Konsultacje Nr 4/2024

Zarządzenie Nr VIII/84/2024 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt w sprawie określenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych i wspomaganych

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Orzeszu

Projekt w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu przyjętego Uchwałą Nr VI/71/19 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 28 marca 2019r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2024-04-17 14:29:33.
Protokół konsultacji Nr 3/2024

Protokół konsultacji z dnia 14.03.2024 r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2024-03-14 16:02:33.
Konsultacje Nr 3/2024

Zarządzenie Nr VIII/51/2024 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług...

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2024-03-06 15:00:57.
Protokół konsultacji Nr 2/2024

Protokół konsultacji z dnia 02.02.2024 r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2024-02-02 10:09:11.
Konsultacje Nr 2/2024

Zarządzenie Nr VIII/20/2024 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Orzesze na rok 2024

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2024-01-25 15:51:57.
Protokół konsultacji Nr 1/2024

Protokół konsultacji z dnia 17.01.2024 r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2024-01-18 16:01:14.
Konsultacje Nr 1/2024

Zarządzenie Nr VIII/7/2024 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Orzesze z organizacjami pozarządowymi...

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2024-01-09 13:48:41.
Data wprowadzenia: 2024-01-09 13:48:41
Autor: Sonia Janecka
Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska