czerwca 2012r.
dotyczącej Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w
Orzeszu

Protokół konsultacji z dnia 22.03.2018r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-03-22 15:59:47 | Data modyfikacji: 2018-03-22 16:00:40.
Konsultacje Nr 2/2018 w sprawie podziału Miasta
Orzesze na stałe obwody głosowania, zmiany
Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XXIII/253/12 z
dnia 28 czerwca 2012r. dotyczącej Statutu
Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu

Zarządzenie Nr VII/43/2018 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie podziału Miasta Orzesze na stałe obwody głosowania

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XXIII/253/12 z dnia 28 czerwca 2012r. dotyczącej Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-03-14 09:22:06 | Data modyfikacji: 2018-03-14 09:24:57.
Protokół Konsultacji Nr 1/2018 w sprawie
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto
Orzesze, a nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela, podziału Miasta Orzesze na okręgi
wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej Orzesze, w
sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/472/17 z dnia 23
listopada 2017r. Rady Miejskiej w Orzeszu w
sprawie rocznego programu współpracy Miasta
Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2018 rok

Protokół konsultacji z dnia 01.03.2018r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-03-02 09:22:39 | Data modyfikacji: 2018-03-02 09:26:42.
Konsultacje Nr 1/2018 w sprawie tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
szkół prowadzonych przez Miasto Orzesze, a nie
wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
podziału Miasta Orzesze na okręgi wyborcze w
wyborach do Rady Miejskiej Orzesze, w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXXIX/472/17 z dnia 23
listopada 2017r. Rady Miejskiej w Orzeszu w
sprawie rocznego programu współpracy Miasta
Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2018 rok

Zarządzenie Nr VII/24/2018 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Orzesze, a nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

Projekt uchwały w sprawie podziału Miasta Orzesze na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej Orzesze

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/472/17 z dnia 23 listopada 2017r. Rady Miejskiej w Orzeszu w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2018-02-21 08:34:03 | Data modyfikacji: 2018-02-21 08:38:45.
Data wprowadzenia: 2018-02-21 08:34:03
Data modyfikacji: 2018-02-21 08:38:45
Autor: Sonia Janecka
Opublikowane przez: Sonia Janecka